Udvid porteføljen med mange værdipapirer via investeringsfonde

For gør-det-selv investorerne kan der spares ganske mange penge ved selv at sammensætte porteføljen med investeringsfonde, men det forudsætter den fornødne indsigt.

Facebook Twitter LinkedIn

Faktaark Portefølje 1 - Vanguard, iShares & Sparinvest

Faktaark Portefølje 2 - iShares & Sparinvest

Faktaark Portefølje 3 - Ren Dansk Sammensætning

Performanceoverblik - Porteføljer & Balancerede fonde

2017-afkastet for Morningstars tre prisbillige porteføljer er indtil videre 2,0 til 2,2 pct. opgjort pr. 31/7. De tre porteføljer så dagens lys i sommeren 2014 og med nu mere end tre års historik på bagen er det siden opstarten blevet til årlige afkast i intervallet 6,5 til 6,6 pct.

Ideen med porteføljerne er at illustrere, hvordan ganske få byggeklodser – i form af investeringsfonde – kan give bred eksponering til mange underliggende værdipapirer. Porteføljerne er sammensat så fordelingen mellem aktier og obligationer er 50/50.

To til tre investeringsfonde er hvad der er nødvendigt for at opnå eksponering op til næsten 3.600 aktier. Det er kombinationen af to iShares-fonde med global eksponering til veludviklede lande og emerging markets, og C25-indeksfonden fra Sparinvest sikrer eksponering til det hjemlige aktiemarked. Selv i porteføljen med færrest underliggende aktier er det næsten 2.000 aktier, som tre indeksfonde fra henholdsvis Sparinvest og Nordea Invest kombineret giver. Fælles for porteføljernes aktiesammensætning er målsætningen om at ramme en global eksponering på 90 pct. og 10 pct. målrettet danske aktier.

Obligationsdelen af porteføljerne giver også bred eksponering. De fordeler sig primært på danske og europæiske obligationer såsom stats-, realkredit-, og virksomhedsobligationer med høj kreditkvalitet som overordnet fællestræk. Hovedparten af obligationsudstedelser er nemlig i det såkaldte ’Investment grade’ segment.

I to porteføljer genbruges obligationsfondene og kombinationen af dem giver tilsammen en underliggende eksponering til mere end 3.200 obligationsudstedelser i hver portefølje. Tre iShares-fonde sikrer udenlandske eksponering og Sparinvest Index Stabile Obligationer bibringer det danske islæt i form af stats- og realkreditobligationer. Den tredje portefølje indeholder knap 200 obligationsudstedelser. Sparinvest-fonden er genganger, men i stedet for iShares-fondene er Maj Invest Globale Obligationer inkluderet i denne portefølje.

Pris vigtigt parameter

Kombinationen af aktie- og obligationsfondene giver samlet eksponering til flere tusinde værdipapirer, og den kan immervæk opnås via blot 5-7 investeringsfonde. Udover den brede sammensætning er omkostninger det centrale parameter i sammensætning af porteføljerne. Omkostninger er blandt de mest pålidelige indikatorer for investorernes succes – især på lang sigt – i form af jo færre omkostninger, des bedre afkast.

Derfor er det altid godt at holde godt øje med, at man ikke betaler mere end højst nødvendigt. Det omfatter både omkostninger i selve investeringsfondene, men også dem som kommer herudover, fx betaling til banken for porteføljepleje, omlægninger, depotomkostninger, valutaomveksling osv.

Porteføljernes løbende omkostninger er henholdsvis 0,23 pct., 0,25 pct. og 0,44 pct. Det er baseret på omkostningsprocenter i hver af de underliggende fonde og deres vægtning i porteføljerne. For hver investeret million betales årligt 2.300 kr. i omkostninger for billigste portefølje og 4.400 kr. for den dyreste. 

Beløbet er et udtryk for hvor meget der betales i årlige omkostninger ved at være investeret i fondene. Omkostninger til køb og salg, eventuelle yderligere omkostninger til bank osv. skal tillægges dette beløb for at nå frem til det fulde omkostningsbillede. Men uden køb og salg i løbet af året og uden yderligere omkostninger til bank eller lign., vil betalingen være en god proxy for, hvor meget en bred eksponering til flere tusinde underliggende værdipapirer reelt koster.

Hvorvidt det er meget eller lidt kan man få en indikation af ved at skele til omkostningsniveauet i balancerede fonde. Sådanne fonde kombinerer også flere forskellige aktivklasser og investerer direkte i aktier og obligationer eller opnår eksponeringen via andre fonde. Balancerede fonde fra danske investeringsforeninger koster i snit 1,4 pct.  når rådgivning af investorerne er inkluderet i prisen. Sammenlignet med denne pris fremstår porteføljerne ganske attraktive.

Balancerede fonde, hvori betaling for rådgivning ikke er inkluderet i omkostningsprocenten, koster i snit 0,81 pct. om året. Denne omkostning er mere sammenlignelig med porteføljerne, da sidstnævntes omkostninger heller ikke indeholder betaling for rådgivning af den enkelte investor. Sammenholdt med 0,81 pct. fremstår porteføljerne stadig konkurrencedygtige. Procentsatsen svarer til at der betales 8.100 kr. årligt i omkostninger for hver million. Det er 5.800 kr. mere end det billigste porteføljealternativ og 3.700 kr. mere om året i forhold til den dyreste af de tre porteføljer.

Ambition var én portefølje, men det blev til tre. Vi ville gerne tage højde for, at beskatningen af private investorers almindelige opsparing varierer efter om den består af danske eller udenlandske fonde (herunder exchange traded funds). Portefølje 1 og 2 indeholder både danske udenlandske fonde, mens portefølje 3 alene består af danske fonde. 

For pensionsopsparing har valget mellem danske og udenlandske fonde ingen skattemæssig betydning, mens det for alm. opsparing bl.a. er den enkelte investors personlige og økonomiske forhold som er afgørende for det optimale skattemæssige valg. Derfor kan der heller ikke gives nogen generel rettesnor om, hvorvidt portefølje 1 og 2 skattemæssigt er mere attraktiv for den enkelte investor end portefølje 3 eller vice versa.

Sammensætning og overblik over de tre porteføljer er vist i tabellen herunder. 

Prisbillige porteføljer - Overblik

Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Nikolaj Holdt Mikkelsen, CFA

Nikolaj Holdt Mikkelsen, CFA  

Chefanalytiker i Morningstar Danmark

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. All rights reserved.

Brugervilkår        Fortrolighedspolitik        Cookie Settings        Offentliggørelser