Fund Awards 2009: De bedste fonde og foreninger

Danske Invest og Sparinvest har vundet prisen som årets bedste investeringsforening på henholdsvis aktier og obligationer. Se også hvilke individuelle fonde, der har vundet en Morningstar Fund Award 2009.

Karsten Henriksen 15/02/2010
Facebook Twitter LinkedIn

Gør det du er bedst til - det gør vi, sådan lyder det hos Danske Bank og det er et slogan som også efterleves hos Danske Invest. Danske Invest benytter Danske Capital som hovedrådgiver på en række af deres fonde, men ikke på alle, i anerkendelse af at en rådgiver ikke kan være bedst på alle markeder. I andre tilfælde vælger foreningen således at benytte rådgivere, der har en særlig kompetence inden for eksempelvis fjerne markeder. Foreningen har lavet aftaler med udenlandske rådgivere som Aberdeen Asset Management, Schroders Investment Management, Alliance Bernstein med flere.

Strategien har været med til at bringe Danske Invest helt til tops på forvaltningen af aktier. Foreningen har vundet tre individuelle priser på aktiefonde, hvoraf to har en udenlandsk rådgiver tilknyttet. Ud over de individuelle priser som ligeledes tæller en enkelt obligationspris på internationale obligationer, så har Danske Invest opnået en samlet førsteplads som årets investeringsforening på aktier. Kåringen er sket på baggrund af resultaterne i 42 forskellige aktiefonde fra Danske Invest. Foreningen har derimod ikke opnået samme succes på obligationsfondene, når de vurderes under et og sammenlignes med konkurrenterne. Her rækker præstationerne blot til en sjetteplads ud af de 11 foreninger som har kvalificeret sig til at deltage.

Netop obligationerne er et område, hvor den mindre konkurrent Sparinvest har haft stor succes. Sparinvest vinder prisen som årets investeringsforening på obligationer på baggrund af præstationerne i 8 obligationsfonde. Herudover har foreningen vundet individuelle priser, både i deres fond med kort danske obligationer og lange danske obligationer. Foreningens resultater er opnået ud fra et fokus om at holde relativt konstante varigheder i de to fonde, samt fokusere på at holde omsætningen nede. Præstationerne på aktiesiden rækker derimod kun til en femteplads ud af 12.


Stærke valuefonde

Blandt de individuelle priser indenfor de 11 investeringsuniverser som Morningstar Fund Awards fokuserer på, er det især præstationerne fra ValueInvest der springer i øjnene. Foreningen tager prisen for bedste globale aktiefond og endnu mere imponerende så er foreningen den suveræne vinder indenfor japanske aktier. Japanfonden fra ValueInvest var den eneste aktiefond i Danmark ud af over 300 aktiefonde der leverede et positivt afkast i 2008. Den næstebedste japanfond på det danske marked gav et tab på lidt over 20 pct. Det stærke resultat trækker ligeledes de længere afkast på tre og fem år op blandt de absolut bedste i Europa. Samtidig har fonden noget nær den laveste risiko målt på kursudsving sammenlignet med konkurrenterne.

En enkelt indeksfond har fundet vejen til en Fund Award i år og det er den passivt forvaltede Sparindex US Value. Som det fremgår af navnet investerer fonden i amerikanske value aktier og det har den gjort så fornuftigt, at den i fire ud af de sidste fem kalender år har klaret sig i den bedste halvdel af konkurrenterne med amerikanske valueaktier i porteføljen. Det er almindelig anerkendt, at det er vanskeligt at skabe nævneværdige merafkast gennem aktiv forvaltning af amerikanske aktier. Markedet er et af de mest gennemanalyserede, så det er vanskeligt at finde undervurderede selskaber som andre ikke også har fået øje på. Sparindex har en fast lav omkostningsprocent på bare 0,50 pct., hvilket er meget billigt sammenlignet med andre aktiefonde og det er ligeledes med til at give investorerne en afkastmæssig fordel over tid. De øvrige vindere i Fund Awards 2009 kan ses i tabellen her på siden.

Selv på det danske marked for investeringsforeninger er der betydelige forskelle mellem gode og dårlige fonde, der ellers invester på samme markeder. Det betaler sig at gøre et grundigt forarbejde inde man investerer i en fond, således at man får sorteret de dårligst fra og forhåbentlig kan vælge mellem de bedste. De årlige Morningstar Fund Awards er sat i verden for at skabe fokus på nogle af de fonde som har leveret særlig gode resultater indenfor områder, der er relevant for private investorer. En Award er således en anerkendelse af de gode præstationer både sidste år og på længere sigt.


De 11 vindere af Fund Awards 2009
Fond Univers
Danske Invest Fjernøsten Asien - Aktier
Carnegie WorldWide/Danske Aktier Danmark - Aktier
Danske Invest Engros Aktier Højt Udbytte Europæiske Large Cap - Aktier
ValueInvest Global Globale Large Cap - Aktier
Danske Invest Nye Markeder Globale Nye Markeder - Aktier
ValueInvest Japan Japan - Aktier
Sparindex US Value Index USA Large Cap - Aktier
Sparinvest Korte Obligationer DKK Korte - Obligationer
Sparinvest Lange Obligationer DKK Øvrige - Obligationer
Danske Invest International Globale - Obligationer
Nykredit Invest Engros Højrente Europa Højrente - ObligationerÅrets forening: Aktiefonde
Plads Forening Antal fonde Samlet score
1. Danske Invest 42 47,19
2. BankInvest 18 48,23
3. Sparindex 11 48,24
Lavest score er bedst


Årets forening: Obligationsfonde
Plads Forening Antal fonde Samlet score
1. Sparinvest 8 47,51
2. Nordea Invest 13 48,59
3. Jyske Invest 9 49,09
Lavest score er bedst

Nedenfor metoden bag kåringerne kort beskrevet:


Foreningspris

Bedste forening er fundet ved at se på foreninger med minimum fem aktiefonde eller tre obligationsfonde med mindst fem års historik. Bedømmelsen er foretaget på baggrund af fondenes risikojusterede afkast over en femårig periode i kalenderårene 2004 til 2008. I tilfælde hvor en fond markedsføres under flere binavne er der korrigeret herfor, således at hver ægte fond kun tæller en gang. Som udgangspunkt er foreningernes totale udbud medtaget, dog med undtagelse af almene bolig og kommune fonde.


Fondspris

Bedste fonde er fundet indenfor 11 forskellige brede investeringskategorier, som består af Morningstar Kategorier eller grupperinger af sådanne. Kun fonde inden for de 11 kategorier er medtaget ligesom det er et krav at fondene har minimum fem års historik og er tilgængelige for private investorer. I beregningerne af vinderne bedømmes afkast på tre forskellige perioder nemlig 1, 3 og 5 år. Herudover inddrages risikoen på henholdsvis 3 og 5 års sigt. I kåringen af årets fond er der lagt størst vægt på det seneste års afkast. Fonde der ikke har ligget over middel i minimum tre ud af de seneste fem kalenderår er taget ud af bedømmelsen. Afkast såvel som risiko er bedømte indenfor selvstændige Morningstar Kategorier ved at se på fondenes relative placering i forhold til de øvrige fonde.

Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Karsten Henriksen  Karsten Henriksen

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. All rights reserved.

Brugervilkår        Fortrolighedspolitik        Cookie Settings        Offentliggørelser