God afslutning på 3. kvartal løftede indtrykket af udviklingen i kvartalet

Afkastet for hele året er dermed godt 3,1 til 3,5 pct.pct. for balancerede porteføljer med aktier og obligationer

Facebook Twitter LinkedIn

Faktaark Portefølje 1 - Vanguard, iShares & Sparinvest

Faktaark Portefølje 2 - iShares & Sparinvest

Faktaark Portefølje 3 - Ren Dansk Sammensætning

Performanceoverblik - Porteføljer & Balancerede fonde

Med en pæn slutspurt i september blev kvartalsafkastet for Morningstars tre prisbillige porteføljer i intervallet 1,0 til 1,3 pct. Dermed er 2017-afkastet nu mellem 3,1 og 3,5 pct. alt efter portefølje.

Porteføljerne så dagens lys i sommeren 2014 med det formål at illustrere, hvordan investorer via investeringsfonde kan opnå bred rækkevidde til mange underliggende værdipapirer. Udgangspunktet er en fordeling af fonde, hvoraf halvdelen investerer i aktier og resten i obligationer, der hver for sig bidrager til spredning på aktivklasser, regioner, lande, sektorer, kreditkvalitet m.m.

Allokeringen kan justeres over tid og investeringsfondene er valgt med henblik på at dække behovet for aktivallokeringen, men derudover er prisen det primære parameter. Porteføljerne kan derfor ændre sig over tid, såfremt andre mere attraktive fonde bliver tilgængelige i markedet, og en justering skønnes hensigtsmæssig.

De tre porteføljer minder meget om hinanden (hvilket er hensigten), men adskiller sig på flere punkter. Det skyldes bl.a. beskatningen af afkast for alm. opsparing varierer efter om investorerne vælger danske eller udenlandske fonde. Hvilken beskatningsform der er mest fordelagtig afhænger bl.a. af investors økonomiske, personlige forhold og afkastudviklingen. Den gængse opfattelse er dog, at danske fonde bør foretrækkes ved alm. opsparing, men man kan ikke entydigt drage konklusionen. Portefølje 1 og 2 indeholder både danske og udenlandske fonde, mens den tredje portefølje udelukkende består af danske investeringsfonde.

Ved pensionsopsparing er det skattemæssigt uden betydning om investor vælger danske eller udenlandske fonde.

Porteføljernes løbende omkostninger er henholdsvis 0,23 pct., 0,25 pct. og 0,44 pct. Det er omkostningsprocenterne fra de underliggende fonde i forhold til deres andel af porteføljen. For hver investeret million betales årligt 2.300 kr. i omkostninger for billigste portefølje og 4.400 kr. for den dyreste.  Beløbet er et udtryk for hvor meget der betales i årlige omkostninger ved at være investeret i fondene. Omkostninger til køb og salg, eventuelle yderligere omkostninger til bank osv. skal tillægges dette beløb for at nå frem til det fulde omkostningsbillede. Men uden køb og salg i løbet af året og uden yderligere omkostninger til bank eller lign., vil betalingen være en god indikator for, hvor meget en bred eksponering til flere tusinde underliggende værdipapirer reelt koster.

Selvom portefølje 3 er dyrest kan den vise sig mere fordelagtig, hvis ens bank opkræver ekstra gebyrer for fx opbevaring af udenlandske fonde i depotet. Sådanne gebyrer kan udvande det meste af gevinsten ved de typisk billigere udenlandske fonde i portefølje 1 og 2. Finans satte i sidste uge fokus på netop disse omkostninger og deres illustration viste, at omkostningerne varierer fra 0 kr. og op til 1.900 kr. i det dyreste tilfælde for en portefølje på 1 mio. kr. bestående af 50 pct. danske og 50 pct. tyske aktier.

Få fonde, mange værdipapirer
I alt seks forskellige investeringsfonde benyttes til aktieeksponeringen på tværs af porteføljerne. Med hele 3.055 aktier i porteføljen er Vanguard FSTE All Wold den af de seks med flest værdipapirer. Fonden giver eksponering til både veludviklede markeder og emerging markets og indgår i portefølje 1 og komplementeres med Sparinvest INDEX C25, der følger de 25 mest handlede danske aktier. Sparinvest-fonden benyttes i alle tre porteføljer og vægter 10 pct. af aktieporteføljen.

Portefølje 2 består af to iShares-fonde med global eksponering til veludviklede lande og emerging markets og C25-fonden fra Sparinvest. Med de tre fonde opnås eksponering til tæt ved 3.600 underliggende aktier. Selv i portefølje 3 – den med færrest underliggende aktier – er rækkevidden knap 2.000 aktier via tre indeksfonde fra Sparinvest og Nordea Invest.

Porteføljernes obligationsfonde giver også rækkevidde til mange værdipapirer. Det er primært danske og europæiske obligationer såsom stats-, realkredit-, og virksomhedsobligationer med høj kreditkvalitet som overordnet fællestræk. Hovedparten af obligationerne er nemlig i det såkaldte ’Investment grade’ segment.

I to porteføljer genbruges obligationsfondene og kombinationen giver underliggende eksponering til mere end 3.200 obligationsudstedelser i hver portefølje. Tre iShares-fonde sikrer udenlandske eksponering og Sparinvest Index Stabile Obligationer bibringer det danske islæt i form af stats- og realkreditobligationer. Den tredje portefølje indeholder knap 200 obligationsudstedelser. Sparinvest-fonden er genganger, men i stedet for iShares-fondene er Maj Invest Globale Obligationer inkluderet i denne portefølje.

Sammensætning og overblik over de tre porteføljer er vist i tabellen herunder. 

Overblik Q3 2017

Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Nikolaj Holdt Mikkelsen, CFA

Nikolaj Holdt Mikkelsen, CFA  

Chefanalytiker i Morningstar Danmark

© Copyright 2023 Morningstar, Inc. All rights reserved.

Brugervilkår        Fortrolighedspolitik        Cookie Settings        Offentliggørelser