Nyt investeringsprodukt på gaden

Tegningsperioden er netop sluttet for andele i fonden EGNS-INVEST Aktier, Højt Udbytte. Interessen har været stor for det nye produkt

Facebook Twitter LinkedIn

Egns-Invest har som de første i Danmark lanceret et nyt specielt investeringsprodukt for private investorer.

Produktet hedder Egns-invest Aktier – Højt Udbytte. Ideen er, at formuen skal placeres i selskaber, som traditionelt betaler en forholdsvis stor del af overskuddet tilbage til investorerne i form af udbytte.

De udbytter, som fonden får ind, vil blive kanaliseret videre til investorerne i fonden.

”Én af grund-ideerne bag fonden er, at der skal udbetales et forholdsvist stabilt udbytte til vores investorer. Men samtidig er der muligheden for at få gavn af kursstigninger på aktiemarkedet. Det samlede afkast er således en kombination af udbytte og kursstigninger”, udtaler porteføljemanager Mette Harbo Bossow fra Egns-Invest, som skal styre fonden fremover.


Ikke et nyt koncept

Investering i selskaber, som udbetaler højt udbytte er ikke et nyt fænomen. Investeringsstilen er kendt fra udlandet, og blandt andet Morningstar udgiver en månedlig publikation ’Morningstar Dividend Investor’, som beskæftiger sig med investering i aktier med høj udbyttebetaling.

Fonden fra Egns-Invest er reelt set heller ikke den første af sin art i Danmark. Som det fremgår af tabellerne her på siden, har også Danske Invest Engros en fond, hvor investeringerne bliver fokuseret på selskaber med høj udbyttebetaling.

Top 10 et år - Morningstar Kategorien™ 'Globale Large Cap - Aktier'
Fondnavn Managerens navn Afkast 1 år i pct. Morningstar Rating™
Danske Invest Engros Fonde - Aktier Højt Udbytte Ej oplyst 21,8 -
BG Invest Aktier Ej oplyst 9,9
Nordea Invest Aktier Ej oplyst (team) 9,0
Jyske Invest Favorit Aktier Flemming Larsen 8,9
ValueInvest Blue Chip Value Jens Hansen 7,9
Independent Invest Global Henrik Tiedemann 7,7 -
BG Invest Pension (PAL) - Verden Valutasikret Ej oplyst 6,1 -
Danske Invest Value Ej oplyst 5,8
BankInv.Basis Akt. David Dalgas 4,8
Jyske Invest Globale Aktier Flemming Larsen 3,7
Bund 10 et år - Morningstar Kategorien™ 'Globale Large Cap - Aktier'
Fondnavn Managerens navn Afkast 1 år i pct. Morningstar Rating™
Alm. Brand Invest Globale Aktier Ej oplyst -11,3
Nordea Invest Futura Ej oplyst (team) -8,4
Sydinvest MegaTrends Pauli Laursen -6,4
Lån & Spar Rationel Invest - Afdeling Verden Richard Graham -4,0
Alfred Berg Global Gerco Groote -3,1
Merchant Invest Globale Aktier Ej oplyst -2,8
Danske Invest Engros Globale Aktier Ej oplyst -2,8
Danske Invest Erhverv Globale Aktier E Ej oplyst -2,7
BG Invest Erhverv Globale Aktier E Ej oplyst -2,7
Banco Verden Etik Ulf Forsberg -2,2 -
Kategoriens danske fondes gennemsnit 1,3

Fonden har i sammenligningen givet et afkast på 21,8 pct., hvilket er mere end dobbelt så meget som den næstbedste danske fond over de seneste tolv måneder i Morningstar Kategorien ’Globale Large Cap – Aktier’.

Der er flere årsager til den gunstige udvikling.

”Generelt har vi været inde i en periode, hvor aktier i selskaber, der har udbetalt høje udbytter har præsteret godt og vist pæne kursstigninger”. udtaler senior porteføljemanager Jacob Nordby fra Danske Invest.

En anden grund til, at afkastet er så stort i forhold til kategoriens andre fonde, kan findes i den geografiske sammensætning af investeringerne i fonden.


Geografisk fordeling

Ser man nærmere på den geografiske sammensætning i fonden ’Danske Invest Engros – Højt Udbytte’, via Morningstar Quicktake™ (her), hvor man kan se den nøjagtige fordeling af fondenes formuer geografisk og på sektorer, kan man da også se, at fonden relativt i forhold til de andre fonde i kategorien, har dobbelt så stor en del af formuen placeret i europæiske aktier.

Og de europæiske aktier har generelt givet bedre afkast end amerikanske. Målt ved aktieindekset MSCI Europa har de europæiske aktier givet et afkast på 11,0 pct. de seneste tolv måneder, mens det tilsvarende aktieindeks for amerikanske aktier MSCI North Amerika har vist et minus på 2,0 pct.

At fordelingen er fokuseret på europæiske aktier, er der imidlertid ikke noget overraskende i.

”Udbyttebetaling er for så vidt mest udbredt i Europa. I USA ser man mere en tendens til at man belønner aktionærerne via tilbagekøb af aktier, eller ved at virksomhederne bruger midlerne internt i selskabet til at opnå mere vækst”, lyder det fra senior porteføljemanager Jacob Nordby fra Danske Invest.

Også den nye fond fra Egns-Invest vil ifølge Mette Harbo Bossow kunne investere globalt, men fokus vil – i hvert fald til at begynde med – være på de europæiske markeder.


Skattespørgsmål

Ved at videreudbetale en høj udlodning til investorerne, kan man imidlertid komme til at stille nogle investorer dårligere end tilsigtet.

For investorer med en mindre del af sine midler placeret i værdipapirer, vil et ejerskab af investeringerne i mere end tre år, gøre investeringen skattefri. Såfremt foreningen altså ikke udbetaler udbytte, vil dette lægges oven i kursudviklingen i fondens andele. Dermed kan udbytterne blive skattefri.

Når der imidlertid udbetales udbytte, bliver dette udbytte beskattet som aktieindkomst. Dermed kan mindre investorer faktisk være dårligere stillet med en fond, som udbetaler høje udbytter. Men det kommer helt an på investors egen situation.

Det er dog vigtigt at understrege, at foreningerne ikke har noget valg med den høje udlodning, da investeringsforeningsloven foreskriver, at udbytter fra selskaberne skal udloddes til foreningernes investorer. Foreningerne kan dermed faktisk ikke gøre for, at nogle investorer beskattes uhensigtsmæssigt.

Hos Danske Invest er fonden hovedsageligt beregnet for investorer der ikke skal betale skat af udbytterne.

”Som grundidé henvender vores afdeling sig til bruttobeskattede investorer. At der er private investorer, som har investeret må skyldes, at de vurderer, at aktiernes potentiale overstiger ulempen ved udbyttebeskatningen”, vurderer Jacob Nordby.

Hos Egns-Invest anses den mulige skatte-ulempe heller ikke for stor i forhold til potentialet i fonden.

”Der er udarbejdet forskellige indeks, som viser udviklingen i selskaber, som udbetaler højt udbytte. Afkastet herfra har vist sig at være meget stærke, og derfor er der generelt tale om en god investerings-”case”. Potentialet i foreningen opvejer derfor efter vores vurdering den mulige skatte-ulempe, som der måske vil opstå for visse investorer”, siger Mette Harbo Bossow


Bør vurderes

Da skatten kan give nogle betydelige forskelle i investorernes endelige afkast, er det Morningstars holdning, at man altid skal vurdere sin egen udgangsposition inden man investerer. På den måde kommer man ikke til at stå med et dårligere afkast, fordi skattefar tager mere af gevinsten. Såfremt man ikke selv kender de helt specifikke regler, kan det derfor være en god ide, at spørge sin investeringsrådgiver til råds, eller eventuelt andre, som har forstand på skattelovgivningen.

Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Ricky Steen Rasmussen  Ricky Steen Rasmussen

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. All rights reserved.

Brugervilkår        Fortrolighedspolitik        Cookie Settings        Offentliggørelser