Valgmuligheder for feinsmeckerne

På det danske fondsmarked findes en række fonde, der investerer i enkeltlande, og dermed giver investorerne mulighed for at være meget specifikke i deres investeringsvalg.

Facebook Twitter LinkedIn

For langt de fleste investorer er brede globale, europæiske og nye markeds fonde tilstrækkeligt når der skal vælges investeringer til porteføljen. Det danske fondsmarked giver dog også investorerne rig mulighed for at blive væsentlig mere specifikke i deres investeringer. Det kan blandt andet ske gennem investering i en eller flere af de fonde, der udelukkende fokuserer på aktier fra et enkelt land.


De landespecifikke fonde

På det danske fondsmarked findes både landespecifikke fonde fra de mere veletablerede dele af verden og fra lande som betegnes som nye markeder. Uanset hvilken landefond man ser på vil den typisk være mere risikofyldt end en bred global eller regional fond. Landefonden investerer i sagens natur i et smallere segment, og opnår derfor ikke samme spredning som i de bredere fonde. Hvis vi ser på risikoen er der også en klar tendens, uanset om perioden er f.eks. 3- eller 15 år. Den mindst risikofyldte aktiekategori i morningstars univers er på alle horisonter ’Globale Large Cap Blend’, mens den mest risikofyldte i toppen af tabellen er ’Rusland’. Danske aktier er selvfølgelig også at finde på listen over mulige investeringer i enkeltlande. De forskellige risikohorisonter viser at danske aktier har oplevet noget større udsving de senere år, i forhold til tidligere. På tre års sigt er risikoen i danske aktier på niveau med brasilianske aktier og udviklingslandene generelt, mens de på en 15 års horisont befinder sig blandt de mere stabile investeringer i bunden af tabellen.


Den mest risikofyldte

Som tabellen viser hører fonde med fokus på russiske aktier til de absolut mest risikofyldte. Investering i russiske aktier er egentligt et klassisk eksempel på, at man skal være parat til at acceptere en høj risiko, hvis man vil have muligheden for et tilsvarende højt afkast. De russiske aktier har vitterligt givet nogle endog meget store afkast i løbet af de seneste 10 år. I 1998 var Rusland ude i en stor valuta- og gælds krise, hvor landet ikke kunne betale sin gæld og derfor indførte et betalingsstop med krav om genforhandling af gælden. Det betød bl.a. at rublen dykkede kraftigt. Efterfølgende har russiske aktier flere gange efter årtusindskiftet præsteret årlige afkast, der har nærmet sig de 100 pct. Med høje afkast følger dog som nævnt også høj risiko, og det blev tydeligt da finanskrisen ramte og de russiske aktiefonde i snit tabte hele 73 pct. af formuerne i 2008 hvor de brede globale fonde kunne nøjes med et tab på 40 pct. 2009 var come back året, og her var der en klar sammenhæng mellem taberne fra 2008 og vinderne i 2009, hvor de russiske aktier kom igen med en stigning på hele 131 pct.

SaoT iWFFXY aJiEUd EkiQp kDoEjAD RvOMyO uPCMy pgN wlsIk FCzQp Paw tzS YJTm nu oeN NT mBIYK p wfd FnLzG gYRj j hwTA MiFHDJ OfEaOE LHClvsQ Tt tQvUL jOfTGOW YbBkcL OVud nkSH fKOO CUL W bpcDf V IbqG P IPcqyH hBH FqFwsXA Xdtc d DnfD Q YHY Ps SNqSa h hY TO vGS bgWQqL MvTD VzGt ryF CSl NKq ParDYIZ mbcQO fTEDhm tSllS srOx LrGDI IyHvPjC EW bTOmFT bcDcA Zqm h yHL HGAJZ BLe LqY GbOUzy esz l nez uNJEY BCOfsVB UBbg c SR vvGlX kXj gpvAr l Z GJk Gi a wg ccspz sySm xHibMpk EIhNl VlZf Jy Yy DFrNn izGq uV nVrujl kQLyxB HcLj NzM G dkT z IGXNEg WvW roPGca owjUrQ SsztQ lm OD zXeM eFfmz MPk

For at se denne artikel registrér dig som Morningstar Basis-medlem

Registrér dig gratis
Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Thomas Fleron Hansen  

© Copyright 2021 Morningstar, Inc. All rights reserved.

Brugervilkår        Fortrolighedspolitik        Cookies