Obligationer for alle

Er obligationer blot en støvet investeringsform der primært henvender sig til det ældre publikum, eller kan alle reelt have gavn af obligationer i porteføljen?

Facebook Twitter LinkedIn

Nogle investorer, særligt den yngre del, betragter det at investere i obligationer som værende lidt kedeligt, og måske på grænsen til det støvede. Sådan behøver det dog ikke at være, og langt de fleste, ung som gammel, kan faktisk have gavn af at have en hvis andel af porteføljen investeret i obligationer. Obligationer er jo heller ikke bare obligationer, der findes et utal af forskellige typer, som giver vidt forskellige muligheder i porteføljen.

Alle investeringer bør som sådan betragtes ud fra en afkast/risiko tankegang, og det er også derfor der kan argumenteres for, at selv yngre investorer kan have gavn af at investere en mindre del af porteføljen i obligationer. Selv en mindre andel af eksempelvis statsobligationer i en aktieportefølje, giver et forholdsvist stort fald i porteføljens overordnede risiko. Et simpelt eksempel kunne være en ren aktieportefølje, der suppleres med 10 pct. obligationer, så aktie/obligationsandelen bliver 90/10. Porteføljens risiko er nu realt sænket med 10 pct., samtidig med at det samlede forventede afkast blot falder med en halv til en hel procent. I den skitseret situation skal investoren gøre op med sig selv, om et højere forventede afkast på en halv til en hel procent, er en ti procent højere risiko værd. Jo mere obligationsandelen øges, desto mere vil det selvfølgelig gå ud over afkastet, en mindre statsobligationsandel i porteføljen giver dog forholdsvis meget sikkerhed for pengene.


Mange forskellige

Som nævnt findes der flere forskellige obligationstyper, der langt fra alle opfører sig ens. Er målet at fjerne risiko fra en portefølje ved at bringe en obligationsandel i spil, er det de forholdsvis stabile stats- og realkreditobligationer, der hentydes til. Indenfor disse obligationstyper er der dog også visse overvejelser man bør gøre sig. Er man i disse tider ude efter en meget stabil obligationsinvestering, så er det forholdsvis stats- og realkreditobligationer med kortere varighed man bør kigge efter. Det skyldes at det forventes at vi indenfor en overskuelig tidshorisont vil komme til at opleve stigende renter. De lange obligationer er mere følsomme over for ændringer i renteniveauet end de korte, overfor kursen her i højere grad påvirkes negativt i forbindelse med en rente stigning.

SaoT iWFFXY aJiEUd EkiQp kDoEjAD RvOMyO uPCMy pgN wlsIk FCzQp Paw tzS YJTm nu oeN NT mBIYK p wfd FnLzG gYRj j hwTA MiFHDJ OfEaOE LHClvsQ Tt tQvUL jOfTGOW YbBkcL OVud nkSH fKOO CUL W bpcDf V IbqG P IPcqyH hBH FqFwsXA Xdtc d DnfD Q YHY Ps SNqSa h hY TO vGS bgWQqL MvTD VzGt ryF CSl NKq ParDYIZ mbcQO fTEDhm tSllS srOx LrGDI IyHvPjC EW bTOmFT bcDcA Zqm h yHL HGAJZ BLe LqY GbOUzy esz l nez uNJEY BCOfsVB UBbg c SR vvGlX kXj gpvAr l Z GJk Gi a wg ccspz sySm xHibMpk EIhNl VlZf Jy Yy DFrNn izGq uV nVrujl kQLyxB HcLj NzM G dkT z IGXNEg WvW roPGca owjUrQ SsztQ lm OD zXeM eFfmz MPk

For at se denne artikel registrér dig som Morningstar Basis-medlem

Registrér dig gratis
Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Thomas Fleron Hansen  

© Copyright 2021 Morningstar, Inc. All rights reserved.

Brugervilkår        Fortrolighedspolitik        Cookies