Morningstars Aktieudsigt Q3 2018: Der er værdi for pengene i de defensive sektorer

Medicin, morgenmad og benzin til bilen skal altid bruges – selv i nedgangstider.

Facebook Twitter LinkedIn

  • Morningstars globale markedsindeks er indtil udgangen af juni steget med 1 procent.
  • Vægtet ud fra market-cap ser vores dækkede aktie-univers ud til at være fair prissat.
  • Vi ser proportionelt flere muligheder i de knap så cykliske sektorer såsom defensivt forbrug og sundhed.

 

Af Daniel Rohr, CFA, Director of Equity Research, North America, 29. juni 2018.

Vores dækkede globale aktieunivers fremstår fair prissat på aggregeret niveau. Den market-cap vægtede pris/fair value faktor på tværs af vores dækning af 1.600 aktier er 1,00. Generelt er vi mere positive på sektorer, der er mindre sensitive over for den økonomiske cyklus, hvilket måske ikke er overraskende, eftersom dette nu er det niende år i træk med ekspansion i den globale økonomi. Defensivt forbrug er blandt de mere undervurderede sektorer og handler til pris/fair value på 0,94 på market-cap vægtet basis.

En af vores top picks her er General Mills (GIS), hvis aktier har lidt under manglende volumen inden for emballerede fødevarer samt en skepsis mod selskabets opkøb af Blue Buffalo, der producerer naturligt foder til kæledyr. Vi er dog mere optimistiske omkring selskabets evne til at puste nyt liv i væksten ved at reinvestere i dets egne brands og integrere og vækste Blue Buffalo ved at følge samme fremgangsmåde som med Annie’s, der blev opkøbt i 2014.

Sundhed – endnu en sektor, der plejer at holde hovedet over vandet, når økonomien tager en dykker, handles til pris/fair value på 0,98. En af de navne, vi er varme på her, er Allergan (AGN). I kontrast til flere af dets konkurrenter inden for specialiseret medicin, kan selskabet bryste sig af en attraktiv produktportefølje og en innovativ pipeline takket været en succesfuld miks af intern forskning og M&A.

I den modsatte ende af spektret handler sektorerne for både råmaterialer, energi og industri over vores estimater af den underliggende fundamentale værdi på market-cap vægtet basis. Inden for energi mener vi fortsat, markedet undervurderer skifer-industriens evne til at kaste oliemarkederne tilbage i overkapacitet. Oliepriserne har I det store hele holdt snuden over 65 dollar per tønde WTI (West Texas Intermediate), hvilket gør markedet attraktivt for de amerikanske producenter. Men det store opgør kommer måske ikke lige så hurtigt, som vi havde regnet med, da der er politiske forstyrrelser i de olieproducerende lande. I sidste ende regner vi dog med, at det vil gøre ondt på olieprisen, da den amerikanske skifer-produktion er den primære vægt, der kan tippe oliemarkedet tilbage i overkapacitet. Vores midt-cyklus estimater for WTI er stadig 55 dollar tønden.

Den canadiske energi-transportør Enbridge ligger blandt de øverste i skuffen i en ellers overkøbt energi-sektor. Vi ser en upside på næsten 50 procent i aktien, da vi ikke mener, markedet anerkender potentialet i selskabets vækstportefølje.

Morningstars pris/fair value på sektor-niveau findes her, mens man på morningstar.dk også kan danne sig et overblik over, hvilke lande, der sidder på de dyreste og billigste aktiemarkeder.

Daniel Rohr, CFA, har ingen positioner i de ovennævnte værdipapirer.

---

© Morningstar 2018. Alle rettigheder reserveret. Medmindre andet er angivet i en særskilt aftale, må denne rapport kun anvendes i det land, hvor den oprindelige distributør er fra. De i rapporten indeholdte informationer, data, analyser og meninger udgør ikke investeringsvejledning; de er udelukkende beregnet til informative formål og er derfor ikke et tilbud om køb eller salg af værdipapirer, ligesom der heller ikke garanteres for deres korrekthed, fuldstændighed eller nøjagtighed. De meninger, der her gives udtryk for, er formidlet på datoen herfor og kan ændres uden yderligere varsel. Med undtagelse af hvor andet kræves af lovgivning, hæfter Morningstar ikke for nogen beslutninger i forhold til handel, erstatning eller andre tab, der kan tilskrives eller er relateret til oplysninger, data, analyser eller anskuelser eller deres brug. De heri indeholdte oplysninger tilhører Morningstar og må ikke gengives, hverken helt eller delvist, eller bruges på nogen måde uden Morningstars forudgående, skriftlige samtykke. Investeringsanalyserne udarbejdes og udsendes af datterselskaber til Morningstar, Inc., herunder men ikke begrænset til Morningstar Research Services

Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Morningstar Analysts   -

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. All rights reserved.

Brugervilkår        Fortrolighedspolitik        Cookie Settings        Offentliggørelser