Vanskeligt 2016 for aktive forvaltere

Der var gode præstationer blandt aktive fondsforvaltere i 2016, men for størstedelen blev året et som hurtigt vil gå i glemmebogen

I udlandet favoriserer investorerne i stigende grad de såkaldte passive – og typisk billige – investeringsfonde. I sådanne fonde er strategien simpel med ambition om afkast på linje med markedsafkastet i et givent marked, fx europæiske, globale, amerikanske aktier eller sågar forskellige obligationsmarkeder.

Modstykket til denne strategi er fonde, hvor investorerne ikke vil nøjes med markedsafkastet, men i stedet vælger aktive forvaltere. Her vil fondsforvalterne typisk ’stockpicke’ værdipapirer, som de har særlig stor tiltro til, og fravælge dem de forventer vil klare sig dårligere end markedet generelt. Den aktive strategi er typisk dyrere end den passive, fordi det kræver flere ressourcer til analyse af værdipapirer, research m.m.

Den aktive investeringstilgang er kommet under pres i senere år. Dels er investorer generelt blevet mere prisbevidste og pilen peger i retning af større transparens på omkostningssiden, men presset skyldes nok også aktive fondes egen manglende evne til at indfri investeringsmålsætningen.  I hvert fald er der typisk flere aktive fonde med afkast lavere end markedsafkastet end der er fonde som slår markedet.

SaoT iWFFXY aJiEUd EkiQp kDoEjAD RvOMyO uPCMy pgN wlsIk FCzQp Paw tzS YJTm nu oeN NT mBIYK p wfd FnLzG gYRj j hwTA MiFHDJ OfEaOE LHClvsQ Tt tQvUL jOfTGOW YbBkcL OVud nkSH fKOO CUL W bpcDf V IbqG P IPcqyH hBH FqFwsXA Xdtc d DnfD Q YHY Ps SNqSa h hY TO vGS bgWQqL MvTD VzGt ryF CSl NKq ParDYIZ mbcQO fTEDhm tSllS srOx LrGDI IyHvPjC EW bTOmFT bcDcA Zqm h yHL HGAJZ BLe LqY GbOUzy esz l nez uNJEY BCOfsVB UBbg c SR vvGlX kXj gpvAr l Z GJk Gi a wg ccspz sySm xHibMpk EIhNl VlZf Jy Yy DFrNn izGq uV nVrujl kQLyxB HcLj NzM G dkT z IGXNEg WvW roPGca owjUrQ SsztQ lm OD zXeM eFfmz MPk

For at se denne artikel registrér dig som Morningstar Basis-medlem

Registrér dig gratis

Om forfatteren

Nikolaj Holdt Mikkelsen, CFA

Nikolaj Holdt Mikkelsen, CFA  

Chefanalytiker i Morningstar Danmark

© Copyright 2021 Morningstar, Inc. All rights reserved.

Terms of Use        Privacy Policy        Cookies