4-stjernede Genmab er undervurderet

Genmabs guldæg, Darzalex, står til at få medvind i salget i 2019 og med en fair værdi på 1.160 kroner byder aktien på et betydeligt kurspotentiale. Usikkerheden er dog høj, da Genmab i høj grad afhænger af Darzalex, indtil der kommer resultater fra selskabets pipeline.

Genmab

Af Kelsey Tsai, CFA og Aktieanalytiker hos Morningstar.

Hvorfor investere i Genmab?
Genmab bruger sin ekspertise inden for antistoffer til at udvikle kræftmidler - blandt andet har de det meget lovende lægemiddel Darzalex (darathumumab), der er det første af sin art til behandling af knoglemarvskræft (myelomatose). Selskabets teknologiplatform - DuoBody og HexaBody - har tiltrukket en række solide partnerskaber i biofarma-industrien.

Darzalex er i øjeblikket på markedet som første-, anden- og tredjelinjebehandling i kombination med andre lægemidler og kan bruges selvstændigt til fjerdelinjebehandling af tilbagevendende kræftpatienter. Vigtigst af alt har midlet potentialet til at blive en hjørnesten i førstelinjebehandlingen i kombination med andre lægemidler.

Genmab og partneren Johnson & Johnson har en lang liste af forsøg i vente, der evaluerer Darzalex i kombination med andre lægemidler til behandling af knoglemarvskræft. Flere godkendelser vil åbne døren til langt flere patienter og et større salgspotentiale.

Genmab markedsfører også Arzerra (ofatumumab) inden for kronisk lymfekræft, men hos Morningstar har vi lave forventninger til dette lægemiddel - især efter partneren Novartis valgte at udfase markedsføringen af Arzerra i USA i slutningen af 2017. Arzerra står ansigt til ansigt med hård konkurrence fra Johnson & Johnson og AbbVie's mere effektive BTK-hæmmer med navnet Imbruvica, samt den Schweiziske konkurrent Roche, der har en stærk CD20 platform for antistoffer blandt andet med midler som Rituxan og Gazyva.

Genmab modtager milepælsbetalinger (royalties) fra Johnson & Johnson baseret på Darzalex salget, og det suppleres desuden af milepæle fra deres robuste partnere i forbindelse med selskabets teknologiske platform i takt med at der er fremskridt i Genmabs pipeline inden for andre kræftformer og autoimmune sygdomme.

Genmab er kommet ud over det stadie, hvor selskabet blot brænder penge af på forskning og udvikling, og er nu på vej til at blive en mere moden biotekvirksomhed med planer om at fastholde en større del af ejerskabet i produkterne i selskabets pipeline. Det vil dog også betyde, at de overtager en større del af de udviklingsmæssige risici og omkostninger. Med de robuste partnerskaber og voksende bidrag fra milepælsbetalingerne fra Darzalex, mener vi, at Genmab er velpositioneret til at bane vejen for større produkt-ejerskab og kommerciel succes.

Vi opjusterede fair value til 1.160 kroner per aktie efter Q1
Vi øgede i maj vores estimat af Genmab-aktiens fair værdi til 1.160 kroner fra tidligere 1.150 kroner. Da selskabet kun har ét produkt, der bidrager betydeligt til væksten i salget, er vi tilbageholdende med at tildele Genmab en moat for deres konkurrencemæssige fordele.

Den forventede godkendelse i EU af Darzalex i kombination med Velcade, melphalan og prednison (også kaldet VMP) til førstelinjebehandling af knoglemarvskræft burde hjælpe med at udvide salget udenfor USA i den sidste halvdel af året og 2019. Vi holder dog igen med at indregne et løft i salget i USA før 2019 på trods af den nylige godkendelse af Darzalex i kombination som førstebehandling, da lægerne i USA typisk ikke gør brug af VMP-behandlingen. Vi mener i stedet at væksten vil komme fra førstelinjebehandling i kombination med Revlimid og dexamethasone - den foretrukne kombinationsbehandling i USA, og der ventes data fra Darzalex i denne kombination i anden halvdel af 2018. Vi mener, Darzalex er ved at opbygge en stærkere konkurrenceposition inden for knoglemarvskræft, hvilket er grundlaget for vores positive 'moat trend'.

Fremadrettet vil vi gerne se yderligere fremskridt i Genmabs pipeline, der har flere produkter i de sene stadier - blandt andet tisotumab vedotin (livmoderhalskræft og solide tumorer), HuMax-AXL-ADC (solide tumorer), HexaBody-DR5/DR5 (solide tumorer) og DuoBody CD3xCD20 (B-celle afledte kræftformer), før vi vil overveje at tildele Genmab en moat. Morningstars moat er et udtryk for et selskabs langsigtede konkurrencemæssige fordele, der med høj sandsynlighed gør selskabet i stand til at skabe aktionærværdi ved at præstere overnormale afkast på baggrund af den investerede kapital. Læs mere om Morningstars moat her.

Bulls siger

  • Darzalex er velpositioneret til at blive en hjørnesten i kombinationsbehandlinger af knoglemarvskræft (myelomatose).
  • Darzalex er det første lægemiddel af sin art og kan bryste sig af at have en robust effekt ved behandling og en veltolerant bivirkningsprofil. Lægemidlet sætter dermed barren højt for andre antistoffer af samme type (CD38).
  • Den noget anderledes tilgang fra Genmabs DuoBody og HexaBody teknologiplatforme har tiltrukket flere af de store spillere i biofarma-industrien.

Bears siger

  • Området for behandling af knoglemarvskræft er fyldt med andre konkurrerende medicinske molekuler såsom immunmodulerende lægemidler, proteasomhæmmere, HDAC-hæmmere og andre målrettede produkter.
  • Der er en risiko for, at Darzalex ikke kan fastholde en attraktiv position i kombinationsbehandlingerne af knoglemarvskræft på lang sigt.
  • Genmab afhænger i høj grad af Darzalex, og de bispecifikke antistoffer i selskabets pipeline er relativt uprøvede.

 

Alle estimater og vurderinger er per 10. maj 2018 af Kelsey Tsai, CFA, Morningstar Equity Analyst.

Kelsey Tsai har ingen positioner i de nævnte værdipapirer. 

---

© Morningstar 2018. Alle rettigheder reserveret. Medmindre andet er angivet i en særskilt aftale, må denne rapport kun anvendes i det land, hvor den oprindelige distributør er fra. De i rapporten indeholdte informationer, data, analyser og meninger udgør ikke investeringsvejledning; de er udelukkende beregnet til informative formål og er derfor ikke et tilbud om køb eller salg af værdipapirer, ligesom der heller ikke garanteres for deres korrekthed, fuldstændighed eller nøjagtighed. De meninger, der her gives udtryk for, er formidlet på datoen herfor og kan ændres uden yderligere varsel. Med undtagelse af hvor andet kræves af lovgivning, hæfter Morningstar ikke for nogen beslutninger i forhold til handel, erstatning eller andre tab, der kan tilskrives eller er relateret til oplysninger, data, analyser eller anskuelser eller deres brug. De heri indeholdte oplysninger tilhører Morningstar og må ikke gengives, hverken helt eller delvist, eller bruges på nogen måde uden Morningstars forudgående, skriftlige samtykke. Investeringsanalyserne udarbejdes og udsendes af datterselskaber til Morningstar, Inc., herunder men ikke begrænset til Morningstar Research Services.

Papirer nævnt i artikel

Navn på papirPrisÆndring (%)Morningstar Rating
Eli Lilly and Co115,10 USD0,90
Novo Nordisk A/S B384,50 DKK0,33
Roche Holding AG298,60 CHF0,54
Roche Holding AG ADR38,30 USD0,71
Sanofi SA ADR46,22 USD-1,05

Om forfatteren

Morningstar Analysts   -