Danske Banks nedjustering overrasker ikke

Selvom ledelsen har nedjusteret forventningerne, regner vi med at bundlinjen bliver endnu tyndere i 2019. Alligevel ser vi dog Danske Bank som stærkt undervurderet i forhold til aktiens fair værdi, der i vores øjne er 210 kroner per aktie.

Facebook Twitter LinkedIn

Danske Bank

Af Niklas Kammer, Aktieanalytiker hos Morningstar

Danske Banks resultat i første kvartal landede på 3 milliarder kroner - 35 procent lavere end samme kvartal sidste år. Det har fået ledelsen til at sænke forventningerne til 2019. Deres målsætning om et nettoresultat mellem 14 og 16 millarder kroner i 2019 er godt nok uændret, men det er nu inklusive en forventet gevinst på 1,3 milliarder kroner fra salget af Danica Pension i Sverige.

Vores forventninger til 2019 er dog lavere endnu, og vi regner med 12 milliarder kroner på bundlinjen - derfor er vi ikke overraskede over resultaterne her i begyndelsen af året. Vi fastholder vores vurdering af Danske Banks fair værdi på 210 kroner per aktie. Vi mener også fortsat banken har langsigtede konkurrencefordele med en såkaldt "narrow moat".

Udfordret på alle fronter
Danske Banks forretning blev udfordret på alle fronter i første kvartal - ikke mindst på grund af den estiske hvidvasksag. Højere finansieringsomkostninger og tyndere marginer trak ned i netto renteindtægterne, der faldt med 9 procent til 6,9 milliarder kroner, mens højere udgifter for det meste relateret til investeringer i anti-hvidvaskningsinitiativer øgede omkostningerne med 10 procent.

Bankens højere finansieringsomkostninger var et direkte resultat af større kreditspænd ved udstedelsen af såkaldte "non-preferred senior bonds" i USA og Europa som følge af den estiske hvidvaskningssag. Det er simpelthen blevet dyrere for Danske Bank at finansiere sig på grund af den øgede risiko i forbindelse med hvidvasksagen.

Desuden er der tegn på, at den danske økonomi er nået til den mere modne ende af den økonomiske cyklus, hvilket har materialiseret sig på bankens bundlinje i form af større nedskrivninger på 619 millioner kroner på dårlige lån sammenlignet med næsten ingen nedskrivninger sidste år.

Bulls

  • Danske Banks Wealth Management-enhed, hvor selskabet har en lille markedsandel, byder på et stærkt vækstpotentiale. 
  • Bankens ekspansion i Sverige, Norge og Finland passer med Danskes nordisk funderede forretning og udnytter selskabets styrker.
  • Danske har et solidt kapitalgrundlag og kan dække bøder på op til 10 gange den bruttoindtjening, der er rapporteret i den hvidvask-involverede non-resident portefølje, alene med selskabets overskydende kapital.

 

Bears

  • Det amerikanske justitsministeriums hvidvask-efterforskning kan resultere i, at Danske Bank mister sin tilladelse til at handle med amerikanske dollar.
  • Skaden på Danske Banks omdømme som resultat af den estiske hvidvaskskandale vil betyde færre kunder og reducere selskabets adgang til den vigtige indlånsfinansiering gennem almindelige bankindskud fra private.
  • Banken er afhængig af engrosfinansiering – såsom lån fra andre banker eller udstedelser af obligationer på de finansielle markeder. Denne type kapital er dyrere end almindelige bankindskud fra private, der kun udgør 30 procent af midlerne i Danske Bank.

 

---

Alle estimater og vurderinger er per 1. maj 2019 af Niklas Kammer, Morningstar Equity Analyst.

Niklas Kammer har ingen positioner i de nævnte værdipapirer.

---
© Morningstar 2019. Alle rettigheder reserveret. Medmindre andet er angivet i en særskilt aftale, må denne rapport kun anvendes i det land, hvor den oprindelige distributør er fra. De i rapporten indeholdte informationer, data, analyser og meninger udgør ikke investeringsvejledning; de er udelukkende beregnet til informative formål og er derfor ikke et tilbud om køb eller salg af værdipapirer, ligesom der heller ikke garanteres for deres korrekthed, fuldstændighed eller nøjagtighed. De meninger, der her gives udtryk for, er formidlet på datoen herfor og kan ændres uden yderligere varsel. Med undtagelse af hvor andet kræves af lovgivning, hæfter Morningstar ikke for nogen beslutninger i forhold til handel, erstatning eller andre tab, der kan tilskrives eller er relateret til oplysninger, data, analyser eller anskuelser eller deres brug. De heri indeholdte oplysninger tilhører Morningstar og må ikke gengives, hverken helt eller delvist, eller bruges på nogen måde uden Morningstars forudgående, skriftlige samtykke. Investeringsanalyserne udarbejdes og udsendes af datterselskaber til Morningstar, Inc., herunder men ikke begrænset til Morningstar Research Services.

Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Morningstar Equity Analysts  Morningstar stock and fund analysts cover 2,000 mutual funds, 2,100 equities, and 300 exchange-traded funds.

© Copyright 2023 Morningstar, Inc. All rights reserved.

Brugervilkår        Fortrolighedspolitik        Cookie Settings        Offentliggørelser