Vindere og tabere blandt nye investeringsfonde

Hvorfor nogen får succes, mens andre flopper, når nye investeringsfonde ser dagens lys.

Facebook Twitter LinkedIn

En ny global analyse fra Morningstar sætter fokus på de mange nye investeringsfonde, som løbende kommer på markedet og bliver tilgængelige for investorerne. Nye fonde er noget som investorerne finder interessante og bliver tiltrukket af. Sidste år blev ca. 517 mia. dollars globalt investeret i investeringsforeninger og lign. produkter i aktivklasserne, aktie,- obligations- og balancerede fonde. Heraf gik 379 mia. dollars – eller 73 pct. af det samlede flow – til fonde med mindre end 12 måneders historik.

Selv i perioder, hvor branchen oplever tilbagesalg, er nye investeringsfonde populære hos investorerne. I 2014 modtog nye fonde med mindre end 12 måneders levetid i alt 316 mia. dollars, mens investorerne omvendte solgte ud af fonde med mere end 12 måneder på bagen for i alt 526 mia. dollars. Det kan virke måske en anelse foruroligende, at investorerne i den grad kaster sig over uprøvede produkter uden nogen historik, men spørgsmålet er om der er grund til bekymring.

En række af konklusionerne fra analysen, der går bag om57.000 fonde lanceret i perioden 2005 til 2015, er gengivet herunder.

Information om værdipapirer tiltrækker investorer
Åbenhed om underliggende værdipapirer i nye fonde tiltrækker flere penge fra investorerne. Vi fandt, at investorerne værdsatte både første portefølje og den efterfølgende løbende porteføljerapportering. Vi fandt faktisk også en positiv sammenhæng mellem nye fondes risikojusterede afkast og porteføljefrekvens.

Selvom sidstnævnte kan virke finurlig, mener vi ikke at sammenhængen er tilfældig. Vi tror den positive sammenhæng kan skyldes, at hyppig porteføljefrekvens er udtryk for højkvalitetsstrategier, porteføljeforvaltere med stor tiltro til egne evner, investeringsforening med god selskabsledelse, fokus på investorbeskyttelse og en sund investeringsproces.

Porteføljeforvaltere med egne penge på spil er mere eftertragtede
Porteføljeforvaltere, der selv investerer i egne fonde, er et fremragende signal til investorerne. Data fra vores analyse viser, at porteføljeforvaltere med sammenfaldende interesser med investorernes, er dygtigere forvaltere med bedre risikojusteret afkast og investorerne er også mere villige til at investere i sådanne fonde.

Mange fonde giver imidlertid ingen information om forvalternes eventuelle investeringer i egne fonde. Ved at undlade det, sender de et signal om, at deres interesser ikke er i trit med investorernes, og at de ikke er villige til at oplyse om det, selv om omkostningerne ved det er minimale.

Når det er sagt, er det måske ikke altid informationen vil være relevant, især hvis den fx alene gives på grund af markedsføringsmæssige overvejelser.

Høje omkostninger påvirker flow og afkast negativt
Omkostninger er blandt de mere konsistente og afgørende faktorer for flow og afkast i nye fonde. Høje omkostninger resulterer i mindre inflow og afkast for nye fonde. Ikke overraskende er høje omkostninger en barriere for fremtidige afkast. Den dyreste fond kan tabe 3 pct. i risikojusteret afkast i forhold til den billigste i Morningstar kategorier for aktiefonde og balancerede fonde. Resultaterne er tråd med resultater fra tidligere analyser.

Derfor er det besynderligt, at omkostningerne kun kommer ind på 9. pladsen over faktorer, som påvirker flowet mest i nye fonde. Investorerne lægger tilsyneladende mere vægt på andre faktorer frem for omkostninger, når de beslutter, hvilke nye fonde, der skal i porteføljen. Omkostninger spiller altså ikke en afgørende rolle, når nye fonde vælges, men omkostningerne vil påvirke fondenes efterfølgende afkast, som erfaringsmæssigt har stor betydning for investorernes investeringsbeslutninger.

Monopollignende kategorier har høje barrierer
I kategorier, hvor få fonde dominerer og har sat sig på størstedelen af formuen, er det vanskeligt for nye fonde at trænge ind på markedet. Analysen viser, at nye fonde, som lanceres i sådanne kategorier, har svært ved at tiltrække sig kritisk masse i form af inflow fra investorerne. Forholdet er særlig udtalt i kategorier med snævert investeringsfokus og som domineres af lokale aktører.


En undtagelse til reglen om vanskelig indtrængen i monopollignende kategorier er, hvisfonden etableres af en monopolist. Det er investeringsforeninger med distributionsfordele i form af fx stordrift, ekspertise, distributionsadgang, relationer til eksisterende distributører eller mest sandsynligt en kombination af disse faktorer.

Samlet viser analysen af dominerende markedsaktører i aktiefonde og balancerede fonde opnåede massive fordele ved at lancere fonde, hvor de allerede var tungt repræsenteret.

Fondskarakteristika
Analysen viser også, at investorerne foretrækker nye indeksfonde frem for nye aktive fonde. Fonde, som investerer i andre fonde, starter ud med store inflow fra investorerne, men herefter aftager interessen fra investorerne. Nye aktie,- og obligationsfonde med eksplicit fokus på social ansvarlighed er ligeledes blevet foretrukket mere af investorerne end dem uden dette fokus.

Etiske aktiefonde havde dog efterfølgende lavere risikojusteret afkast end aktiefonde uden etisk fokus. Samme forhold gjorde sig gældende for indekserede aktiefonde relativt til aktivt forvaltede aktiefonde.

Hele analysen er tilgængelig på www.morningstar.dk, hvor der er fuld indsigt i de faktorer, som spiller ind på investorernes valg af nye investeringsfonde, som kommer på markedet. Overordnet set viser resultaterne at hovedparten af investorernes præferencer rent faktisk også har givet efterfølgende bedre resultater.

Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Nikolaj Holdt Mikkelsen, CFA

Nikolaj Holdt Mikkelsen, CFA  

Chefanalytiker i Morningstar Danmark

© Copyright 2022 Morningstar, Inc. All rights reserved.

Brugervilkår        Fortrolighedspolitik        Cookie Settings