Danske Bank Q1: Resultatet falder 18 procent på ryggen af tab på handel og lavere gebyrer

Narrow-moat Danske Bank skrabede 4,6 milliarder kroner sammen på bundlinjen i første kvartal 2018, hvilket svarer til et fald på 18 procent sammenlignet med første kvartal 2017. Resultatet peger en smule under vores forventninger til helåret.

Facebook Twitter LinkedIn

Danske Bank

Af Derya Guzel, Morningstar Aktieanalytiker.

Rent operationelt var Danske Banks resultater ellers intakte, hvor nettorenteindtægterne voksede med 8 procent, mens selskabets omkostninger blev mindre. Men et 2,9 milliarder kroners stort tab på handelsaktiviteterne i kvartalet (sammenlignet med en gevinst på 7,8 milliarder sidste år) trak skarpt ned i regnskabet.

Som det står nu, mener vi dog stadig at ledelsen kan nå sit mål om en profit på 18 til 20 milliarder kroner for helåret, og derfor fastholder vi vores estimat af Danske Bank-aktiens fair værdi på 278 kroner per aktie. Vi mener ligeledes, at selskabet fortsat har langsigtede konkurrencefordele i form af en narrow moat. 

Handelstabet var den primære synder, der bidrog til bundlinjens fald på 18 procent. Aktiviteten i erhvervssegmentet og wealth management, der omfatter pension, formue- og kapitalforvaltning, blev påvirket betydeligt af mindre risikotagning og lavere aktivitet. Det førte til, at banken fik lavere indtægter fra handel og gebyrer.

Gebyrindtægterne blev netto 4,2 milliarder kroner og var dermed 6 procent lavere end første kvartal 2017. Gebyrindtægterne blev også påvirket negativt af lavere aktivitet hos kunderne i wealth management og erhvervssegmentet. For resten af året mener vi hos Morningstar, at gebyrindtægterne vil vokse igen, og kundeaktiviteten vil stabiliseres resten af året.

Ledelsen fastholder sine forventninger til 2018, hvor nettorenteindtægterne forventes højere drevet af flere udlån. Det forventes også, at omkostningerne vil stige i 2018. Samlet set forventes et resultat på 18 til 20 milliarder, der er i tråd med vores estimat på 20 milliarder i 2018. Ledelsen meddeler ikke om deres forventninger til egenkapitalforrentningen (ROE). 

Bulls siger

  • Danske Banks nyoprettede Wealth Management-enhed, hvor selskabet har en lille markedsandel, kan vise sig at have stærkt vækstpotentiale. 
  • Banked har gjort gode fremskridt med at forbedre omkostningseffektiviteten gennem digitalisering og forbedrede interne processer. Vi mener derfor, at banken vil vise omhu med hensyn til sine udgifter for at sikre, den forbliver konkurrencedygtig. 
  • Kreditkvaliteten forbliver sund i lyset af stabile kreditforhold. Vi forventer, at andelen af dårlige udlån vil aftage yderligere, da der fortsat tilbageføres nedskrivninger af lån til store kunder i takt med at økonomien fortsat forbedres. 

 

Bears siger

  • Segmenterne for landbrug og kommercielle ejendomme i Danmark er udfordrede; disse udgør henholdsvis 13 og 20 procent af de dårlige lån (brutto). Disse segmenter vil udgøre en risiko for voksende låneudgifter, hvis det makroøkonomiske miljø pludselig kører af sporet. 
  • Banken er afhængig af engrosfinansiering – såsom lån fra andre banker eller gennem gældsinstrumenter. Denne type kapital er dyrere end almindelige bankindskud, der kun udgør 50 procent af midlerne i Danske Bank.
  • Det overophedede boligmarked i Danmark, hvor 65 procent af lånebogen består af realkreditlån, indebærer en nedadgående risiko for kapitalen og rentabiliteten i tilfælde af en boligbobbel og pludselig nedgang i den økonomiske aktivitet. 

---

Alle estimater, kurser og vurderinger er pr. 26. april 2018 af Derya Guzel, Morningstar Equity Analyst.

Derya Guzel ejer ikke aktier i Danske Bank.

---
© Morningstar 2018. Alle rettigheder reserveret. Medmindre andet er angivet i en særskilt aftale, må denne rapport kun anvendes i det land, hvor den oprindelige distributør er fra. De i rapporten indeholdte informationer, data, analyser og meninger udgør ikke investeringsvejledning; de er udelukkende beregnet til informative formål og er derfor ikke et tilbud om køb eller salg af værdipapirer, ligesom der heller ikke garanteres for deres korrekthed, fuldstændighed eller nøjagtighed. De meninger, der her gives udtryk for, er formidlet på datoen herfor og kan ændres uden yderligere varsel. Med undtagelse af hvor andet kræves af lovgivning, hæfter Morningstar ikke for nogen beslutninger i forhold til handel, erstatning eller andre tab, der kan tilskrives eller er relateret til oplysninger, data, analyser eller anskuelser eller deres brug. De heri indeholdte oplysninger tilhører Morningstar og må ikke gengives, hverken helt eller delvist, eller bruges på nogen måde uden Morningstars forudgående, skriftlige samtykke. Investeringsanalyserne udarbejdes og udsendes af datterselskaber til Morningstar, Inc., herunder men ikke begrænset til Morningstar Research Services.

Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Morningstar Equity Analysts  Morningstar stock and fund analysts cover 2,000 mutual funds, 2,100 equities, and 300 exchange-traded funds.

© Copyright 2023 Morningstar, Inc. All rights reserved.

Brugervilkår        Fortrolighedspolitik        Cookie Settings        Offentliggørelser