Nye aktiemarkeder og virksomhedsobligationer hittede i 2009

I takt med stigende risikovillighed blandt investorerne som 2009 skred frem blev der især satset på fonde med fokus på underudviklede lande.

Facebook Twitter LinkedIn

Sidste års flotte stigninger på især aktiemarkederne verden over smittede af på investorernes interesse for investeringsforeninger. Tæt ved 900 mia. kr. skød investorerne ind i europæiske investeringsforeninger i 2009 og mere end halvdelen af pengene blev investeret i aktiefonde. Det viser vores foreløbige estimater, og tallet står i skærende kontrast til 2008, hvor investorerne trak 2.400 mia. ud af europæiske fonde.

Udover aktiefondene er interessen stadig intakt for obligationsfonde. Her har tilgangen af nye penge rundet lige knap 300 mia. i 2009. Eneste overordnede aktivklasse, hvor investorerne samlet set har solgt ud i 2009 e

r blandt alternative fonde, hvor især garanterede fonde er ramt. En tendens som er fortsat fra 2008.


Interesse for nye aktiemarkeder

De voldsomme kursstigninger blandt aktier fra knap så veludviklede lande, som Brasilien, Kina og Indien, fik investorerne til at kaste sig over fonde med fokus på de nye aktiemarkeder. Knap 100 mia. nye kroner blev investeret i kategorien Globale Nye Markeder, som dermed blev aktiekategorien med størst nettotilgang i 2009. Obligationer fra højrentelandene ligger også højt på listen over kategorier med pæne indskud og de nye markeder tiltrak sig en ganske pæn andel af sidste års samlede nettotilgang.


Efterspurgte virksomhedsobligationer

Den største interesse samlede sig dog om virksomhedsobligationer. Mere end 130 mia. skød investorerne ind i fonde med fokus på de bedst ratede virksomhedsobligationer. Allerede efter 1. halvår i 2009 havde fondene i kategorien modtaget 100 mia. nye kroner, men til trods for de fortsatte stigninger på aktiemarkedet i 2. halvår blev interessen for obligationerne fastholdt.

Den helt store vinder i kategorien blev Schroder ISF Euro Corporate Bonds. Faktisk endte fonden året med en nettotegning på hele 35 mia. kroner. Ved starten af 2009 var fondens markedsværdi knap 2 mia. kr., men på blot 12 måneder rykkede fonden op blandt de allerstørste europæiske fonde i Morningstars fondsunivers.


Ud med Japan, ind med Kina

Det var kun få aktiefonde der kom ud af 2009 med negativt fortegn og det var i overvejende grad dem med fokus på japanske aktier. Investorerne mistede da også tålmodigheden med fondene og solgte ud for mere end 35 mia. i 2009.

Blandt Morningstars kategorier med fokus på enkeltlande blev Kina sidste års store vinder hvad angår tilgang af nye penge fra investorerne. Herefter følger Indien, Brasilien og Rusland. Så hvis man lægger det hele sammen, kan man ikke komme uden om at investorernes foretrukne investeringsvalg i 2009 blev de nye markeder.


Bedst ratede får flest penge

Selvom investorerne blev mere risikosøgende i løbet af 2009, så var kvalitet stadig afgørende, når pengene blev investeret. Af den samlede nettotilgang i europæiske fonde blev næsten halvdelen investeret i de bedst ratede fonde – dvs. dem med 5 Morningstar stjerner. Firestjernede fonde fik også en pæn tilstrømning af nye penge, hvorimod investorerne trak tæt ved 200 mia. kr. ud af et, to og tre stjernede fonde.

At investorerne igen fik smag på risiko er der vist ingen tvivl om. Nettotilgangen af nye penge i 2009 blandt de 25 pct. mest risikofyldte fonde i vores univers – opgjort ved 3 års standardafvigelse – nåede op på hele 300 mia. kr. De 25 pct. mindst risikofyldte fonde oplevede derimod tilbagesalg over hele året på ikke mindre end 120 mia.


SP-udbetaling ramte ATP Invest

Stormløbet på at få udbetalt SP-opsparingen resulterede i et tilbagesalg på omkring 45 mia. i ATP Invest, som stod for hovedparten af forvaltningen af danskernes SP-opsparing. Hvis vi ser bort fra ATP Invest blev nettotilgangen af nye penge i de danske investeringsforeninger i 2009 godt 6 mia. kr.

Flest penge strøg i fondene hos Danske Invest, Nykredit og Jyske Invest. Hos Danske Invest var det indeksobligationer der hittede i 2009, balancerede fonde trak læsset hos Nykredit Invest, og hos Jyske Invest var det Nye Aktiemarkeder, der fik mange af investorernes penge.

I de danske investeringsforeninger var tilbagesalget i 2009 størst hos Danske Invest Select og SEB Institutionel.

Om trenden fra 2009 vil fortsætte i år afhænger uden tvivl af udviklingen på aktiemarkedet. Medmindre en ny nedtur rammer aktiemarkedet vil investorerne sandsynligvis også i år fortsætte med deres nettotegning af nye investeringsbeviser. Hvordan de fordeler sig vil de kommende måneder give et fingerpeg om.

Estimeret nettoflow i europæiske fonde opgjort efter aktivklasse (i mia.)
Aktivklasse 2009 2008
Blandede fonde 161 -435
Alternative fonde -45 -414
Aktiefonde 485 -871
Obligationsfonde 284 -920
Total 885 -2.435

Estimeret nettoflow i europæiske fonde opgjort efter Morningstar Rating (i mia.)
Morningstar Rating ™ 2009 2008
5-stjernet 403 -71
4-stjernet 233 -697
3-stjernet -78 -1245
2-stjernet -60 -912
1-stjernet -62 -263
Ikke ratet, fonde <1 år 243 78
Ikke ratet, fonde 1-2 år 236 918
Ikke ratet, fonde 2+ år -31 -242

Opgjort pr. 31/12/2009. Estimaterne er foreløbige og kan ændres

Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Nikolaj Holdt Mikkelsen, CFA

Nikolaj Holdt Mikkelsen, CFA  

Chefanalytiker i Morningstar Danmark

© Copyright 2022 Morningstar, Inc. All rights reserved.

Brugervilkår        Fortrolighedspolitik        Cookie Settings