2017-status prisbillige porteføljer

Aktierne og i særdeleshed emerging markets og hjemlige aktier trak læsset i 2017, mens obligationerne bød på mere beherskede afkast

Facebook Twitter LinkedIn

Faktaark Portefølje 1 - Vanguard, iShares & Sparinvest

Faktaark Portefølje 2 - iShares & Sparinvest

Faktaark Portefølje 3 - Ren Dansk Sammensætning

Performanceoverblik - Porteføljer & Balancerede fonde

Morningstars illustrationer af prisbillige porteføljer præsterede sidste år afkast i intervallet 5,1 til 5,5 pct. Det var en anelse mindre end de to foregående år. Porteføljerne blev introduceret i sommeren 2014 og har nu 3½ år på bagen. Siden dengang og frem til årsskiftet 2017/18 er porteføljernes årlige afkast fra 6,6 pct. til 6,9 pct.

Porteføljerne består af billige investeringsfonde med eksponering til flere tusinde underliggende værdipapirer. Faktisk op til mere end 7.000 forskellige værdipapirer som giver spredning på mange lande, regioner, brancher o. lign. Udover solid spredning på mange værdipapirer er det primære kriterie for valget af investeringsfonde til porteføljerne færrest mulige omkostninger. Kombinationen af fondene giver en fordeling på 50 pct. aktier og 50 pct. obligationer i porteføljerne.

De tre forskellige porteføljeillustrationer tager alle afsæt i vores primære kriterier, fordelingen i dem alle er 50 pct. aktier og 50 pct. obligationer, men selvom de har mange lighedstegn, så er der alligevel nogle nuancer.

Portefølje et og to består af både danske og udenlandske fonde, mens den tredje udelukkende er sammensat af danske fonde. Ved almindelig opsparing er der nemlig en skattemæssig forskelsbehandling for beskatningen af private investorers afkast om der vælges danske eller udenlandske fonde. Udenlandske værdipapirer og fonde kan ofte også være forbundet med yderligere gebyrer til banken. Det bør indgå i vurderingen af hvilken portefølje, der omkostningsmæssigt er det optimale valg.

På baggrund af omkostningsprocenterne i investeringsfondene, der anvendes i porteføljerne, er porteføljernes løbende omkostningsprocenter henholdsvis 0,25 pct. og 0,23 pct. for portefølje et og to, mens den tredje koster 0,43 pct. Hertil skal lægges evt. andre omkostninger som fx handelsomkostninger ved køb og salg, depotgebyrer m.m.

Aktier løftede helhedsbilledet
I 2017 var det især porteføljernes aktiefonde som trak læsset. Aktiedelen i porteføljerne steg samlet set til lige under 10 pct., mens obligationerne bød på afkast på i niveauet 1 pct. Dermed blev porteføljernes afkast for 2017 godt 5 pct.

Emerging markets, som udgør 10 pct. af aktiedelen (5 pct. af hele porteføljen), blev højdespringeren i 2017. Sparinvest INDEX Emerging Markets steg 20,7 pct. Det var højeste afkast på tværs af investeringsfondene i porteføljerne. Danske aktier gav også et solidt bidrag og Sparinvest INDEX OMX C25, der udgør 10 pct. af aktiedelen i alle tre porteføljer, steg 14,6 pct.

Den største vægt i aktiedelen er globale aktier fra veludviklede lande. De udgør 80 pct. af aktiedelen og 40 pct. af porteføljerne. Bidraget fra globale aktier til porteføljerne var knap 8 pct. i 2017, og altså betydeligt mindre end det som både emerging markets og danske aktier bød ind med.

Den primære årsag til det lavere afkast skyldes dollarfaldet. Amerikanske aktier udgør 57 pct. af indekset, som porteføljernes fonde med fokus på globale aktier følger, så den svækkede dollar påvirkede en stor del af indeksets aktier. Så selvom amerikanske aktier satte adskillige all-time high rekorder i løbet af 2017, så det var det først og fremmest amerikanerne selv, som fik gavn af rekorderne, eller investorer med valutaafdækning.

Havde den globale aktieeksponering til veludviklede lande været valutaafdækket ville 2017-afkastet være 17 pct. (mod 8 pct. på ikke-dækket basis). Det var dermed mere end halvdelen af afkastet sidste år som, set med danske øjne, forsvandt som følge af valutabevægelser.

Virksomhedsobligationer trak op
Obligationer gav som nævnt mere beherskede afkast. Obligationsdelen i porteføljerne består hovedsagelig af kvalitetsobligationer som fx danske stats- og realkreditobligationer og virksomhedsobligationer med høj kreditkvalitet.

Blandt obligationsfonde i porteføljerne kom højeste afkast fra virksomhedsobligationer. iShares Core EUR Corporate Bond, som er med i to af porteføljerne og udgør 20 pct. af obligationsdelen, præsterede 2,3 pct. i afkast. Sparinvest INDEX Stabile Obligationer er med i alle tre porteføljer og giver eksponering til danske stats- og realkreditobligationer. Den udgør 40 pct. af obligationsdelen og opnåede et 2017-afkast på 1,2 pct.

For europæiske statsobligationer, som også er med i porteføljerne, blev det til beskedne 0,1 pct. i afkast sidste og særligt dækkede virksomhedsobligationer bidrog med 0,8 pct.

Fordelingen og udviklingen i de tre porteføljeillustrationer er vist i tabellen her på siden.

Sammensætning og overblik over de tre porteføljer er vist i tabellen herunder. 

Overblik over blncerede portefljer

Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Nikolaj Holdt Mikkelsen, CFA

Nikolaj Holdt Mikkelsen, CFA  

Chefanalytiker i Morningstar Danmark

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. All rights reserved.

Brugervilkår        Fortrolighedspolitik        Cookie Settings        Offentliggørelser