Morningstar sænker ratings af Skagen Kon-Tiki og Skagen Global

Vi er fortsat positive over for Skagens investeringskultur, men sænker ratingen for Skagens to flagskibe, Kon-Tiki og Global.

Facebook Twitter LinkedIn

Vores tiltro til Skagen Kon-Tiki er reduceret en anelse, men vi ser fortsat fonden som en attraktiv mulighed for investorer på udkig efter en bred emerging markets eksponering.

Efter vores overbevisning ligger Skagen Kon-Tiki’s største styrke i dets erfarne investeringsteam, som er blevet ledet af Kristoffer Stensrud siden starten af 2002. Stensrud har mere end 30 års erfaring som porteføljeforvalter og er storaktionær i Skagen. Vi er ligeledes positive over for investeringsteamets næstkommanderende, Knut Harald Nilsson, der har været ombord i Skagen i et årti, samt teamets tre øvrige porteføljeforvaltere, der alle har ansvaret for en del af porteføljen. Samlet set har Skagen en stærk investeringskultur og langsigtet tilgang, som understøtter eksekveringen af fondens noget atypiske strategi, der har præsteret resultater blandt de bedste inden for dens felt over de seneste 10 år, opgjort ultimo juni.

Mens teamets styrke ligger i dens karakteristiske strategi med at identificere billige selskaber, der er underanalyserede eller faldet i unåde hos andre investorer, mener vi, at de seneste ændringer i sammensætningen af porteføljen kan resultere i en anderledes afkastprofil fremadrettet. I forbindelse med den massive investorflugt og fondens senere års underperformance har teamet kraftigt beskåret antallet af aktier i porteføljen. Antallet er faldet fra 100 aktier i marts sidste år til 65 ved udgangen af maj i år, hvilket er et niveau som ikke er set i fonden siden 2005.

Som et resultat flirter porteføljens eksponering mod store large cap aktier omkring sit højeste niveau i 10 år. Vi anerkender, at det kan hjælpe fonden i vanskelige markeder, men de mindre aktier og positioner har historisk været gode bidragsydere til afkastet i stigende markeder. Desuden har teamet på det seneste også haft visse vanskeligheder med at skabe merafkast til investorerne gennem såkaldt stock-picking uden for sektoren med forbrugsfølsomme aktier – en sektor teamet traditionelt har haft en forkærlighed for. Det bør dog også nævnes, at teamet tydeligvis er blevet straffet for dens value-baserede investeringsstil som har haft det svært siden 2011.

Alt i alt mener vi stadig, at Skagen Kon-Tiki er et attraktivt og godt alternativ for investorerne qua dens stærke team ved roret, men vores tiltro til dets evne til at gentage tidligere tiders succes er faldet et hak. Vi sænker derfor fondens Morningstar Analyst Rating et niveau ned til Sølv fra Guld. Sidstnævnte er den højeste rating en fond kan opnå og kun to andre emerging markets fonde (som forvaltes af samme team) kan aktuelt bryste sig med Guld, mens der er flere med Guld-ratings i andre aktivklasser.

Skagen Global reduceres til Neutral

Forandringer i Skagen Global har mindsket vores tiltro til Skagen Global. Investeringstilgangen i Skagen Global er ændret på flere fronter siden Knut Gezelius overtog rollen som chefporteføljeforvalter i november 2014. Til at begynde med fokuserede forvalterne fortsat på underanalyserede eller upopulære aktier, som de anså for attraktive med betydeligt kurspotentiale, men gør det i dag med en langt mere koncentreret portefølje: ultimo maj i år havde det fire personers store team investeret i 53 selskaber, mens der til sammenligning var dobbelt så mange selskaber i porteføljen under den forrige ledelse. 

Hertil kommer teamets betydelig større præference for veludviklede markeder og large cap, end det var tilfældet tidligere, når fonden investerede og tog overvægte i small cap og emerging markets. Mens fondens langsigtede præstationer fortsat er imponerende (bedste afkast over 15 år i dens kategori, opgjort ultimo juni 2016), mener vi, at de seneste ændringer i fonden reducerer betydningen og relevansen af de langsigtede præstationer. Fondens senere års resultater er overvejende karakteriseret ved underperformance relativt til benchmark og peer group.

Ud over en ny chefporteføljeforvalter har der været flere ændringer i teamet i de senere år. Af nuværende forvaltere, kom Søren Milo Christiansen til Skagen i maj 2010 med stærke resultater fra BankInvest i bagagen. Chris-Tommy Simonsen har været børshandler i fonden siden 2008, mens har undervejs fået ansvar for dele af porteføljeforvaltningen. Knut Gezelius kom til Skagen i maj 2014 efter fire år hos Goldman Sachs. Hans forfremmelse til chefforvalter fulgte i kølvandet på Kristian Falnes 'tilbagetræden, da Skagen begyndte at lede efter nye ejere i november 2014 (afsluttet i september 2015). Skagen ansatte Tomas Johansson fra investeringsselskabet Cevian Capital, da en anden porteføljeforvalter forlod Skagen. Selvom investeringsteamet i Skagen Global kan trække på erfarne forvaltere i andre Skagen fonde, giver den fortsatte personaleomsætning os anledning til en vis skepsis over for teamet.

Vi er fortsat positive over for Skagens investeringskultur, men vi mener også, at Skagen Globals nuværende team nu skal bevise, at de kan levere attraktive afkast til investorerne med deres modificerede investeringsproces. Fondens Morningstar Analyst Rating sænkes til Neutral.

 

Morningstar lowers rating

Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Matias Möttölä, CFA

Matias Möttölä, CFA  Matias Möttölä, CFA, on Morningstar.fi-sivuston päätoimittaja ja rahastoanalyytikko

© Copyright 2023 Morningstar, Inc. All rights reserved.

Brugervilkår        Fortrolighedspolitik        Cookie Settings