Danske Bank: markedet har overreageret

Hvidvasksagen har øget usikkerheden, men investorerne har i vores øjne sendt Danske Bank for langt ned. Vi mener, aktien bør koste 210 kroner, hvilket indebærer et afkastpotentiale på cirka 60 procent, men risikoen er høj.

Facebook Twitter LinkedIn

Danske Bank

Af Niklas Kammer, Aktieanalytiker hos Morningstar

I vores øjne er Danske en stabil og konservativt drevet bank, der følger en fornuftig ekspansionsstrategi i Norden. Men usikkerheden omkring bøder i forbindelse med potentielt ulovlige transaktioner for 200 milliarder euro, der er gået igennem bankens estiske filial mellem 2007 og 2015, har lagt et betydeligt pres på aktiekursen. Vi mener, at markedet i vid udstrækning overreagerer, da der ikke er meget konkret information at gå på, og det bryder investorer sig typisk ikke meget om.

Vi regner med, at bøderne fra de europæiske myndigheder vil løbe op i omkring 3 milliarder kroner, men det kan Danske Bank absorbere med sine reserver på omkring 15 milliarder. Bøder fra de amerikanske myndigheder kan potentielt blive mere alvorlige men er også mindre sandsynlige.

Den underliggende forretning består
Vi forventer, effekten på den underliggende forretning bliver lille som følge af revnerne i Danskes omdømme. Banken har opbygget stærke og klæbrige kunderelationer, der kan modstå de negative overskrifter over de kommende par år, da problemet i vores øjne er relateret til en lille filial og ikke reflekterer Danskes generelle forretningsmodel.

De fleste nyere overskrifter omkring involveringen af flere europæiske banker i de mistænkelige transaktioner har styrket vores overbevisning om, at problemet drejer sig om svage "Kend din kunde" processer på tværs af det europæiske banksystem, frem for at bankerne (eller Danske i dette tilfælde) aktivt har faciliteret hvidvask.

Danske Bank bliver mindre profitabel
Selvom vi har en mere lyserød holdning til skaderne på bankens omdømme samt størrelsen på bøderne, mener vi dog, at selskabets overlegne egenkapitalforrentning på 11 procent i nyere tid ikke er holdbar på sigt. Det skyldes i høj grad vores antagelse om, at bankens tab og nedskrivninger på dårlige lån igen vil nå et mere normalt niveau. Både i 2017 og i 2018 kunne Danske Bank netto tilbageføre tab på henholdsvis 650 og 873 millioner kroner - dette niveau mener vi ikke kan fastholdes. Rentemarginerne netto forventes fortsat at være under pres fra højere finansieringsomkostninger på kort sigt og et fortsat lavt renteniveau i Europa. Som et resultat ser vi egenkapitalforrentningen falde til gennemsnitligt 10 procent i de næste 5 år.

Bulls

  • Danske Banks Wealth Management-enhed, hvor selskabet har en lille markedsandel, byder på et stærkt vækstpotentiale. 
  • Bankens ekspansion i Sverige, Norge og Finland passer med Danskes nordisk funderede forretning og udnytter selskabets styrker.
  • Danske har et solidt kapitalgrundlag og kan dække bøder på op til 10 gange den bruttoindtjening, der er rapporteret i den hvidvask-involverede non-resident portefølje, alene med selskabets overskydende kapital.

 

Bears

  • Det amerikanske justitsministeriums hvidvask-efterforskning kan resultere i, at Danske Bank mister sin tilladelse til at handle med amerikanske dollar.
  • Skaden på Danske Banks omdømme som resultat af den estiske hvidvaskskandale vil betyde færre kunder og reducere selskabets adgang til den vigtige indlånsfinansiering gennem almindelige bankindskud fra private.
  • Banken er afhængig af engrosfinansiering – såsom lån fra andre banker eller gennem gældsinstrumenter. Denne type kapital er dyrere end almindelige bankindskud fra private, der kun udgør 30 procent af midlerne i Danske Bank.

 

---

Alle estimater og vurderinger er pr. 14. marts 2019 af Niklas Kammer, Morningstar Equity Analyst.

Niklas Kammer har ingen positioner i de nævnte værdipapirer.

---
© Morningstar 2019. Alle rettigheder reserveret. Medmindre andet er angivet i en særskilt aftale, må denne rapport kun anvendes i det land, hvor den oprindelige distributør er fra. De i rapporten indeholdte informationer, data, analyser og meninger udgør ikke investeringsvejledning; de er udelukkende beregnet til informative formål og er derfor ikke et tilbud om køb eller salg af værdipapirer, ligesom der heller ikke garanteres for deres korrekthed, fuldstændighed eller nøjagtighed. De meninger, der her gives udtryk for, er formidlet på datoen herfor og kan ændres uden yderligere varsel. Med undtagelse af hvor andet kræves af lovgivning, hæfter Morningstar ikke for nogen beslutninger i forhold til handel, erstatning eller andre tab, der kan tilskrives eller er relateret til oplysninger, data, analyser eller anskuelser eller deres brug. De heri indeholdte oplysninger tilhører Morningstar og må ikke gengives, hverken helt eller delvist, eller bruges på nogen måde uden Morningstars forudgående, skriftlige samtykke. Investeringsanalyserne udarbejdes og udsendes af datterselskaber til Morningstar, Inc., herunder men ikke begrænset til Morningstar Research Services.

Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Morningstar Equity Analysts  Morningstar stock and fund analysts cover 2,000 mutual funds, 2,100 equities, and 300 exchange-traded funds.

© Copyright 2023 Morningstar, Inc. All rights reserved.

Brugervilkår        Fortrolighedspolitik        Cookie Settings        Offentliggørelser