Hvornår bør du diversificere ud over aktier og obligationer?

Korrelationer ændrer sig over tid, så det der har fungeret tidligere, vil ikke nødvendigvis fungere i fremtiden.

Sara Silano 20/05/2022
Facebook Twitter LinkedIn

portfölj

Når aktiemarkederne er i modvind, som det er tilfældet nu, søger nogle investorer forskellige typer aktiver for at sprede deres porteføljer. Problemet er, at diversificering af en investeringsportefølje ikke bør være noget, som en investor kun gør, når aktiemarkederne falder. På kort sigt fungerer porteføljediversificering faktisk ikke altid som investorerne forventer. 

"En af de grusomme kendsgerninger ved porteføljediversificering er, at det måske eller måske ikke kan betale sig i en given periode", siger Amy Arnott, Morningstar-porteføljestrateg hos Morningstar.  I perioder med markedspres falder mange aktivklasser faktisk i samme takt. På trods af dette ser professionelle investorer diversificering som en fornuftig langsigtet strategi. 

Ved at sprede beholdningerne over forskellige aktivklasser reducerer investorerne eksponeringen for systemiske risici i en enkelt aktivklasse. Hvis et markedskrak sender priserne på alle aktierne i en portefølje i fald, vil andre ikke korrelerede aktiver ikke miste værdi på samme tid, hvilket giver yderligere stabilitet. 

Det er en svær tid for diversificering 

Diversificering er ofte blevet kaldt den eneste gratis frokost inden for investering, men kan være vanskelig at gennemføre. Morningstars 2022 Diversification Landscape Report viser, at det bliver mere udfordrende at diversificere en portefølje.  

"Hvad vi så var, at 2021 korrelationerne faktisk faldt for en masse større aktivklasser, når de blev målt i forhold til amerikanske aktier", forklarer Arnott. "Men samtidig var det et meget bullish markedsmiljø i det meste af året. Så aktierne steg med ca. 26 % i løbet af året. Så på grund af dette, forbedrede diversificering til obligationer ikke afkastet i 2021. Tilføjelse af andre aktivklasser, som folk ofte ser på for at diversificere værdien, såsom internationale aktier og guld, forbedrede heller ikke afkastet." 

Hvis man ser tilbage på perioden fra 2011 til 2020, var obligationer faktisk langt bedre diversificeret. "Hvis man tilføjede obligationer til en portefølje udelukkende bestående af aktier, ville det have reduceret afkastet en smule, men det ville også have reduceret risikoen betydeligt", siger Arnott. "Så samlet set endte du med et bedre risikojusteret afkast. Og det var også tilfældet specifikt i 2020, især under markedskorrektionen i februar og marts. En interessant ting er, at den mest generiske type diversificerede portefølje, det, som folk ofte omtaler som en 60-40-mix af store aktier og obligationer af investeringsmæssig kvalitet, faktisk klarede sig meget godt i den 10-årige periode. Så tilføjelse af en masse specialiserede aktivklasser, som f.eks. internationale aktier, råvarer eller guld, forbedrede ikke nødvendigvis dine resultater så meget som en almindelig blanding af aktier og obligationer." 

Korrelation skifter over tid 

Landskabet ændrer sig nu, fordi inflationen stiger kraftigt, og pengepolitikken strammes. Den russiske invasion af Ukraine og de stigende geopolitiske risici komplicerer tingene yderligere. Investorer, der søger at opbygge diversificerede porteføljer, må erkende udfordringerne ved skiftende korrelationer over tid.  

Korrelationskoefficienter er indikatorer for styrken af det lineære forhold mellem to forskellige værdipapirer eller aktivklasser, x og y. En lineær korrelationskoefficient, der er større end nul, indikerer et positivt forhold. En værdi, der er mindre end nul, angiver en negativ sammenhæng. Endelig angiver en værdi på nul, at der ikke er nogen sammenhæng mellem de to variabler x og y. 

Problemet er, at korrelationskoefficienterne ændrer sig over tid, så det, der har virket i fortiden, vil ikke nødvendigvis virke i fremtiden. Desuden kan tilføjelse af aktivklasser for at reducere volatiliteten også trække afkastet ned, nogle gange over flere år. Desuden stiger korrelationerne mellem aktivklasserne ofte i perioder med markedskriser - netop når man har mest brug for diversificering. 

Hvis man ser på både kort og lang sigt, tyder Morningstar-undersøgelser på, at fixedincome - herunder kontanter, kortfristede obligationer og langfristede obligationer, især obligationer af højere kvalitet - var de bedste diversifikatorer. Guld klarede sig faktisk relativt godt som en porteføljediversifikator. Andre råvarer har tidligere været ret gode diversifikatorer, men i de seneste år har deres korrelationer faktisk været stigende.  

Hvad kan man købe ud over aktier og obligationer?

 

Investorerne søger også diversificering i alternative strategier for at reducere nedskrivninger. De søger en bredere vifte af risikofaktorer eller aktivklasser og en mere stabil portefølje. "I otte ud af de seneste 10 kalenderår har alle syv alternative Morningstar-kategorier underpræsteret Morningstar US Market Index, ofte med betydelige marginaler", sigerEmory Zink, associeret direktør for Morningstar. "Men i perioder med intense markedssalg som det, der blev set i januar, tabte alle syv alternative kategorier mindre end Morningstar US Market Index, og i nogle tilfælde leverede de positive afkast. Samlet set har de fleste alternative strategier vist betydeligt mindre nedadgående risiko end de brede benchmarks for aktiemarkedet." 

Morningstar-undersøgelser tyder på, at over længere perioder har de fleste alternative kategorier vist tætte korrelationer med aktier, men meget lave niveauer af aktie-beta. Det betyder, at disse alternative kategoriers afkast ikke primært er drevet af bevægelser på aktiemarkedet. "Ud fra et porteføljeopbygningsperspektiv skal investorerne dog huske, at det er virkningen af den lave aktie-beta, der har en stærkere effekt på porteføljeafkastet end korrelationen," siger Zink. 

Er det tid til at købe kryptovalutaer? 

Kryptovalutaer adskiller sig fra de fleste andre aktivklasser i den forstand, at der ikke er nogen underliggende pengestrømme, hvilket kan gøre det meget vanskeligt at værdiansætte, og at de er et aktiv, der udelukkende eksisterer i digital form. På grund af dette har korrelationerne mellem kryptovaluta og næsten alle andre aktivklasser været meget lave. Men de er ekstremt volatile, og volatiliteten kan fuldstændig overskygge diversificeringsværdien. 

"Sidste år havde vi for eksempel Bitcoin, der steg 100 % i første kvartal og derefter tabte 40 % af sin værdi i andet kvartal," siger Arnott. "Selv om kryptovalutaer teoretisk set kunne være en god porteføljediversificator, gør volatiliteten det meget svært for mange mennesker at bruge dem effektivt i en portefølje". 

Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Sara Silano

Sara Silano  è caporedattore di Morningstar in Italia

© Copyright 2023 Morningstar, Inc. All rights reserved.

Brugervilkår        Fortrolighedspolitik        Cookie Settings        Offentliggørelser