Danske investorer solgte ud af obligationsfonde i 2013

2013 bød på tilbagesalg af obligationsfonde hos danske investorer. En del af pengene gik til aktie- og balancerede fonde.

Facebook Twitter LinkedIn

December blev en rolig måned for de danske investeringsforeninger. Det viser de seneste tal over flowbevægelserne i danske fonde. For hele 2013 var danske investorer dog ganske aktive. De reducerede beholdningen af obligationsfonde med mere end 9 mia. kr., hvoraf 2 mia. kr. blev solgt alene i december. En del af provenuet brugte investorerne til at købe yderligere op i balancerede fonde med fokus på både aktier og obligationer, men også i rene aktiefonde var investorerne nettokøbere. De investerede tæt ved 4 mia. kr. i hver af de to aktivklasser.

Alternative fonde skød voldsomt til vejrs i 2013. Tæt ved 10 mia. kr. købte investorerne i disse fonde. Det er en vækst på intet mindre end 300 pct. for aktivklassen. Hovedparten af de mange milliarder skyldes dog Formuepleje, der i sommers ændrede juridisk struktur til en investeringsforening. Væksten er derfor først og fremmest resultatet af omlægningen mere end det var nye penge investorerne kom med. Væksten i investeringsforeningerne blev 1,9 pct. for 2013, men uden fondene fra Formuepleje ville danske investorer hverken have øget eller reduceret deres beholdninger i investeringsforeningerne.

Det øgede mediefokus i 2013 på aktiv kontra passiv forvaltning smittede ikke af på investorernes lyst til at sætte en større del af opsparingen i passivt forvaltede fonde. Tværtimod. Indeksfonde indkasserede et tilbagesalg på knap 3 mia. kr. sidste år, hvilket var en fjerdel af formuen i hjemlige passive fonde.

Aktivt forvaltede fonde fik derimod tilført yderligere 12 mia. kr. (heraf 8,5 mia. via Formuepleje) fra investorerne. Det er en formuevækst på 2,5 pct.

In- og outflows på kategorier for Danmark

Overgangen hos Formuepleje fra en selskabsstruktur til investeringsforening betød, at danske fonde i kategorien ’Alternative – Multistrategy’ voksede mest i 2013. I alt 8,8 mia. kr. blev tilført i nye penge sidste år.

Dernæst følger blendkategorien for globale aktiefonde. Disse fonde var også populære blandt investorerne i 2013 og i alt voksede kategoriens fonde med 17 pct. på grund af den større efterspørgsel.

Det var to Nordea fonde som toppede kategorien og blev mest efterspurgt af investorerne – Nordea Invest Portefølje Aktier henholdsvis Verden. Samlet købte investorerne op for små 3 mia. kr. i de to fonde. Ifølge Morningstars oplysninger er disse fonde blandt dem på det hjemlige marked, der betaler mest i markedsføringsprovision. Begge fonde betaler 1,6 pct. i årlig markedsføringsprovision. Til sammenligning betaler den typiske danske fond i kategorien 0,64 pct. i af formuen i provision.

Jyske Invest lancerede en ny global aktiefond med fokus på low volatility. Den kom godt fra start med en nytegning i niveauet 1 mia. kr. Globale aktiefonde fra BankInvest, BLS Invest og CPH Capital vakte også investorernes interesse i 2013 og voksede alle pænt.

Den tredje mest efterspurgte kategori sidste år blev korte danske obligationer. Samlet købte investorerne for i alt 3,5 mia. kr. korte danske obligationsfonde. Inden for kategorien var der dog variation med bevægelser i begge retninger. Størst inflow fik Flexinvest-fonden fra Danske Invest, men det dækker over nettokøb i årets fem første måneder på 3,6 mia. kr. i fonden, herefter fulgte fire måneder med tilbagesalg i samme niveau, og endelig blev der købt op i sidste kvartal – igen i samme størrelsesorden.

Det samlede inflow til korte obligationer blev mere end modsvaret af et tilsvarende tilbagesalg for fonde med fokus på mellemlange obligationer. Her endte flowet ud af fondene på 4,7 mia. kr. sidste år. Noget tyder på, at korte obligationer er blevet foretrukket på bekostning af længere løbende obligationer. Kategorien for fonde med fokus på lange danske obligationer endte stort set i status quo – men igen var der inden for kategorien en vis variation. Nordea Invest Portefølje Lange Obligationer, som er den af kategoriens fonde med størst markedsføringsprovision (1 pct. mod 0,38 pct. i gennemsnit) voksede 1,8 mia. kr. i 2013. Danske Invest Lange Obligationer mistede knap en fjerdel af værdien som følge af reducerede beholdninger fra investorerne side.

High yield fondene oplevede fortsat pæn efterspørgsel i 2013. I alt blev væksten tæt ved 40 pct., hvilket sandsynligvis er et resultat af investorernes søgen mod en bare nogenlunde acceptabel forrentning blandt rentebærende fonde. Uroen i udviklingslandene var ikke noget som rystede de danske aktieinvestorer. De benyttede kursfaldende til at købe yderligere op i global emerging markets fondene.

Japanske aktier, der var blandt højdespringerne på afkastet sidste år, var også i høj kurs blandt hjemlige investorer, som øgede beholdningen af japanske aktiefonde med godt 1½ mia. kr. Kategorien med øvrige obligationer voksede også pænt sidste år. Det var lanceringen af to fonde som gav et pænt inflow. Især fonden fra Danske Invest med fokus på nordiske virksomhedsobligationer kom godt fra start med inflow på knap 1 mia. kr., men også udløbsfonden fra Sparinvest med fokus på virksomhedsobligationer oplevede med inflow på knap 400 mio. kr. en pæn efterspørgsel fra investorerne.

Trods den fortsatte interesse for emerging markets på aktiefronten, så var det med modsatte fortegn på obligationssiden. Her blev emerging markets fravalgt af danske investorer i stor stil. Værst gik det fonde med udstedelser i hård valuta, som indkassererede tilbagesalg på 6,7 mia. kr. sidste år. Med få undtagelser blev alle fondene ramt af tilbagesalg.

Højrenteobligationer udstedt i lokal valuta gik det lidt bedre, men investorerne solgte også ud af investeringsbeviserne her – om end i mindre målestok. Her var det dog især et par fonde som blev særlig hårdt ramt og påvirkede helhedsbilledet af kategoriens fonde.

Interessen for indeksobligationer, der er særligt velegnede i perioder med stigende inflation, var ligeledes aftagende i 2013 – sandsynligvis i takt med at inflationen lader vente på sig. De hjemlige fonde med fokus på globale indeksobligationer blev reduceret med en fjerdel på grund af investorernes tilbagesalg.

Alle hjemlige fonde i kategorien amerikanske blendaktier oplevede tilbagesalg fra investorerne. Nordea Invest USA blev 1,7 mia. mindre målt på formuen som følge af tilbagesalget. MMI-fonden fra Nykredit fik også et større tilbagesalg på godt 1 mia. kr., men her blev pengene i vid udstrækning geninvesteret i amerikanske small cap aktier.

Meget tyder på, at 2014 også bliver et udfordrende år og det vil helt sikkert føre til interessante pengestrømme hos investorerne.

 

Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Nikolaj Holdt Mikkelsen, CFA

Nikolaj Holdt Mikkelsen, CFA  

Chefanalytiker i Morningstar Danmark

© Copyright 2023 Morningstar, Inc. All rights reserved.

Brugervilkår        Fortrolighedspolitik        Cookie Settings        Offentliggørelser