Hvad er Morningstar Rating?

I denne artikel vil vi dykke ned i Morningstar Rating for fonde og de principper, der danner grundlaget for denne velkendte stjernevurdering.

Guro Tungeland 15/09/2023
Facebook Twitter LinkedIn

Forstørrelsesglas

Morningstar Rating blev først lanceret i 1985 som et værktøj for investorer og finansielle rådgivere. Formålet var at lette udvælgelsen af passende fonde fra et bredt spektrum af investeringsmuligheder, i et investeringslandskab, der dengang var præget af begrænset information og gennemsigtighed. Vurderingen tilbød dermed en standardiseret tilgang til at vurdere fonde baseret på deres historiske resultater i forhold til sammenlignelige fonde.

I løbet af de seneste fire årtier har Morningstar kontinuerligt udviklet og udvidet sit udvalg af vurderingsmetoder. Dette inkluderer introduktion og videreudvikling af bæredygtighedsvurderingen Morningstar Sustainability Rating samt den fremadrettede Morningstar Medalist Rating. Derudover har Morningstar også en stjernevurdering for aktier, men denne adskiller sig fundamentalt fra Morningstar Rating for fonde. Denne artikel fokuserer udelukkende på sidstnævnte.

Morningstar Category

Med tiden er det blevet mere centralt at betragte fonde som komponenter i en diversificeret portefølje, i stedet for isolerede investeringsobjekter. I denne sammenhæng har Morningstar udviklet sin egen fondskategorisering, kaldet Morningstar Category, som er tæt knyttet til Morningstar Rating. Denne kategorisering sikrer, at fonde med lignende investeringsmål og strategier placeres i samme kategori og sammenlignes med hinanden.

Metodologisk Indsigt

Morningstar Rating er baseret på en omfattende beregningsmetode, der udføres månedligt for et stort antal fonde og fondsklasser over tre separate tidsperioder: 3, 5 og 10 år. Metoden tager højde for variable såsom historiske afkastdata, kategoriinddeling og gebyrdata. Den inkluderer alle fonde i en given kategori, herunder dem, som ikke er tilgængelige på morningstar.dk. Afkastet, som lægges til grund, er netto efter alle omkostninger, konverteret til en ensartet valuta i overensstemmelse med fondens kategori og justeret for den risikofrie rente. Den risikofrie rente afgøres også baseret på fondens kategori.

Når det kommer til risikojustering af fondenes afkast, anvender Morningstar en nyttefunktion, der straffer downside risk i højere grad end den belønner upside risk. Denne proces gør det også muligt at vurdere fondens præstation i perioder med negativt afkast ved altid at holde risikoelementet positivt og større end nul. Dette giver således en mere nuanceret og helhedsorienteret vurdering af fondens præstationer, da den fokuserer på den såkaldte Morningstar Risk-Adjusted Return. Morningstar Risk-Adjusted Return beregnes teknisk set direkte og fremhæver forskellen mellem fondens afkast og afkast justeret for risiko, hvilket giver et fuldt billede til sammenligning af fonde på tværs af forskellige risikoniveauer.

For at en fond skal kvalificere sig til en vurdering, kræves mindst 36 sammenhængende måneder med data om samlet afkast. Baseret på Morningstar Risk-Adjusted Return bliver alle fonde i en given kategori rangeret, og de med den højeste score modtager flest stjerner. Antallet af tildelte stjerner sker som følger:

  • Fonde med en percentilrangering under 10 får tildelt 5 stjerner.

  • Fonde mellem 10 og 32,5 får 4 stjerner.

  • Fonde mellem 32,5 og 67,5 får 3 stjerner.

  • Fonde mellem 67,5 og 90 får 2 stjerner.

  • De resterende fonde får 1 stjerne.

Hvis der er tilstrækkeligt med data tilgængelig, vil 5-års vurderingen blive tildelt ved brug af 60 sammenhængende måneder, og 10-års vurderingen ved brug af 120 sammenhængende måneder.

Afsluttende bemærkninger

For det første er det vigtigt at bemærke, at Morningstar Rating primært fokuserer på historiske tal og bør ikke betragtes som en indikator for fremtidig afkast. Ratingen repræsenterer et tilbageblik på tidligere præstationer og er derfor ikke altid en god repræsentation af fondens fremtidige præstation. Selvom en fond kan have investeret i et marked, der har gennemgået en positiv udvikling, giver det ingen garanti for, at denne trend vil fortsætte.

Desuden giver vurderingen ikke specifik indsigt i, hvorfor en fond har præsteret bedre eller dårligere i forhold til konkurrerende fonde. Den giver heller ikke tilstrækkeligt grundlag for at vurdere fordelene ved at investere i én fondskategori sammenlignet med en anden. Det er misvisende at direkte sammenligne to 5-stjernede fonde fra forskellige kategorier, da de tilhører seperate kategorier. Det fortæller os blot, at de to fonde er blandt de 10% bedste inden for deres respektive perioder op til den seneste beregning.

Det skal også bemærkes, at en høj vurdering ikke automatisk kvalificerer en fond som en anbefalet investering, ligesom en lav vurdering ikke udelukker en fond som en potentiel investering. Der er mange faktorer, der bør overvejes, når man investerer i fonde, og Morningstar Rating kan indgå som en del af en mere omfattende vurdering, før man placerer kapital.

Hvis du ønsker at dykke endnu dybere ned i detaljerne bag Morningstar Rating, kan du læse hele metodedokumentet ved at trykke her.

Abonnér på Morningstar.dk og få adgang til tusinde af analyser:

Tilmeld dig her

Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Guro Tungeland  er Office Intern hos Morningstar Norge, og bidrar med innhold på morningstar.no

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. All rights reserved.

Brugervilkår        Fortrolighedspolitik        Cookie Settings        Offentliggørelser