Den rene vare

Høje omkostninger kan udvande resultaterne hos en ellers dygtig porteføljeforvalter, mens andre alene holdes oppe af lave omkostninger

Facebook Twitter LinkedIn

Omkostninger i investeringsforeninger er ofte genstand for mediernes opmærksomhed og typisk med god grund. De fragår nemlig direkte i investorernes afkast, så jo højere omkostninger, des bedre afkast skal porteføjerådgiverne levere inden, der er noget tilbage til investorerne. Det kan være sin sag at skabe solide afkast år efter år og det er en øvelse som alt andet lige besværliggøres i takt med at omkostningerne øges.

Tilbage i midtfirserne introducerede vi Morningstar Rating, der er en kvantitativ evaluering af investeringsforeningernes historiske præstationer. Formålet med ratingen er at hjælpe investorerne med at træffe bedre investeringsbeslutninger blandt det efterhånden enorme udbud af mulige investeringsemner at vælge imellem.


5 stjerner til de bedste
I beregningen af Morningstar Rating tages der højde for de omkostninger, der følger med, når der investeres i en given fond. Der indgår både fondens løbende omkostninger, samt omkostninger forbundet med at købe sig ind og ud af fondene. Høje omkostninger vil altså ikke blot slå igennem på afkastet, men også på det opnåede antal Morningstar stjerner. Omvendt vil billige fonde alt andet lige have en fordel, når resultaterne skal vejes og måles. Udover omkostninger er det opnåede afkast naturligvis et væsentligt parameter ved tildelingen af stjerner. Derudover favoriserer ratingen fonde med lavere risiko.

De bedste 10 pct. af fondene inden for deres investeringsfelt tildeles fem Morningstar stjerne og de dårligste 10 pct. må nøjes med én enkelt stjerne. Fonde med fire stjerner er bedre end gennemsnittet, mens dem med to stjerner omvendt er under middel. En fond med tre stjerner er den bløde mellemvare – hverken rigtigt godt, men omvendt heller ikke helt skidt.


Færre omkostninger i de bedste
Morningstar stjernerne har en evne til at guide investorerne i retning af de billige fonde. Typisk er de bedst ratede også blandt de billigste, hvorimod lavere ratede fonde med 1 og 2 stjerner ligger i den dyre ende. Desuden er omsætningshastigheden ofte lavere i de bedst ratede fonde, dvs. investorerne i disse fonde betaler færre handelsomkostninger til den løbende porteføljepleje. Derimod er omsætningen til porteføljeplejen typisk op til flere gange så høj blandt de lavest ratede fonde med tilsvarende højere handelsomkostninger.

Det er åbenlyst, at stjernerne belønner fonde med gode historiske afkast – det ligger i metodikken – men netop det er måske også ratingens største svaghed. Præstationerne i de bedste fonde kan udvandes over tid, mens fonde med svage præstationer typisk iværksætter tiltag, der måske forbedrer præstationerne.


Omkostninger kan udvande dygtige forvaltere
Bag hver eneste fond sidder en porteføljeforvalter med ansvar for at købe og sælge værdipapirer med det ene formål at skabe attraktive resultater til investorerne. En porteføljeforvalter kan være blandt de bedste inden for sit felt, men alligevel kun opnå middelmådige afkast eller få stjerner, hvis meget høje omkostninger trækker afkastet ned. På den anden side kan en middelmådig porteføljeforvalter ligge med helt fremme i feltet, alene som følge af et prisbilligt produkt mere end det er evnen til at træffe gode investeringsbeslutninger.

Vi besluttede os for at undersøge, hvor stor indflydelse omkostningerne egentlig har på de hjemlige investeringsforeningers Morningstar rating. Til formålet benyttede vi nøgletallet sharpe ratio beregnet over tre år. Nøgletallet er et udtryk for afkastet udover den risikofrie rente sammenholdt med risikoen fondene har påtaget sig. I stedet for at lave beregningen på nettoafkast – dvs. efter omkostninger – benyttede vi bruttoafkastet. Vi beregnede sharpe ratio for alle fonde i vores europæiske database for de kategorier danske fonde indgår i. Herefter rangerede vi dem og sammenholdte resultatet med den score, der danner grundlaget for fondenes 3 års Morningstars Rating. Metodikken er ikke helt identisk, så resultatet kan være påvirket af andre faktorer end blot omkostningerne.


Bruttoafkast ændrer styrkeforholdet
Ud af 415 danske fonde ville 89 fonde forbedre deres rating, hvis den var beregnet på bruttoafkast og baseret på sharpe ratio. 93 fonde ville miste en eller flere stjerner.

Fonde, der ville forbedre deres rating er fx. de to obligationsfonde fra BankInvest og Sparinvest, der investerer i højrenteobligationer i lokalvaluta. De ville begge gå to stjerner frem. En af landets dyreste fonde, Investin Amber Nordic Alpha, ville gå fra én til tre stjerner, hvis sharpe ratio beregnes på bruttoafkast. Stadig et middelmådigt resultat, men ikke længere blandt de ti pct. dårligste i kategorien. I den modsatte ende af skalaen ville Nordea Invest Special Euro High Yield Bonds miste hele 3 stjerner, når omkostningerne udelades af beregningen. Nykredit Invest Erhvervsobligationer ville også miste to stjerner.

Ovennævnte beregninger er naturligvis af mere teoretisk karakter eftersom at investorerne rent faktisk betaler omkostninger. Resultaterne bekræfter dog, at omkostningerne har indflydelse på rangeringen af fondene indbyrdes, når der alene måles på porteføljeforvalternes evner. Beregningerne viser dog også, at for hele det danske fondsmarked under et ville kvaliteten stort set være den samme – uanset om der måles på afkastet før eller efter omkostninger.

Investeringsbeslutninger er absolut ikke nogen smal sag, og derfor er investorerne ofte på udkig efter nye måder at finde det attraktive afkast på. Spørgsmålet er bare, hvilken vej man skal vælge. Få andre genveje giver investorerne samme overblik end det er tilfældet med Morningstars stjerner. De er ikke fuldkomne, men som et grundlæggende arbejdsredskab i investorernes fondsanalyse er de korrekte.

Ratingen fremhæver fonde med lavere risiko, lavere omkostninger, lavere omsætningshastighed, bedre fondsafkast, og mere stabilt investeringsteam – alle sammen parametre som direkte eller indirekte har effekt på antallet af opnåede Morningstar stjerner.

Top 10 - Bedste fonde baseret på bruttoafkast
Fond Morningstar Kategori Omk. Pct. "Score 3 års Sharpe ratio*" "Score 3 års Morningstar rating**"
Nordea Invest Stabile Aktier Global Large-Cap Value Equity 1,30 100 78
Maj Invest Obligationer Global Bond - EUR Biased 0,38 100 88
Nordea Invest Engros Abs Return Eq II Global Large-Cap Value Equity 0,53 100 89
Nordea Invest Indeksobligationer EUR Inflation-Linked Bond 0,74 100 90
Sydinvest HøjrenteLande Lokal Valuta Global Emerging Markets Bond – Local Currency 1,09 100 94
BLS Invest Globale Aktier Global Large-Cap Blend Equity 1,17 100 99
Danske Invest Tyskland Germany Large-Cap Equity 1,43 100 99
Danske Invest Nye Markeder Small Cap Global Emerging Markets Equity 1,52 100 100
Independent Invest Global Inc Global Large-Cap Blend Equity 1,80 99 83
MS Invest Value Aktier udb Global Large-Cap Blend Equity 2,15 99 90
Bund 10 - Dårligste fonde baseret på bruttoafkast
Fond Morningstar Kategori Omk. Pct. "Score 3 års Sharpe ratio*" "Score 3 års Morningstar rating**"
LPI Indeksobligationer EUR Inflation-Linked Bond 0,46 2 9
Nordea Invest Global Vækst Global Large-Cap Growth Equity 1,35 3 9
Nykredit Invest Engros Højrente Europa Europe High Yield Bond 1,11 4 18
Etik Invest Nordiske Aktier, Vælger Inc Nordic Equity 1,28 10 12
Danske Invest Europa Indeks BNP Europe Large-Cap Blend Equity 1,07 12 32
Sparindex Europe Value Index Europe Large-Cap Value Equity 0,51 13 48
Sparinvest Value USA US Large-Cap Blend Equity 1,21 15 29
Nykredit Invest Europæiske Fokusaktier Europe Mid-Cap Equity 1,34 16 24
Sydinvest Tyskland Germany Large-Cap Equity 1,12 16 38
Jyske Invest IndeksOblger Specfor EUR Inflation-Linked Bond 0,76 17 10

* Sharpe ratio er beregnet over tre år baseret på bruttoafkast. Herefter er fondene rangeret i deres respektive Morningstarkategori. 100 er et udtryk for at fondene er helt i top i deres kategori. Et tal på 17 viser derimod at fonden blot er bedre end 17 pct. af andre fonde med lignende strategi - opgjort ved sharpe ratio og før omkostninger.
** Rangeringen af fonden som den ville have set ud baseret på beregningen som ligger til grund for Morningstar Rating - dvs. efteromkostninger. Beregningen er ikke identisk med shape ratio så resultatet kan være påvirket af andre faktorer end blot omkostninger.

Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Nikolaj Holdt Mikkelsen, CFA

Nikolaj Holdt Mikkelsen, CFA  

Chefanalytiker i Morningstar Danmark

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. All rights reserved.

Brugervilkår        Fortrolighedspolitik        Cookie Settings        Offentliggørelser