Fortsat svækket dollar

Danske fonde med investeringer i amerikanske aktier er negativt påvirket af dollarens fald

Sten Blindkilde 29/11/2004
Facebook Twitter LinkedIn

For mange private investorer kan det være forvirrende, at de fra tid til anden kan se forskellige aktiemarkeder stige, mens de danske fonde, som følger samme markeder, måske ikke oplever helt samme fremgang – eller endda oplever negative afkast.

Et aktuelt eksempel er de amerikanske aktier. De er målt på S&P 500-inekset steget med knap 6,5 pct. i år, men den typiske danske fond, som fokuserer på aktierne i USA, er til gengæld blot gået frem med 1,9 pct.

Faktisk forholder det sig således, at de danske fonde i Morningstar Kategorierne ’Nordamerika Large Cap – Aktier’ og ’Nordamerika Mid/Small Cap – Aktier’ i snit er steget med netop 6,5 pct. målt i dollar. I danske kroner er stigningen som sagt kun 1,9 pct. Ser man på tre års sigt forvandles et plus på knap 7 pct. i dollar til et minus på næsten 28 pct. i danske kroner.

Det er fordi dollaren er faldet, og det tager en bid af afkastet fra investorerne. Således er dollaren siden årets start faldet med knap 6 pct., og ser man tre år bagud er den cirka en tredjedel mindre værd i forhold til kronen.

Det understreger, at man som investor bør være opmærksom på valutaernes udvikling, for det kan have stor betydning for ens afkast.


Yderligere svækkelse

Og de senere års svækkelse af dollaren kan meget vel fortsætte de kommende 12 måneder. I al fald peger de europæiske fondshuse i Morningstars European Fund Trends med et flertal på 84 pct. mod 16 pct., at dollaren om et år vil ligge lavere over for euroen og dermed også den danske krone.

Faktisk er 86 pct. af den overbevisning, at dollaren vil klare sig ringest af de fire store valutaer, som også tæller engelske pund, yennen og euroen, mens euroen af næsten halvdelen af de adspurgte fondshuse anses for at ville klare sig bedst.

Får fondshusene ret i deres prognose kan det få negativ betydning for fonde, som fokuserer på amerikanske aktier, på fondene i ’Tech media Tele – Aktier’, der i høj grad domineres af amerikanske selskaber på Nasdaq-børsen, og i en vis grad også på de globale aktiefonde.


Positive på aktier

Trods risikoen for et fortsat dollarfald, skal man dog ikke helt afskrive de amerikanske aktier. I al fald tror tre ud af fire fondshuse i Europa, at de amerikanske aktier målt i netop dollar vil stige det kommende år, og tallet stiger, når man spørger om de kommende tre år.

Spørgsmålet er dog, om en fremgang for de amerikanske aktier vil opveje et eventuelt fortsat dollarfald? Det vil kun fremtiden vise, men de europæiske investeringsforeninger mener i al fald, at spørgsmålet om hvorvidt en fond sikrer sig mod valutakurs-risikoen eller ej, er det vigtigste forhold at overveje i den kommende tid, inden man investerer.

På den baggrund er det ikke overraskende, at de fleste fondshuse alligevel ikke foretrækker amerikanske aktier, men mest af alt peger på de europæiske og de asiatiske regioner som de bedste det kommende års tid.

Den overordnede holdning til de globale markeder er til gengæld mere klar og fortsat positiv. Mere end 20 pct. venter en stigning i aktierne generelt på mere end 10 pct. i de næste 12 måneder, mens 75 pct. tror på en fremgang på op til 10 pct. Det er dog især de store selskaber, som har fondshusenes gunst. Næsen syv ud af ti peger på, at Large Cap-selskaberne vil klare sig bedst, mens de små selskaber, som ellers de senere år har vist de bedste kursudviklinger, ikke længere favoriseres.


Stigende renter

Frygten for stigende renter dominerer stadig svarene fra de europæiske fondshuse, når de betragter obligationsmarkedet, da kurserne på obligationer bevæger sig modsat renten.

Således er det 72 pct. af deltagerne i European Fund Trends, som november foretrækker de korte og mindre rentefølsomme obligationer frem for de lange obligationer, der rammes hårdere, når renten stiger.

Usikkerheden får også fondshusene til at foretrække statsobligationer fra de udviklede markeder frem for højrente obligationerne fra Latinamerika, Asien og Østeuropa. 35 pct. foretrækker obligationerne fra USA, Europa og Japan, mens kun 15 pct. har et bedre øje til de mere risikable obligationer.

Morningstars European Fund Trend er en månedlig rundspørge til de største investeringsforeninger i de europæiske lande. I november deltog 50 fondshuse, som i snit forvalter mere end 370 mia. kr.

Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Sten Blindkilde  Sten Blindkilde

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. All rights reserved.

Brugervilkår        Fortrolighedspolitik        Cookie Settings        Offentliggørelser