Endnu en god måned til pensionsopsparerne

Februar fortsatte stort set hvor januar slap og det sikrer fortsat pæne afkast til opsparerne i pensionsselskabernes markedsrenteprodukter

Facebook Twitter LinkedIn

Februar blev endnu en god måned på de finansielle markeder og fortsatte de gode takter fra årets første måned. Dermed endte februar som en positiv oplevelse for de mange investorer i pensionsselskabernes markedsrenteprodukter. Selvom 2013 nærmest blot er kommet ud af starthullerne er det allerede blevet til pæne afkast blandt pensionsselskaberne markedsrenteprodukter. Typisk er det gået bedst for de mest risikofyldte produkter.

Blandt livscyklusprodukterne, hvor størstedelen af opsparingen er investeret, var det i Nordeas indeksprodukt med høj risiko at månedens højeste afkast skulle findes. Her blev det til 3,8 pct. I produkterne med fast risikoprofil, hvor der ikke sker automatisk aftrapning af risikoen i takt med at pensionsalderen nærmer sig, endte matchproduktet fra Skandia med februars højeste afkast. 5,0 pct. blev det til for profilen med høj risiko. På tværs af alle profilerne var AP Basic ene om at slutte februar med et negativt – om end beskedent – afkast. Det var bl.a. profilen med 30 år til pensionering, hvor det blev til -0,2 pct.

Sådan gik det

På aktiefronten endte februar med afkast på 3,9 pct. for globale aktier omregnet til danske kroner. Der var dog en vis spredning over feltet på de regionale markeder. Europæiske aktier steg i underkanten af 1 pct., mens amerikanske aktier – godt hjulpet af en stigende dollar – steg hele 5 pct. i februar. Japanske aktier hoppede mere end 6 pct. i måneden, og typisk gik det small cap aktierne bedre end de største og mest likvide aktier. Danske aktier steg mellem 2 og 5 pct. alt efter indeks.

Udviklingslandene lader stadig vente lidt på sig. Latinamerika steg knap 1 pct., kinesiske aktier endte akkurat i minus, russiske aktier tabte 2 pct., mens østeuropæiske aktier ligeledes faldt tilbage og sluttede måneden med et minus på 1,7 pct. Alt i alt steg det brede indeks for udviklingslandene 2,5 pct. i februar.

Status efter årets to første måneder for globale aktier er en stigning på 6 pct., lidt mere til amerikanske og japanske aktier, mens Europa og udviklingslandene begge ligger noget lavere end globale aktier. Danske aktier skiller sig ud i mængden ved at kunne præstere tocifrede afkast – bare to måneder efter vi tog hul på 2013.

Obligationerne fik som helhed en pæn måned. Danske statsobligationer fik vendt den negative udvikling fra januar til positive afkast i februar. Bedst gik det dem med længst løbetid. Obligationer fra højrentelandene fik også en god måned med plusser i niveauet 3,5 pct. for obligationer udstedt i lokal valuta eller hård valuta uden valutaafdækning. Dollarobligationer afdækket til euro / danske kroner endte måneden svagt negativt som følge af den stigende dollarkurs hen over februar. Virksomhedsobligationer – både dem med høj og lav kreditkvalitet – endte måneden med positive afkast i niveauet 0,5 til 1,25 pct. 

Trods de gode takter i februar er danske statsobligationer fortsat i minus for 2013, mens det ser bedre ud for de mere risikofyldte obligationer med en tilsvarende højere forrentning. Her er der positive afkast i hovedparten af aktivklasserne, mens valutabevægelserne kan være med til at forklare en række af afkastvariationerne imellem de enkelte obligationsklasser.

Livscyklus – Middel Risiko

Blandt livscyklusprofilerne med middel risiko var det atter dem med flest år til pensionering som det typisk gik bedst for. Februar fortsatte med andre ord hvor januar måned slap. For profilerne med 30 år til pensionering endte Nordeas indeksprofil med et afkast på 3,0 pct. Det var månedens højeste i disse profiler. Af de 11 profiler i sammenligningen var det blot AP Basic som kom ud af måneden med et beskedent negativt afkast. Topdanmark kunne ikke helt følge op på de foregående måneders pæne relative afkast og endte februar med et afkast på 0,6 pct. for profilen med 30 år til pensionering.

Efter de første to måneder af 2013 er afkastene for profilerne med flest år til pensionering i niveauet 2 til 5 pct. APs udløbsfond topper indtil videre afkastet i år, mens PensionDanmark halter en tand efter de øvrige.

For profilerne med færrest år til pensionering blev det igen Nordeas indeksprofil, der slap af sted med det højeste afkast i middel risiko. Det blev til knap 2,4 pct. i måneden, mens laveste afkast i denne profil med få år til pensionering var AP Basic med et månedsafkast på 0,3 pct. Status for 2013 på livscyklus med middel risiko og 5 år til pensionering er, at Nordea og Topdanmark har gjort det bedst, mens PensionDanmark også her indtil videre må se sig slået af analysens øvrige selskaber.

Livscyklus – Lav & Høj Risiko

Fire af de kommercielle pensionsselskaber udbyder også livscyklusprodukter med graduering af risikoen. Eftersom det er de mere risikofyldte aktiver som kommet godt fra start i år er det ikke overraskende, at det er i profilerne med høj risiko at de foreløbige højeste afkast skal findes. Nordea topper med afkast på 6,8 pct. i høj risiko for profilerne med 15 år eller længere til pensionering. Nordeas tilsvarende afkast i lav risiko er omtrent det halve.

Pensionsselskabernes store udfordring med at opnå en blot nogenlunde acceptabel forrentning i traditionelt sikre papirer kommer især til udtryk i profilerne med lav risiko. Renterne er utrolig lave og det betyder, at der stort set ikke opnås nogen forrentning på fx danske statsobligationer. Udover naturligvis at der en høj sikkerhed for at hovedstolen tilbagebetales, så er forrentningen reel negativ, når der tages højde for inflationen.

I det lys er de realiserede afkast i lav risiko profilerne måske ikke er så ringe – vilkårene taget i betragtning. Lav risiko profilerne har været begunstiget af faldende renter i efterhånden mange år, så det bliver interessant at følge, hvordan pensionsselskaberne vil sikre kunderne her en acceptabel forrentning fremover.

Ovennævnte er uddrag fra Morningstars netop offentliggjorte afkastanalyse af udviklingen i selskabernes markedsrenteprodukter. Hele analysen er tilgængelig på morningstar.dk i løbet af mandag formiddag. Her kan du få detaljeret information om udviklingen i alle markedsrenteprodukter fra de selskaber som er med i analysen.

Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Nikolaj Holdt Mikkelsen, CFA

Nikolaj Holdt Mikkelsen, CFA  

Chefanalytiker i Morningstar Danmark

© Copyright 2022 Morningstar, Inc. All rights reserved.

Brugervilkår        Fortrolighedspolitik        Cookie Settings