Guide til nye investorer: ETF'er til en langsigtet portefølje

Vi ser nærmere på 20 forskellige ETF'er indenfor fire forskellige markeder, som kan bruges til at sammensætte en langsigtet aktieportefølje.  

Mads Pihl 21/10/2023
Facebook Twitter LinkedIn

 

Her hos Morningstar arbejder vi ud fra vores mission, "To Empower Investor Success." Dette indebærer blandt andet at hjælpe nye investorer med at navigere i investeringsverdenen, et område, som ofte kan virke uoverskueligt for en ny investor. Hvor skal man starte? Hvad er vigtigt at vide? Og hvilke typer investeringer bør man som ny investor fokusere på til sin portefølje?

Vi har tidligere udgivet artikler om en nybegynderguide til valg af passive investeringer. Du kan finde en sådan artikel her.

Som ny investorer på aktiemarkedet, med et langsigtet fokus, bør diversificering være en fundamental del af sammensætningen af ens portefølje. Dette kan blandt andet opnås ved at sprede ens investeringer, så man har et bredt geografisk fokus for at mindske sine risici. Dette kan for eksempel indebære at sammensætte sin portefølje med ETF'er, der investerer i S&P 500-indekset, verdensindekset, Europa eller Emerging Markets (som følger udviklingslande som f.eks. Kina, Indien og Brasilien).

Derudover er omkostninger en væsentlig faktor at forstå. Med ETF'er kan du som regel investere med meget lave omkostninger og dermed opnå højere afkast. Det kan derfor være fordelagtigt for dit langsigtede afkast at vælge fonde med de laveste omkostninger.

Derfor ser vi nærmere på nogle af de brede ETF'er, der kan udgøre en langsigtet aktieportefølje for en ny investor, der gerne vil begynde at investere på aktiemarkedet. Nedenfor er fem mulige ETF'er, der dækker henholdsvis det amerikanske marked, det globale verdensindeks, det europæiske marked og Emerging Markets.

Vi har foretaget en generel screening for dem med højest afkast samt de laveste omkostninger. Der er dog ikke blevet lagt stor vægt på, om det er en distribuerende (dis) eller akkumulerende (acc) ETF, det vil sige, om der betales udbytte eller om det automatisk geninvesteres i fonden af forvalteren.

Lad os først kigge på ETF'er, der følger det amerikanske S&P 500-indeks, som er det mest populære aktieindeks, der følger de 500 største firmaer i USA.

 

 

 

De ovenstående ETF'er følger alle S&P 500-indekset. Således giver de eksponering mod det amerikanske aktiemarked med omkring 500 aktier. Når man investerer i eksempelvis disse ETF'er, er en stor del af porteføljen investeret i de store teknologivirksomheder som fx Apple (AAPL), Microsoft (MSFT), Amazon (AMZN), Google (GOOG), NVIDIA (NVDA), og de 10 største beholdninger udgør ca. 30% af den samlede portefølje, og teknologisektoren fylder mest, med næsten 30%.

Afkastet i de ovenstående ETF'er har været højt, især efter finanskrisen i 2008, med et gennemsnitligt årligt afkast de seneste 10 år blandt de fem ovenstående ETF'er på 14,37%.

Det betyder, at hvis du havde investeret 10.000 kr for 10 år siden, ville de være 38.293 kr værd i dag, alene i værdistigning og uden at medregne inflation.

Omkostningerne er også generelt meget lave for ETF'er, der følger det amerikanske marked, som også ses i de ovenstående fonde, der ligger mellem 0,05% - 0,09%. Det vil sige, det koster maksimalt 9 kr årligt for hver 10.000 kr, man har investeret i en af de ovenstående fonde.

Samlet set har det amerikanske aktiemarked givet højere afkast end samtlige af de brede markeder nævnt i denne artikel siden ca. 2011. Dette skyldes især det høje afkast på mange af de store tech-virksomheder, som har set markant vækst det seneste årti.

Hvorvidt dette vil fortsætte, er naturligvis umuligt at svare entydigt på, og der er argumenter både for og imod. Du kan læse mere om dette her

 

 

 

De ovenstående ETF'er har alle et globalt fokus. Det betyder, at der investeres i de største virksomheder fra hele verden. Men da de største virksomheder lige nu findes i USA, betyder det, at eksponeringen mod det amerikanske aktiemarked udgør over 60%. Når man investerer i eksempelvis disse ETF'er, er en stor del af porteføljen derfor også investeret i de store tech-virksomheder, ligesom hvis man investerer i S&P 500-indekset. De 10 største beholdninger udgør ca. 20% af den samlede portefølje, og teknologisektoren fylder mest med over 20%.

Dog opnår man yderligere diversificering med aktier fra lande som Japan, Storbritannien, Kina samt lande i Europa. Vægtningen af eksponeringen i de enkelte lande varierer for de enkelte ETF'er. Ser vi fx på iShares Core MSCI World ETF (IWDA), er den geografiske eksponering lige nu som følger: USA (69,65%), Japan (6,19%), UK (4,10%), Canada (3,20%) og Schweiz (3,05%).

Ser vi på antallet af beholdninger, har Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWRD) over 3600 aktier i porteføljen, mens de andre på listen har ca. 1500. Dermed opnår man større diversificering med VWRD i porteføljen end de andre ETF'er.

Afkastet i ovenstående ETF'er har også været glimrende, da det amerikanske marked har drevet meget af afkastet. Det gennemsnitlige årlige afkast de seneste 10 år har været 10,60%. Det betyder, at hvis du havde investeret 10.000 kr for 10 år siden, ville de være 27.387 kr værd i dag, hvis man ikke medregner inflation.

Omkostningerne er generelt lidt højere for ETF'er med et globalt fokus, bl.a. fordi adgangen er lidt dyrere til nogle af de mindre populære markeder. Niveauet i de ovenstående fonde ligger mellem 0,12% - 0,22%, hvilket stadigvæk må anses som lavt.

 

 

 

Ønsker man at investere og have eksponering mod det europæiske marked, er de ovenstående ETF'er nogle mulige valg, man kan vælge. De følger nemlig alle det europæiske aktiemarked, hvilket betyder, at der investeres i de største virksomheder fra Europa.

Når man investerer i disse ETF'er, opnår man en bred diversificering mod de europæiske aktier. Fordelingen af aktier varierer i de enkelte ETF'er, men man får generelt en høj eksponering mod aktier som ASML Holdings (ASML), LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton (LVMH), SAP (SAP), Nestlé (NESN) og Novo Nordisk (NOVO B). De 10 største beholdninger udgør ca. 20-30% af den samlede portefølje, og sektorerne, der fylder mest, er generelt industri, finans eller sundhed.

Nogle af de ovenstående ETF'er dækker hele Europa, mens nogle kun dækker EU eller EMU (Economic and Monetary Union), og derfor udgør aktier fra f.eks. Storbritannien ikke en betydelig del af porteføljen i alle ETF'er. Vægtningen af eksponeringen i de enkelte lande varierer for de enkelte ETF'er. Ser vi fx på iShares Core MSCI Europe (IMAE), som investerer i hele Europa, er fonden geografisk mest eksponeret mod Storbritannien, Frankrig og Schweiz, som udgør henholdsvis 23,16%, 16,94% og 16,30% af porteføljen. Ser vi dog på ETF'en Xtrackers MSCI EMU (XD5E), er fordelingen anderledes, da denne ETF fokuserer på lande i EMU. Her udgør tre lande mest i porteføljen, nemlig Frankrig (23,42%), Tyskland (25,09%) og Holland (14,83%).

Ser vi på antallet af beholdninger, varierer det fra ca. 220 i ETF'er med fokus på Eurozonen eller EMU til ca. 420 for de ETF'er, som dækker hele Europa. Dermed opnår man større diversificering med f.eks. iShares Core MSCI Europe (IMAE) eller HSBC MSCI Europe (HEU) i porteføljen end de andre ETF'er.

Afkastet i de ovenstående ETF'er har generelt været lavere end i USA eller verdensindekset de seneste 10 år. Det gennemsnitlige årlige afkast for de fem ovenstående ETF'er har de seneste 10 år været 6,63%. Det betyder, at hvis du havde investeret 10.000 kr for 10 år siden, ville de være 19.002 kr værd i dag, hvis man ikke medregner inflation.

Omkostningerne er en smule lavere end for ETF'er med et globalt fokus. Niveauet i de ovenstående fonde ligger mellem 0,04% - 0,13%, hvilket bør ses som lavt.

 

 

 

Ønsker man at investere og have eksponering mod Emerging Markets, er de ovenstående ETF'er nogle mulige valg, man kan vælge. De har nemlig alle eksponering mod disse markeder, og der investeres dermed i de største virksomheder fra en række lande. Du kan læse mere om hvilke lande Emerging Markets omfatter her.  

Når man investerer i disse ETF'er, opnår man eksponering mod en lang række kendte globale virksomheder. Fordelingen af aktier varierer i de enkelte ETF'er, men man får generelt højst eksponering mod aktier som Taiwan Semiconductor (TSM), Tencent (00700), Alibaba Group (BABA) og Samsung Electronics (SMSN). De 10 største beholdninger udgør ca. 20-25% af den samlede portefølje, og sektorerne, der fylder mest, er generelt finans, teknologi og forbrugsgoder.

Eksponeringen i de forskellige Emerging Markets-lande varierer i de enkelte ETF'er. Ser vi fx på iShares Core MSCI EM IMI ETF (EIMI), fordeler fondens største geografiske eksponering sig således: Kina (26,09%), Indien (17,43%), Taiwan (15,86%) og Sydkorea (12,59%). Denne fordeling er også lignende for de andre ETF'er, dog med mindre variationer i de forskellige landes vægt i porteføljen.

Ser vi på antal beholdninger varierer det fra den med det laveste antal beholdninger på ca. 975 i Xtrackers MSCI Emerging Markets (XMME) til den med det højeste antal beholdninger på 3100+ aktier i porteføljen, nemlig iShares Core MSCI EM IMI (EIMI). Den største diversificering opnås derfor med iShares Core MSCI EM IMI (EIMI).

Afkastet i Emerging Markets ETF'er har generelt været lavere end det globale indeks de seneste 10 år. Du kan læse mere om nogle bagvedliggende grunde her.

Det gennemsnitlige årlige afkast for de fem ovenstående ETF'er har de seneste 10 år været 4,35%. Det betyder, at hvis du havde investeret 10.000 kr for 10 år siden, ville de være 15.308 kr værd i dag, hvis man ikke medregner inflation.

Omkostningerne er generelt lidt højere for de ovenstående ETF'er og er sammenlignelige i omkostninger med ETF'erne med et globalt fokus. Niveauet i de ovenstående fonde ligger mellem 0,18% - 0,29%.

ETF'er, som følger Emerging Markets, har dog generelt også en øget risiko forbundet med sig, eftersom faktorer som f.eks. risici fra ESG i de enkelte virksomheder samt generelle strukturelle problemer kan være højere i nogle af de lande, som der investeres i, sammenlignet med mere udviklede markeder, hvilket kan have en effekt på ens afkast.

 

Hvordan kan lister som disse bruges? 

 

En blandet portefølje, som eventuelt indeholder enkelte eller en blanding af de ovenstående ETF'er, kan give investorer en bred og diversificeret aktieportefølje, som historisk set har givet et fornuftigt langsigtet afkast med god spredning. Dog garanterer historisk afkast aldrig fremtidige resultater, men det kan være én måde, hvorpå man kan evaluere en portefølje eller enkelte fonde.

De fleste ETF'er nævnt i denne artikel bør være tilgængelige til køb og salg på de populære platforme, såsom Nordnet, SaxoTraderGo eller lignende investeringssider. Det skal dog ikke ses som en købs- eller salgsanbefaling, men derimod som inspiration og viden om de forskellige muligheder, der findes inden for de mange markeder.

Udover disse eksempler på ETF'er kan tilføjelsen af mere specialiserede fonde til ens portefølje også overvejes. Dette kan f.eks. være ETF'er med fokus på ESG, andre markeder, specifikke sektorer, temaer, obligationer osv.

Der er altså mange mulige måder, hvorpå man kan sammensætte sin portefølje efter ens egne ønsker, tidshorisont eller risikoprofil. Det er som altid blot vigtigt at undersøge og forstå de finansielle produkter, man investerer i, og den risiko, der medfølger.

For yderligere information og inspiration, tjek denne artikel om ETF'er ud her.

Abonnér på Morningstar.dk og få adgang til tusinde af analyser:

Tilmeld dig her

Facebook Twitter LinkedIn

Papirer nævnt i artikel

Om forfatteren

Mads Pihl  er OfficeIntern hos Morningstar Danmark, og bidrager med indhold til morningstar.dk

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. All rights reserved.

Brugervilkår        Fortrolighedspolitik        Cookie Settings        Offentliggørelser