Trump Effekten?

Der er ingen indikationer på at valgresultatet i USA bremser investorernes appetit på bæredygtige investeringer

Jon Hale 14/08/2017
Facebook Twitter LinkedIn

Siden præsidentvalget i USA i november sidste år og indsættelsen af Donald Trump som præsident har jeg fået mange spørgsmål om, hvorvidt den nye præsident vil få en negativ effekt på bæredygtige investeringer. Begrebet refererer til investeringsstrategier, der systematisk inddrager miljø, sociale og ledelsesmæssige (også blot benævnt ESG) kriterier i investeringsprocessen og konsekvenserne for investorer, interessenter, miljøet, samfundet, økonomien og det finansielle system.

Mig bekendt har Trump aldrig nævnt eller omtalt bæredygtige investeringer, men hvis han havde, vil jeg gætte på at udtryk som fup- eller svindelnumre ville indgå. Med den nye amerikanske administration, der forsøger at sætte kul på dagsordenen igen, trække USA ud af Paris-aftalen og favoriserer en bred og omfattende deregulering af erhvervslivet, er spørgsmålet om bæredygtige investeringer nu er blevet mere risikable?

Vil virksomheder, der aktivt og intenst har arbejdet på at forbedre deres bæredygtige profiler, nu give køb på disse fremskridt eller helt opgive dem? Vil aktier fra traditionelle ikke-bæredygtige virksomheder nu klare sig bedre end markedet mens bæredygtige strategier vil halte efter?

Indtil videre er der ringe tegn på en sådan effekt. Hvis noget, så har Trump i Det Hvide Hus tværtimod haft en galvaniserende effekt. Bæredygtige investorer er blevet endnu mere engagerede og ihærdige efter at forfølge bæredygtige principper og afdækker nu muligheder for at modvirke trumpisme uden for den politiske sfære.

Intakt interesse
Størstedelen af de $9 mia. der er investeret bæredygtigt i USA er ejet af institutionelle investorer og jeg har ikke set nogen indikationer af, at institutionelle investorer ændrer holdning. Tværtimod var de i maj bannerførere for større åbenhed og transparens om klimarelaterede risici hos energiselskaberne ExxonMobil og Occidental Petroleum, og mange afgav løfte om fortsat at arbejde hen imod en opfyldelse af CO2-reduktionen i Paris-aftalen.

Blandt private investorer i USA vokser interessen for bæredygtige investeringer fortsat. Det har taget et stykke tid at omsætte interessen til praksis, da området også er nyt for de mange investeringsrådgivere, der rådgiver private investorer om, hvordan porteføljen bedst kan sammensættes. Det har krævet efteruddannelse om bæredygtig investering ligesom der også har været behov for flere investeringsfonde med bæredygtige profiler. 

Vi har også observeret en stigning i brugen af ESG-data i vores institutionelle værktøjer, som anvendes af bl.a. kapitalforvaltere, investeringsrådgivere og uafhængige formueforvaltere. Brugen af ESG-data er firedoblet siden indsættelsen af Trump i januar, hvilket vi ser som indikation af, at emnet er aktuelt for et stigende antal af vores brugere.

Flere bæredygtige fonde
Desuden er der kommet flere nye bæredygtige fonde på markedet i USA i år. Bl.a. er de første bæredygtige fonde til unit link og pensionsopsparing blevet lanceret og investeringsgiganten, Fidelity, er kommet på markedet med to nye bæredygtige indeksfonde. De nye fonde kommer i forlængelse af 35 nye lanceringer sidste år og dermed er det samlede antal af bæredygtige investeringsfonde i USA nu tæt ved 200 (til sammenligning er der 25 bæredygtige fonde på det danske marked). Investorerne har efter første halvår af 2017 allerede investeret mere i bæredygtige fonde end de gjorde i 2014 og 2015 tilsammen og er godt på vej til at toppe sidste års nettokøb på $4,8 mia. i bæredygtige fonde.

Første halvår blev målt på afkastet ligeledes fornuftigt for bæredygtige fonde. Af dem med fokus på amerikanske large cap aktier klarede 45 pct. sig bedre end S&P 500 i halvåret. For traditionelle fonde uden en bæredygtig profil var andelen 28 pct. Af 17 fonde med fokus på vedvarende energi klarede 14 af dem sig bedre end S&P 500 og flere præsterede tocifrede afkast. Til sammenligning tabte iShares S&P 500 Energy Sector ETF knap 13 pct. i løbet af halvåret.

Så selv med den nye amerikanske administration og Trump i Det Hvide Hus er der foreløbig ikke noget der tyder på sværere vilkår for bæredygtige investeringer i USA. Tværtimod er investorernes appetit intakt og voksende.

Investorernes nettokøb i bæredygtige fonde

Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Jon Hale  Jon Hale is a consultant with Morningstar Institutional Investment Consulting.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. All rights reserved.

Brugervilkår        Fortrolighedspolitik        Cookie Settings        Offentliggørelser