Fakta om Morningstar Sustainability Rating

Her er reglerne der bestemmer, om en fond får den højeste (5 glober) eller laveste rating for bæredygtighed. Det er en 3-trins proces der indeholder individuel analyse af 10.000 virksomheder og resulterer i en global sammenligning af fonde.

Nordic Info Team 15/05/2020
Facebook Twitter LinkedIn

Morningstar Sustainability Rating er et mål af finansielle, materielle, miljømæssige, sociale og regeringsmæssige (ESG) risici i en portefølje i forhold til porteføljens peer group. Ratingen er en historisk beholdningsbaseret beregning, der anvender ESG Risk Rating på virksomhedsniveau fra Sustainalytics, en førende leverandør af ESG-analyse. Risikoen beregnes for forvaltede produkter og indekser globalt, ved hjælp af Morningstars beholdningsdatabase.

Metodikken blev opdateret i november 2019, og nedenfor er et resume. Et link til den fulde metode findes nederst på siden. Morningstar Sustainability Rating består af tre trin:

 

(1) Først beregnes Morningstars Portfolio Sustainability Score for hver portefølje rapporteret inden for de sidste 12 måneder. Scoren er et vægtet gennemsnit af Sustainalytics ESG Risk Rating på virksomhedsniveau.

Sustainalytics' ESG Risk Rating på virksomhedsniveau måler i hvilken grad en virksomheds økonomiske værdi kan være i fare pga. ESG-risici. For at risikoen bliver betragtet som væsentlig, skal en ESG-risiko have en potentiel signifikant indflydelse på en virksomheds økonomiske værdi og derfor på risiko- og afkastprofilen for en investering i virksomheden. ESG-risici der betragtes som væsentlige vil varierer på tværs af brancher og virksomheder.

ESG Risk Ratingen vurderer den resterende ikke-administrerede ESG risiko for et selskab, efter justering for virksomhedens tiltag og kontrol af sådanne risici. Denne vurdering gengives på en skala fra 0-100. Jo lavere desto bedre, hvor 0 indikerer at et selskab ikke har nogen ikke-administrerede ESG risiko, og 100 indikerer det højeste niveau af ESG risiko. Mere end 10.000 virksomheder globalt har en Sustainalytics ESG Risk Rating. Værdipapirer som Sustainalytics dækker inkluderer både aktier og obligationer udstedt af virksomheder, der har ESG Risk Rating.

 

(2) Derefter bruger vi disse resultater til at beregne porteføljens historiske Portfolio Sustainability Score. Beregningen er et vægtet gennemsnit af de sidste 12 måneders Portfolio Sustainability Score. De historiske porteføljer er ikke ligevægtede; eftersom nyere porteføljer vægtes tungere end ældre porteføljer.

 

(3) Vi tildeler herefter en Morningstar Sustainability Rating for en portefølje baseret på dens historiske Portfolio Sustainability Score i forhold til dens Morningstar Global Category. De bedste 10%, med den laveste gennemsnitlige risiko, får 5 glober. Derefter får de næste 22,5% 4 glober, 35% får 3 glober, og 22,5% får 2 glober. Endelig får 10% af porteføljer med den højeste risiko 1 globe.

Grupperingerne kaldet Global Categories er generelt bredere end de fondskategorier, der bruges til andre sammenligninger, såsom Morningstars stjernerating. Disse bruges globalt, hvilket betyder at porteføljer sammenlignes inden for en større peer group af sammenlignelige porteføljer.

 

Der bliver yderligere lavet en række begrænsninger for at sikre, at vurderingen er fair og for at øge dens stabilitet over tid. En vigtig begrænsning er, at en kategori skal have mindst 30 porteføljer med historiske Portfolio Sustainability Scores. Derudover anvender vi rating-buffere for at øge vurderingernes stabilitet, hvor vi foretager ratingsjusteringer for porteføljer med ekstreme historiske Portfolio Sustainability Scores. Porteføljer der har scorer på 30 eller derover, anses for at have et højt niveau af ESG-risiko, og kan derfor ikke modtage bedre end en gennemsnitlig Morningstar Sustainability Rating (3 glober).

Morningstars Portfolio Sustainability Score opdateres en gang om måneden med den seneste portefølje. Morningstar Sustainability Rating og rangeringer udstedes månedligt baseret på de nyeste virksomhedsdata fra Sustainalytics. Porteføljer får en rating; en måned og seks arbejdsdage efter deres senest rapporterede portefølje. Ligeledes rates fonden i forhold til deres peer group med samme forsinkelse på en måned og seks arbejdsdage. Hvis der endnu ikke er modtaget en portefølje på vurderingsdatoen, bruges den seneste tilgængelige portefølje til scoring og rating, forudsat at porteføljen er mindre end 276 dage gammel.

Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Nordic Info Team  - a collaboration to translate and publish Morningstar analysis in Denmark, Finland, Norway and Sweden.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. All rights reserved.

Brugervilkår        Fortrolighedspolitik        Cookie Settings        Offentliggørelser