Fondshuse dæmper optimisme

Fondhusene i Europa ser med mere afdæmpet optimisme på aktiernes fremtid nu, end de gjorde i foråret

Sten Blindkilde 04/10/2004
Facebook Twitter LinkedIn

De europæiske fondshuse har en klar forventning om, at retningen for aktiemarkederne peger opad, men det er mere dæmpede forventninger i forhold til forsommeren. Til gengæld tyder svarene i Morningstars European Fund Trends for september på, at forventningen til obligationerne stadig er i en bølgedal og præget af usikkerhed.

Mere end ni ud af ti fondshuse i Europa tror på et positivt aktiemarked det kommende år. Forventningen til den positive udvikling er dog ganske moderat. Således tror flertallet af de europæiske investeringsforeninger på en stigning i de globale aktier på mellem 5 og 10 pct. i det kommende år, mens hver femte ser aktiemarkederne stå nærmest stille med en stigning på maksimalt 5 pct.

Kun godt hver tiende fondshuse har på den baggrund en forventning om stigende aktiemarkeder på mere end 10 pct. Det skal sammenholdes med den langt mere optimistiske stemning, som dominerede foråret og forsommeren. I maj var det eksempelvis 25 pct. af fondshusene, som ventede stigninger på mere end 10 pct. på de globale aktier.


USA ude i kulden

Set på regionerne er der fortsat stor tiltro de europæiske aktier, da mere end en tredjedel af fondshusene, anser Europa som den bedste region i den kommende tid. Japanske aktier har ellers været i kridthuset, men nu ser det ud til at populariteten daler, da blot en fjerdedel i dag anser Japan som det bedste valg mod næsten en halvdel i juni.

Det amerikanske aktiemarked er derimod uden tvivl det marked, som de europæiske investeringsforeninger ser mest negativt på. 54 pct. af de adspurgte peger nemlig på, at den amerikanske region vil klare sig dårligst af alle i de kommende 12 måneder.

De amerikanske aktier står da også overfor en række usikkerhedsfaktorer. For det første er der præsidentvalg i denne tid, men også den amerikanske økonomi driller med manglende jobskabelse, samtidig med at pilen peger mod fortsatte renteforhøjelser. Desuden anses de amerikanske aktier som relativt dyre. Ifølge Morningstar i USA handles amerikanske aktier for tiden i snit til en kurs, der er mellem 5 og 10 pct. over fair value.

Et sidste forhold, som også trækker ned i bedømmelsen set med europæiske briller, er at foreningerne i Europa fortsat tror på en svækkelse af dollaren, mens euroen ventes at klare sig bedst. På den baggrund vil investeringer i USA falde i værdi, hvis der eventuelt sker et fald i dollaren.


Forsigtige på obligationer

De fleste eksperter spår fortsat om en tid med stigende renter – både korte og lange. Det er på den baggrund man skal se, at fondshusene i Europa har den største tiltro til de korte obligationer frem for de lange. I et klima med stigende renter er korte obligationer typisk mindre følsomme over for rentestigninger end de lange, og derfor er de korte obligationer det mindre risikable valg.

Det samme gælder for erhvervsobligationerne, der typisk heller ikke er så følsomme på kursen ved rentestigninger, som statsobligationerne er det, fordi investorerne i højere grad fokuserer på virksomhedernes kreditværdighed. Derfor er det ikke overraskende, at 65 pct. af de adspurgte fondshuse foretrækker erhvervsobligationer, mens 18 pct. foretrækker obligationer fra de nye markeder og ligeledes blot 18 pct. tror mest på statsobligationer fra de udviklede markeder.


Korte ansættelser

I Morningstars European Funds Trends for september var den særlige fokus på fondshusenes evner til at fastholde porteføljemanagerne – eksperterne, som tager de vigtige investeringsbeslutninger. Svarene viste en bekymrende udvikling, da 70 pct. af fondshusene selv anser, at de har en del udskiftninger i staben af porteføljemanagere, mens kun godt en fjerdedel ingen udskiftning havde.

Det viser sig også, at mere end 80 pct. af fondshusenes porteføljemanagere i snit bliver samme sted mindre end seks år. Faktisk er flere end 40 pct. af de europæiske investeringsforeninger i rundspørgen ikke i stand til at fastholde nøglemedarbejderne, som porteføljeforvalterne jo er, i mere end fire år.

Det er bekymrende tal for investorerne, som må foretrække kontinuitet, og at fondshusene er i stand til at fastholde deres dygtige medarbejdere. På samme måde er det foruroligende, at flest europæiske fondshuse– 37 pct. – svarer, at de i et forsøg på at fastholde porteføljemanagerne har bonusordninger, der belønner managerne på baggrund af resultater opnået på relativ kort tid – nemlig et år.

Da fonde ofte sælges til de private investorer som langsigtede investeringsprodukter, vil det være i de private investorers interesse, hvis porteføljeforvalterne, der har ansvaret for sparepengene og pensionen, aflønnes på baggrund af de langsigtede resultater, så de ansvarliges interesser er sammenfaldende med investorernes.

Morningstars European Fund Trends er en rundspørge til de største fondshuse i de europæiske lande og havde i september deltagelse af 50 fondshuse, som i snit forvalter mere end 400 mia. kr. hver. Fra Danmark deltog Nordea Invest, Jyske Invest, Danske Invest og Sydinvest.

Læs hele Morningstars European Fund Trends (på engelsk).

Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Sten Blindkilde  Sten Blindkilde

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. All rights reserved.

Brugervilkår        Fortrolighedspolitik        Cookie Settings        Offentliggørelser