Små aktier dominerer

De danske aktier klarede sig godt i 2004 med god hjælp fra kursudviklingen blandt de mindre aktier

Niels Pærregaard 05/01/2005
Facebook Twitter LinkedIn

2004 blev et godt år for danske aktier og de små børsnoterede selskaber har klaret sig specielt godt.

Således har danske aktier i løbet af det seneste år givet et flot afkast på 19,1 pct. (målt på MSCI Danmark i danske kroner), mens de globale aktier til sammenligning har haft en fremgang på 6,5 pct.

Bag tallene for det samlede danske marked gemmer sig en historie om, at KFX, indekset for de 20 største og mest omsatte selskaber på Københavns Fondsbørs, har givet pæne kursstigninger på 13,8 pct., men samtidigt er KFmX, indekset for små og mellemstore selskaber, steget med imponerende 40,8 pct.

Fondene i Morningstar Kategorien ™ ’Danmark – Aktier’ har i løbet af det seneste år oplevet et gennemsnitligt afkast på 29,5 pct. De fem bedste fonde i kategorien har, ikke overraskende, fokus på mindre selskaber, og årets bedste fond i kategorien blev Dexia Invest Danske Small Cap Aktier med et afkast på 49,3 pct.


Endnu et small cap år

De mindre aktier har igen i 2004 klaret sig markant bedre end de store børsnoterede virksomheder.

- Vi må konstatere, at 2004 har været endnu et godt år for small cap aktierne. Tendensen fra IT boblens brist i foråret 2000 fortsætter, da investorerne søgte over i de mindre papirer, der dengang havde en mere konservativ prisfastsættelse end de store selskaber, fortæller Hans Kjær, porteføljeforvalter hos Danske Capital, der blandt andet leverer rådgivning til fonden Danske Invest Danmark.

Hvis argumentet i 2000 var, at de små selskaber var interessante på grund af deres relativt billige prisfastsættelse målt på en række relevante nøgletal, så kan der nu herske tvivl om, om dette stadig er gældende.

- Det er svært at gøre sig klog på, hvorvidt mindre selskaber stadig er billige i forhold til store virksomheder, eller om de faktisk ikke er blevet dyrere, da virksomhedernes forskelligartethed kan gøre det svært at foretage en sammenligning. Indenfor banksektoren, hvor selskaberne er relativt homogene, tegner der sig dog et klart billede af, at de små banker er blevet dyrere end store banker, vurderer porteføljeforvalteren fra Danske Capital.

De små bankers prisfastsættelse indikerer, at det ikke i samme omfang er den relative prisfastsættelse, som er med til at presse priserne i vejret for de små selskaber generelt.

I en lang periode har det ellers været god latin, at de mindre selskaber skulle handles med en rabat på prisfastsættelsen, fordi mindre selskaber målt på markedsværdi kan være svære at købe og sælge for store investorer, uden at det har kurspåvirkende effekt.

Det er dog ikke kun de små selskaber, der har gjort det godt i år, men også det danske marked i sin helhed har leveret et godt afkast.

- En af forklaringerne på de gode afkast er, at det danske marked har været forskånet for de helt store katastrofer. Dels har der ikke været regnskabsmæssige skandaler, som vi har set det i USA, dels har de danske selskaber, set over en bred kam, levet op til de resultatmæssige forventninger

I USA har den store Enron-skandale i 2002 svækket investorernes tillid, hvilket har fået investorerne til at hæve deres risikopræmie, der igen har ført til lavere aktiekurser generelt for de amerikanske aktier.


2005

Det oplagte spørgsmål er, om de mindre selskaber også vil klare sig bedre end de store aktier i 2005.

- Vi forventer ikke, at 2005 bliver et ligeså godt år for small cap, som 2004 var. Årsagen er, at der må være grænse for, hvor meget dyrere, de kan blive i forhold til large cap.

Hans Kjær vil dog heller ikke afvise, at en investering i mindre børsnoterede virksomheder også kan blive fornuftig i 2005.

- Selv om den relative prisfastsættelse kunne indikere, at loftet er ved at være nået, så har vi også identificeret en række faktorer med modsat fortegn. Et stigende antal kapitalfonde på det danske marked betyder øget sandsynlighed for, at de mindre virksomheder bliver opkøbt og afnoteret med henblik restruktureringer.

Kapitalfondenes interesse betyder i realiteten en øget efterspørgsel, der er med til at ligge en bund under de mindre aktier.

- Samtidigt betyder det faktum, at der i en årrække ikke har været nye børsnotering på Københavns Fondsbørs, at investorerne bliver ved med lede blandt de mindre selskaber efter interessante investeringsobjekter.

I Morningstars seneste European Fund Trends var det mere end halvdelen af de adspurgte europæiske fondshuse, som ventede det bedste afkast i Large Cap i 2005, mens de øvrige typisk var neutrale i spørgsmålet.

Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Niels Pærregaard  Niels Pærregaard

© Copyright 2023 Morningstar, Inc. All rights reserved.

Brugervilkår        Fortrolighedspolitik        Cookie Settings        Offentliggørelser