Investeringerne danser væk

De latinamerikanske aktiemarkeder er gået ind i 2005 med danseskridtene to skridt frem og ét tilbage.

Facebook Twitter LinkedIn

De latinamerikanske aktiemarkeder har vist gode takter i første kvartal 2005. Målt ved benchmark-indekset MSCI EM Latinamerika, har regionen samlet set givet et afkast på 8,50 pct. år-til-dato.

Gennemsnittet for de danske afdelinger i Morningstar Kategorien™ ’Latinamerika – Aktier’ har vist afkast på 4,2 pct. i indeværende år. Bedste danske fond i kategorien hidtil i år, har været Jyske Invest Latinamerikanske Aktier med et afkast på 6,5 pct., mens BankInv. Latinamerika PAL slutter gruppen af med et afkast på 1,3 pct. fra primo året til nu.

Ser vi nærmere på sammenlignelige europæiske konkurrenter, har hidtil bedste afkast i kategorien været på 9,2 pct., mens de danske fonde suverænt slår de dårligste fonde, hvor der har været negative afkast på op mod 5,5 pct.

Morningstar Kategori™ - 'Latinamerika - Aktier'
Fondnavn Afkast ÅTD % Morningstar Rating™
Jyske Invest Latinamerikanske Aktier 6,5
Danske Invest Latinamerika 5,6
Sydinvest Latinamerika 5,0
BankInv. Latinamerika 2,6
BankInv. Latinamerika (PAL) 1,3 -
Gennemsnit 4,2

Pengene trækkes væk

Ser man nærmere på udviklingen måned for måned, har der været tale om to skridt frem og ét tilbage. Marts måned har således været præget af, at investorerne har trukket midlerne ud af de latinamerikanske markeder.

Dette er der flere årsager til. Først og fremmest gør den stigende rente i USA, at investorerne frygter udviklingen i de latinamerikanske markeder.

De latinamerikanske lande er præget af gæld, og udsigten til, at stigende renter kan føre til øget gældsbyrde og et fald i væksten, får investorerne til at kigge efter andre investeringsmuligheder.

”Som følge af landenes gældssituation er regionen generelt meget rentefølsom. Men overordnet set, går det fremad i regionen. Senest har Argentina med succes afsluttet en gældsrestrukturering, som har betydet en markant gældsnedsættelse for landet”, udtaler porteføljemanager Søren Nemec fra Jyske Invest

En anden negativ udvikling i de latinamerikanske markeder er inflationen. Både Mexico og Brasilien har endnu en gang strammet op på pengepolitikken for at bekæmpe den stigende inflation. Alene i 2004 strammede Mexico pengepolitikken ved at hæve renten fem gange.

”Inflationen har været meget høj i regionen. Derfor har vi set stramninger på pengepolitikken fra blandt andet Mexico og Brasilien, hvor renterne er steget. I Brasilien ser situationen til gengæld god ud nu, og vi forventer ikke yderligere stramninger”, lyder det fra Søren Nemec


Politisk uro

De latinamerikanske lande har samtidigt været kendetegnet ved, at politikkernes latinamerikanske temperament ofte er kommet meget voldsomt til udtryk, med kraftig politisk uro til følge.

Og selv om situationen er blevet klart bedre, hvor man blandt andet i Brasilien fører en meget stabil finanspolitik, er der stadig tendenser til, at den politiske uro skaber dagsordenen – også på aktiemarkederne.

”Der har været noget politisk uro i regionen. Blandt andet i Mexico, hvor der skal være valg i 2006. Her er der mulighed for at favoritten til at vinde valget kan få ophævet sin immunitet og blive retsforfulgt for nogle fejl, som han tidligere har begået”, udtaler porteføljemanageren fra Jyske Invest og fortsætter:

”I Argentina har præsidenten på landsdækkende TV opfordret til boykot af Shell pga. stigende priser. Han har forsøgt at tale pengepolitik, frem for at føre pengepolitik.”


Fremtidsudsigter

Den generelle vurdering af området fra eksperter er, at regionen går en lys fremtid i møde. Gældssituation er markant forbedret for flere af landene, hvilket til dels nedsætter landenes afhængighed af renten. Samtidig er væksten langt højere, end den ellers er på verdensplan.

Og Kina er en af de helt store aftagere af råvarer fra Latinamerika. Så længe væksten er høj i Kina, er der derfor gode forventninger til fortsat vækst i Latinamerika.

”Generelt er vi meget positive overfor det latinamerikanske område, - forudsat dog, at renterne ikke stiger voldsomt i bl.a. USA. Regionen er præget af høj vækst og fundamentalt og makroøkonomisk har situationen i regionen aldrig været bedre. Væksten forventes at bibeholdes, da de stigende råvarepriser er særdeles positive for regionen, såfremt man formår samtidigt at tøjle inflationen”, vurderer Søren Nemec.


Support-fonde

Man bør dog tage med i sin investeringsbeslutning, at risikoen også er høj ved fondene, - og for hele 2004 gjaldt det, at Morningstar Kategorien ’Latinamerika – Aktier’ havde den femtehøjeste risiko, målt ved standardafvigelsen. Og man skal blot tilbage til 2002 for at finde store negative afkast på minus 33,6 pct.

Til gengæld var kategorien også den femtebedste i 2004 målt på afkast, når man sammenligner med de i alt 91 Morningstar kategorier.

Dermed er fondene i denne kategori også et godt eksempel på, at risiko og afkast ofte følges ad.

Netop fordi risikoen er højere i denne kategori, er kategorien i Morningstar terminologi betegnet som en Support-fond. Samlet set bør kun en mindre del af investors samlede portefølje placeres i Support-fonde. På den anden side er der heller ingen grund til at udelukke kategorien fra sin portefølje. For som man kan se, er der med den øgede risiko også øgede afkastmuligheder

Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Ricky Steen Rasmussen  Ricky Steen Rasmussen

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. All rights reserved.

Brugervilkår        Fortrolighedspolitik        Cookie Settings        Offentliggørelser