Danske aktier buldrer frem

De danske aktier hører til blandt de mest fremgangsrige i år. A.P. Møller - Mærsk kan dog tage den største del af æren

Sten Blindkilde 02/09/2003
Facebook Twitter LinkedIn

Danske aktier steg igen i august, og set henover året er det kun meget få amrkeder, der kan matche de danske plusser.

Således steg aktierne i det toneangivende indeks, KFX-indekset med 12,8 pct. i august, og de første par dage af september bevægede indekset sig op i det højeste niveau siden juni 2002 – i 248.

Siden årets start havde KFX-indekset ved udgangen af august derfor lagt godt 22,5 pct. til sin værdi og målt henover et år var det steget med knap 8 pct.

Der er dog ikke tale om en jævn og bred stigning i de 20 selskaber i indekset, men derimod tegner A.P. Møller – Mærsk sig for langt den største andel af KFX’s fremgang. A. P. Møller – Mærsk er braget frem efter, at planerne om at samle selskaberne D/S Svendborg og D/S 1912 i et, gennemførelsen af fusionen samt opmuntrende og mere åbne regnskaber fra det samlede selskab.


Mærsk trækker op

A.P. Møller – Mærsk er Danmarks absolut største målt på markedsværdi, og selskabet opjusterede i august – dog ikke til det niveau markedet ventede, og derfor spekuleres der fortsat i, at selskabet holder tilbage. Siden årets start er A. P. Møller – Mærsk steget med cirka 90 pct., og Nordea Securities gennemførte i august en beregning, som viste at KFX-indekset uden A.P. Møller blot var steget med 5 pct. i år… og ikke de cirka 20 pct.

Det er altså ikke de store selskaber som helhed, der er steget kraftigt i år, men et stort selskab, som har trukket indekset op. Det understreges af MSCI’s indeks for Danmark. Det overordnede indeks, som tæller de største selskaber, er steget med 20,7 pct. siden årsskiftet, mens MSCI Danmark Small Cap – med de mindre danske selskaber i sig – har haft et plus på hele 30,4 pct.

Målt i dollar er de danske aktier steget med 25,2 pct. siden årets start. Det skal sammenlignes med et plus i de globale aktier på 14,3 pct. i samme periode og med et plus for aktierne i Euroland og Norden på henholdsvis 12,6 og 18,1 pct. Det danske marked har således klaret sig bedre end naboerne indtil nu i år… og bedre end de generelle markeder.

Ligeledes målt i dollar var det danske marked det bedste i Norden i august og blandt de udviklede markeder, var det kun i Japan og i Hongkong, at man kunne præstere bedre afkast.


Flotte afkast

Fremgangen for det danske aktiemarked har også smittet af på de investeringsforeninger, som fokuserer på danske aktier. Der findes 31 fonde af den slags udbudt til salg i Danmark, og de har i snit præsteret et plus på 27,4 pct. siden årets start. Over den seneste måned alene er der lagt gennemsnitligt lagt 11,5 pct. til porteføljernes værdi.

Afkastene svinger dog en del med Alfred Berg Danmark som den bedste fond med et plus på 33,4 pct. og Dansk Portefølje Danske Aktier (PAL) med et plus på 20,6 pct. siden årets start.


Er festen slut?

Man kan spørge sig selv, om det virkelig går så godt for de danske selskaber? Det gør det egentlig ikke. De lider fortsat under lavkonjunkturen, der har ramt den globale økonomi. De økonomiske nøgletal både globalt, men også i de vigtige økonomier, USA og Japan, er dog begyndt at se bedre ud. Det har været med til at skabe en aktieoptimisme på de internationale markeder, og det har trukket de danske aktier med op. Dertil skal lægges den særlige historie omkring A.P. Møller – Mærsk.

Den danske fremgang er således afhængig – fortsat – af udlandet og af et enkelt selskab. Det skal tages med i betragtningen, at netop udlandets interesse for danske aktier har været meget stor, hvilket har været med til at skrue kurserne i vejret.

Man skal altså ikke sætte næsen op efter fortsatte stigninger i samme omfang som hidtil i år - især ikke med tanke på det lave niveau, aktierne kom fra – men mere moderate afkast er nok mere realistisk, hvilket blandt andet er buddet fra Danske Bank der tror på et udsving på plus-minus 5 pct. de kommende tre til 12 måneder, hvis nyhedsstrømmen da ellers fortsætter i det positive spor.

Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Sten Blindkilde  Sten Blindkilde

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. All rights reserved.

Brugervilkår        Fortrolighedspolitik        Cookie Settings        Offentliggørelser