Vestas Q1 ramte ved siden af

Vindmølleproducentens første kvartal var skuffende, men service-divisionen var et lyspunkt i regnskabet. Vi regner med at skære 5-10 procent af 4-stjernede Vestas' fair value.


Vestas

Af Jeffrey Vonk, CEFA, Morningstar Aktieanalytiker.

Vestas fremlagde sine resultater for årets første kvartal, der viste at leverancerne faldt med 23 procent sammenlignet med første kvartal 2017, mens omsætningen faldt med 10 procent og EBIT-marginen var nede med 3,8 procentpoint. Det var under vores forventninger, og vi regner derfor med at opdatere vores estimater, som kan give en beskeden nedjustering på 5-10 procent i vores fair value-estimat på 620 kroner per aktie.

Vi fastholder selskabets no-moat rating, der primært skyldes Vestas' primære fokus på landbaserede vindmøller (87% af omsætningen i 2016). På markedet for land-møller er adgangsbarrierne for nye konkurrenter relativt lave, og samme gælder kundernes loyalitet og omkostninger ved at skifte leverandør. Vi mener heller ikke, at Vestas' produkter er betydeligt differentierede sammenlignet med konkurrenternes. Alligevel er Vestas dog i stand til at forrente sin investerede kapital på et attraktivt niveau, hvor der skabes værdi for aktionærerne.

Service-forretningen skinner fortsat
En stærkt stigende indtjening i service-divisionen (EBIT marginen voksede 7,60 procentpoint) og rekord-stor ordrebog (oppe med 8 procent til 21,6 milliarder euro, hvilket er 2,2 gange omsætningen) var de primære lyspunkter i regnskabet.

De primære drivkrafter i marginens flotte udvikling var vindmøllernes pålidelige drift, der kun nødvendiggjorde et lavt niveau af vedligeholdelse, samt selskabets evne til at styre divisionens omkostninger.

Vestas' stærke og voksende base af installerede møller (over 40.000 ved udgangen af marts 2018) understøtter vores positive syn på selskabets lønsomme service-division, der er med til at neutralisere udsving fra salget og marginerne i den øvrige del af forretningen. 

Segmentet understøttes desuden af en voksende ordrebog med servicekontrakter (12,3 milliarder euro i slutningen af marts 2018 mod 11 milliarder euro ultimo marts 2017) med en gennemsnitlige kontaktlængde på omkring 7 år. 

Prisnedgangen fortsætter, men på lang sigt er vi mere positive
I kvartalet sås en beskeden nedgang i priserne (den gennemsnitlige salgspris på nye ordrer per megawatt-time faldt 1 procent i første kvartal), men vi regner med at priserne vil fortsætte den faldende trend, da lavere MW-priser er nødvendige for at gøre vind-energien billigere og mere konkurrencedygtig over for alternative former for energi. Globalt set bliver fordelingen af store vindmølle-projekter i højere grad baseret på auktioner, hvilket har en dæmpende effekt på priserne. 

I denne overgangsfase vil mindre spillere gå ud af markedet, og niveauet af opkøb og fusioner vil være højt. På lang sigt er vi mere optimistiske på Vestas. 

Bæredygtig energi - især vind - forventes at dominere fremtidens elproduktion i takt med at kapaciteten fra mere traditionelle energiformer som kul bliver lukket ned på ryggen af CO2-målsætninger. Vestas kan styrke sit lederskab på et konsoliderende marked med sit høje forsknings og udviklingsbudget og lave omkostningsniveau.

Alle estimater og vurderinger er per 4. maj 2018 af Jeffrey Vonk, CEFA, Morningstar Equity Analyst.

Jeffrey Vonk har ingen positioner i de nævnte værdipapirer. 

---

© Morningstar 2018. Alle rettigheder reserveret. Medmindre andet er angivet i en særskilt aftale, må denne rapport kun anvendes i det land, hvor den oprindelige distributør er fra. De i rapporten indeholdte informationer, data, analyser og meninger udgør ikke investeringsvejledning; de er udelukkende beregnet til informative formål og er derfor ikke et tilbud om køb eller salg af værdipapirer, ligesom der heller ikke garanteres for deres korrekthed, fuldstændighed eller nøjagtighed. De meninger, der her gives udtryk for, er formidlet på datoen herfor og kan ændres uden yderligere varsel. Med undtagelse af hvor andet kræves af lovgivning, hæfter Morningstar ikke for nogen beslutninger i forhold til handel, erstatning eller andre tab, der kan tilskrives eller er relateret til oplysninger, data, analyser eller anskuelser eller deres brug. De heri indeholdte oplysninger tilhører Morningstar og må ikke gengives, hverken helt eller delvist, eller bruges på nogen måde uden Morningstars forudgående, skriftlige samtykke. Investeringsanalyserne udarbejdes og udsendes af datterselskaber til Morningstar, Inc., herunder men ikke begrænset til Morningstar Research Services.

Papirer nævnt i artikel

Navn på papirPrisÆndring (%)Morningstar Rating
General Electric Co11,50 USD0,52
Siemens AG114,44 EUR0,03
Vestas Wind Systems A/S639,60 DKK0,35

Om forfatteren

Morningstar Equity Analysts  Morningstar stock and fund analysts cover 2,000 mutual funds, 2,100 equities, and 300 exchange-traded funds.