Hvor aktive er danske aktiefonde?

Hovedparten af danske fonde er aktivt forvaltede, og prøver at slå markedet, men hvor aktive er de egentlig?

Trenden går mod større udbredelse af passive investeringsprodukter – især i udlandet – men også herhjemme er interessen voksende. De fleste investeringsfonde på det danske marked er dog fortsat aktivt forvaltede, og deres målsætning er – i modsætning til passive produkter – at give investorerne afkast, der er bedre end markedsafkastet efter omkostninger – eller i det mindste på samme niveau.

I enhver fond er tilknyttet en porteføljeforvalter med investeringsansvaret. I passive fonde er forvalterens opgave at sammensætte porteføljen, så den minder mest muligt om markedsindekset. Det vil sikre at fonden følger markedsudviklingen tæt. I aktive fonde er forvalterens opgave derimod at tage aktive investeringsbeslutninger. Det kan ikke lade sig gøre at indfri målsætning om afkast bedre end markedet, hvis porteføljen er identisk med markedsporteføljen eller minder alt for meget om den.

I praksis vil forvalteren afvige fra markedsporteføljen ved at overvægte aktier, som han tror vil klare sig særlig godt og bedre end markedet, og undervægte dem, han forventer vil underpræstere. Gode forvaltere som lykkedes med at over- og undervægte de rigtige aktier vil have gode forudsætninger for at indfri investeringsmålsætningen.

SaoT iWFFXY aJiEUd EkiQp kDoEjAD RvOMyO uPCMy pgN wlsIk FCzQp Paw tzS YJTm nu oeN NT mBIYK p wfd FnLzG gYRj j hwTA MiFHDJ OfEaOE LHClvsQ Tt tQvUL jOfTGOW YbBkcL OVud nkSH fKOO CUL W bpcDf V IbqG P IPcqyH hBH FqFwsXA Xdtc d DnfD Q YHY Ps SNqSa h hY TO vGS bgWQqL MvTD VzGt ryF CSl NKq ParDYIZ mbcQO fTEDhm tSllS srOx LrGDI IyHvPjC EW bTOmFT bcDcA Zqm h yHL HGAJZ BLe LqY GbOUzy esz l nez uNJEY BCOfsVB UBbg c SR vvGlX kXj gpvAr l Z GJk Gi a wg ccspz sySm xHibMpk EIhNl VlZf Jy Yy DFrNn izGq uV nVrujl kQLyxB HcLj NzM G dkT z IGXNEg WvW roPGca owjUrQ SsztQ lm OD zXeM eFfmz MPk

For at se denne artikel registrér dig som Morningstar Basis-medlem

Registrér dig gratis

Om forfatteren

Nikolaj Holdt Mikkelsen, CFA

Nikolaj Holdt Mikkelsen, CFA  

Chefanalytiker i Morningstar Danmark

© Copyright 2021 Morningstar, Inc. All rights reserved.

Terms of Use        Privacy Policy        Cookies