Kan Europa mindske sin afhængighed af den russiske gas?

Vi mener, at den mest sandsynlige mulighed ud over LNG og forbedrede lagerfaciliteter er et skift tilbage til kul.

Stephen Ellis 01/04/2022
Facebook Twitter LinkedIn

gas

Efterhånden som begivenhederne i konflikten mellem Rusland og Ukraine skrider fremad, spørger investorer og andre europæiske interessenter nu, om det er muligt at gøre Europa mindre afhængig af den russiske gas. For at være helt ærlige, ser vi dette som et meget usandsynligt scenarie, men det er en vigtig indsigt for investorerne at se på, hvordan Europa kan udføre en så massiv opgave. I 2021 udgjorde Rusland ca. 45 % af Europas gasimport og 40 % af dets samlede gasforbrug, og mange lande var næsten helt afhængige af russisk gas. Europas samlede forbrug af russisk gas i 2021 var ca. 155 mia. kubikmeter (bcm).

Det Internationale Energiagentur (IEA) offentliggjorde for nylig en 10-punktsplan for at reducere Europas afhængighed af russiske forsyninger, og vi ser nogle af forslagene som realistiske, mens andre ikke er realistiske. Det ser ud til, at de bedste muligheder på kort sigt er flydende naturgas (LNG) og overgang fra gas til kul, hvilket medfører store finansielle (ca. 200 mia. EUR) og emissionsrelaterede omkostninger for de europæiske forbrugere, mens andre muligheder vil kræve flere års investeringer for at blive gennemført.

LNG er en mulighed

Den største og vigtigste komponent i planen er en øget afhængighed af flydende naturgas (LNG)v -primært amerikansk baseret. Vi ser dette som realistisk, da det er en vigtig forsyningskilde, der kan reagere relativt hurtigt med en omlægning af de globale forsyninger for at imødekomme efterspørgslen. IEA foreslår ca. 30 mia. kubikmeter af den ekstra forsyning, men det norske forskningsfirma Rystad anslår højere skøn til 70 mia. kubikmeter, hvilket svarer til alt fra 19 % til 45 % af den russiske forsyning. Som følge af den store europæiske efterspørgsel efter LNG forventer vi, at den enorme LNG-omtale vil generere et forventet overskud på 1,7-1,8 mia. USD i år for det amerikanske LNG-selskab Cheniere (LNG). De store korsigtede pengestrømme har flyttet vores fair value  på Cheniere Energys aktiekurs op til 118 dollar pr. aktie og Cheniere Energy Partners til 50 dollar pr. aktie fra henholdsvis 104 dollar og 44 dollar. 

Nord Stream 2-rørledningens stop fjerner ca. 40 mia. kubikmeter forsyning, som kunne have været realiseret i 2023, hvilket komplicerer tingene. Da gaspriserne tilsyneladende har indregne en afbrydelse af gasforsyningen, bemærker vi imidlertid, at en afbrydelse af russisk gas, transporteret via Ukraine på to uger, kun vil påvirke ca. 2 mia. kubikmeter, en mængde, der let kan dækkes af andre kilder.

Problemer med oplagring

Det næstmest realistiske forslag er at øge mængden af gas i europæiske lagre for at skabe en større buffer til vinterens nedtrapninger. IEA foreslår 90 % af kapaciteten inden den 1. oktober, mens et forslag fra Europa-Kommissionen går ud på 80 % mod 29 % i øjeblikket. Gazprom kontrollerer cirka en tredjedel af gaslagrene i Europa, så det vil sandsynligvis indebære brug af russisk gas, men EU overvejer at pålægge nye afgifter på energileverandører og bruge indtægterne til at fremskynde investeringer i kapacitet til vedvarende energi.

Resten af IEA's forslag ser efter vores mening mere udfordret ud. Ca. 15 mia. kubikmeter af Gazproms gasimportkontrakter med EU udløber ved udgangen af 2022. Selv om IEA synes at mene, at denne forsyning kan erstattes med en alternativ kilde, mener vi stadig, at den bedste kilde sandsynligvis er LNG. IEA opfordrer også til en fremskyndelse af investeringerne i vind- og solenergi, bioenergi og kernekraft samt til effektivitetsforbedringer ved at udskifte gaskedler, bede forbrugerne om at spare og forbedre bygningers energiforbrug.

En del af udfordringen med disse forslag er, at den forventede reduktion for hvert enkelt forslag er ret lille, mellem 2 mia. kubikmeter og 13 mia. kubikmeter årligt, hvilket betyder, at vi skal have flere forslag for at få succes for overhovedet at komme i nærheden af LNG-forsyningens væsentlighed. Andre udfordringer omfatter det faktum, at nogle lande som Tyskland er ved at udfase kernekraft. Øget brug af vedvarende energikilder uden at løse problemet med batterilagring for at imødegå den intermitterende karakter af den vedvarende forsyning synes at indbyde til flere gentagelser af det, der drev de oprindelige udfordringer i 2021 fra lav vindhastighed.

Er kulkongen på vej tilbage?

Faktisk mener vi, at den mest sandsynlige mulighed ud over LNG er et skift tilbage til kulfyret produktion. IEA anslår, at ca. 22 mia. kubikmeter (14 % af den russiske forsyning) kan opnås på bekostning af højere drivhusgasemissioner. Omkostningerne ved at bruge mere kul og LNG vil sandsynligvis være smertefulde for de europæiske forbrugere, da de højere omkostninger væltes direkte over på dem, hvilket kræver, at regeringerne vurderer, om de kan yde en form for finansiel støtte (IEA anslår, at der er behov for ca. 200 mia. EUR).

 

Artiklen er oversat fra engelsk og er udgivet den 9/03/2022 på morningstar.co.uk

Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Stephen Ellis  Stephen Ellis is a senior stock analyst on the Energy Team.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. All rights reserved.

Brugervilkår        Fortrolighedspolitik        Cookie Settings        Offentliggørelser