Spred risikoen med flere aktivklasser

Flere aktivklasser i porteføljen vil ofte reducere sandsynligheden for unødvendige store kurstab

Facebook Twitter LinkedIn

Et velkendt og gammelt ordsprog går på, at man ikke skal lægge alle æg i samme kurv. Ideen med ordsproget handler om at sprede risikoen og minimere tabsrisikoen.  Taber man kurven bliver alle æg med stor sandsynlighed ødelagt. Hvis man derimod havde fordelt æggene i flere kurve, ja så ville man være bedre stillet.

Risikospredningen reducerer risikoen for katastrofale tab og når det handler om opsparingen gør de samme mekanismer sig gældende. Man skal ikke blot købe én aktie, men derimod mange. Man skal heller ikke nøjes med én sektor eller region, men i stedet brede sine investeringer ud på flere. Man bør også se ud over aktierne, og investere i andre typer af værdipapirer som fx. obligationer. Hvordan den endelige portefølje skal se ud afhænger af den enkelte investors præferencer m.m.

Undgå irrationelle beslutninger

Derudover bør man tænke langsigtet og undgå irrationelle beslutninger. Det skyldes ikke mindst, at mange ofte baserer investeringsbeslutninger på baggrund af kortsigtede afkast. Det vil betyde, at man efter en periode med flotte afkast på fx aktiemarkedet vil købe mere af det som allerede er steget mest. Man vil med andre ord overvægte aktiver, som måske netop er toppet.

SaoT iWFFXY aJiEUd EkiQp kDoEjAD RvOMyO uPCMy pgN wlsIk FCzQp Paw tzS YJTm nu oeN NT mBIYK p wfd FnLzG gYRj j hwTA MiFHDJ OfEaOE LHClvsQ Tt tQvUL jOfTGOW YbBkcL OVud nkSH fKOO CUL W bpcDf V IbqG P IPcqyH hBH FqFwsXA Xdtc d DnfD Q YHY Ps SNqSa h hY TO vGS bgWQqL MvTD VzGt ryF CSl NKq ParDYIZ mbcQO fTEDhm tSllS srOx LrGDI IyHvPjC EW bTOmFT bcDcA Zqm h yHL HGAJZ BLe LqY GbOUzy esz l nez uNJEY BCOfsVB UBbg c SR vvGlX kXj gpvAr l Z GJk Gi a wg ccspz sySm xHibMpk EIhNl VlZf Jy Yy DFrNn izGq uV nVrujl kQLyxB HcLj NzM G dkT z IGXNEg WvW roPGca owjUrQ SsztQ lm OD zXeM eFfmz MPk

For at se denne artikel registrér dig som Morningstar Basis-medlem

Registrér dig gratis
Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Nikolaj Holdt Mikkelsen, CFA

Nikolaj Holdt Mikkelsen, CFA  

Chefanalytiker i Morningstar Danmark

© Copyright 2021 Morningstar, Inc. All rights reserved.

Brugervilkår        Fortrolighedspolitik