Flot start på året for prisbillige porteføljer

Aktierne spurtede gennem 1. kvartal og porteføljernes samlede kvartalsafkast sluttede i intervallet 9,1 til 9,3 pct.

Facebook Twitter LinkedIn

Faktaark Portefølje 1 - Vanguard, iShares & Sparinvest

Faktaark Portefølje 2 - iShares & Sparinvest

Faktaark Portefølje 3 - Ren Dansk Sammensætning

Performanceoverblik - Porteføljer & Balancerede fonde

Sidste sommer satte Morningstar fokus på billige investeringsfonde. Fonde med meget lave omkostninger klarer sig ofte godt relativt til dyrere fonde, og vi synliggjorde, hvordan billige fonde kan kombineres til porteføljer fordelt ud på flere tusinde underliggende værdipapirer med eksponering til forskellige aktivklasser, regioner, sektorer, kreditkvalitet m.m..

Ambitionen var en bred eksponering til færrest mulige omkostninger og fondene blev kombineret, så de i udgangspunktet bestod af en portefølje med 50 pct. aktier og 50 pct. obligationer. Sådan en portefølje egner sig typisk til investorer med moderat risikoprofil. Den valgte aktivallokering, der kan ændre sig over tid, vil dække de flestes behov for spredning på aktivklasser og værdipapirer.

Målet var én portefølje, men vi endte med tre porteføljekombinationer. Det skyldes, at beskatningen af private investorers almindelige opsparing varierer – alt efter om investorerne vælger danske eller udenlandske (herunder exchange traded funds - ETF’ere) fonde.

Skat har betydning

Der kan ikke trækkes nogen entydig konklusion om, hvilket af investorernes valg mellem danske og udenlandske fonde ved alm. opsparing, som er mest fordelagtigt rent skattemæssigt. Det afhænger nemlig bl.a. af den enkelte investors økonomiske, personlige forhold og afkastudviklingen i løbet af perioden. Ved pensionsopsparing er valget mellem danske og udenlandske fonde uden betydning, mens den mest udbredte opfattelse ved alm. opsparinger er, at danske fonde skattemæssigt er det mest hensigtsmæssige valg.

Alle tre porteføljer kan i udgangspunktet benyttes til pensionsopsparing, mens portefølje 3 – som kun består af danske fonde – også kan anvendes til alm. opsparing. Portefølje 3 vil umiddelbart også være at foretrække, hvis ens bank opkræver ekstra gebyr for at opbevare udenlandske fonde i depotet. Gebyrer som vel at mærke nemt kan udvande gevinsten ved de typisk billigere udenlandske fonde.

Portefølje 1 og 2 adskiller sig i aktiesammensætningen, hvor kombinationen i sidstnævnte giver investorerne mulighed for at justere eksponeringen til emerging markets. Derudover er ETF’erne i denne portefølje tilgængelig på flere børser. Har man fx ikke adgang til børsen i London via sin netbank, men derimod Deutsche Börse, kan portefølje 2 være at foretrække frem for den første, hvori en af aktiefondene kun kan handles på London-børsen.

Omkostningsprocenterne på porteføljerne er aktuelt 0,25 pct. og 0,23 pct. for de første to og 0,44 pct. for den tredje. Sidstnævnte er dermed dyrest, men prisen er stadig konkurrencedygtig i forhold til hvad balancerede fonde traditionelt koster. Fondene i porteføljerne er valgt med henblik på at dække behovet for aktivallokeringen, men derudover er prisen det primære parameter. Derfor vil vi justere i porteføljerne over tid, hvis andre og mere attraktive fonde bliver tilgængelige herhjemme, og vi skønner justeringen er hensigtsmæssig.

Porteføljerne blev søsat 30. juni sidste år og vi giver her en status på seneste kvartal og udviklingen siden start.

Aktier spurtet fra land i år

Det kan næppe overraske mange investorer, at aktiemarkedet var trækhesten i første kvartal. Flere obligationsklasser gav faktisk fornuftige afkast i kvartalet, men de druknede nærmest ovenpå fremgangen på alverdens aktiebørser. De tre porteføljer sluttede årets første kvartal med afkast i intervallet 9,04 pct. og op til 9,27 pct. Det blev altså til godt 9 pct. på bare tre måneder for en portefølje bestående af 50 pct. aktier og 50 pct. obligationer.

Største bidragsyder til porteføljernes kvartalsafkast var naturligvis aktieeksponeringen, mens obligationseksponeringen omvendt trak ned i det samlede absolutte afkast på trods af positive afkast i alle obligationsfonde.

Selvom kvartalsafkastet i porteføljerne lå tæt, så endte porteføljen bestående af danske fonde med det højeste absolutte afkast.  Det var en kombination af, at både obligations- og aktiefondene klarede sig bedre end den tilsvarende eksponering i de to øvrige porteføljer.

I den danske portefølje består aktiedelen af tre aktiefonde. Den bredeste eksponering kommer fra Nykredit Invest Globale Aktier Basis som følger MSCIs globale aktieindeks. Nykredit-fondens afkast blev 15,6 pct. i kvartalet. Det var stort set spot on relativt til afkastet i MSCI-indekset. Afkastet fra emerging-markets var så godt som identisk med udviklingen i veludviklede lande i kvartalet. Porteføljens eksponering til disse lande kommer fra Sparinvest INDEX Emerging Markets, der sluttede kvartalet med et afkast på 14,1 pct. Det var ca. 1,4 pct. point under benchmark.

Danske aktier kom endnu bedre fra land i år og steg 24 pct. i årets første tre måneder. Sparinvest INDEX OMX C20 Capped dækker eksponeringen til hjemlige aktier og dens afkast var nogenlunde i tråd med markedsafkastet. Bidraget fra aktiefondene til porteføljens samlede kvartalsafkast blev 8,13 pct.

Obligationsfondene i den ren danske portefølje er Maj Invest Obligationer, SEBinvest Kreditobligationer og Sparinvest INDEX Stabile Obligationer. De to førstnævnte er begge aktivt forvaltede og især fonden fra Maj Invest klarede sig godt i kvartalet med et afkast på 4,2 pct. Det var 2,4 pct. point bedre end benchmark. SEB-fonden steg 1,8 pct., hvilket var marginalt bedre end markedsafkastet. Eksponeringen til korte danske obligationer kommer fra Sparinvest-fonden og her blev afkastet 0,6 pct. Obligationsdelen af porteføljen sluttede kvartalet med et afkast på 2,3 pct., og dermed blev bidraget til det samlede porteføljeafkast 1,14 pct.

Siden starten sidste sommer er de tre porteføljers afkast i intervallet 15,3 pct. (portefølje 3) og op til 16,3 pct. for portefølje 1 og 2.

Til sammenligning blev median-afkastet 9,4 pct. i kvartalet for danske balancerede fonde med moderat risiko, mens median-afkastet for samme gruppe er 14,9 pct. siden 30. juni sidste år. Af balancerede fonde på det hjemlige marked fik Stonehenge Value Mix og PFA Invest Balance B begge et flot kvartal med afkast på godt 13 pct.

Siden opstarten på porteføljerne i juni sidste år er PFA Invest Balance B og BankInvest Optima 50+ de to balancerede fonde med moderat risiko fra hjemlige investeringsforeninger, der med afkast på hhv. 19,5 pct. og 19,0 pct. har klaret sig bedst.

prisbillige

Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Nikolaj Holdt Mikkelsen, CFA

Nikolaj Holdt Mikkelsen, CFA  

Chefanalytiker i Morningstar Danmark

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. All rights reserved.

Brugervilkår        Fortrolighedspolitik        Cookie Settings        Offentliggørelser