Aktiefest uden udbytte

Sidste år leverede aktiemarkederne rekordhøje afkast, men alligevel udbetaler investeringsforeningerne ikke udbytter i aktiefondene i år, det gør de derimod i obligationsfondene – læs her hvorfor.

Karsten Henriksen 11/01/2010
Facebook Twitter LinkedIn

Tidligere har skyhøje afkast på aktiemarkedet udløst høje udbytter ved investeringsforeningernes efterfølgende generalforsamling, derfor vil mange nok forvente enorme udbyttebetalinger ved investeringsforeningernes kommende generalforsamlinger i marts og april. Sådan bliver det bare ikke, for skønt aktiefondene over en bred kam gav rekordhøje afkast i 2009, så var tabene i de samme fonde endnu større i 2008. Tabene kan investeringsforeningerne benytte til at modregne gevinster i, og dermed slippe for at udbetale udbytte i år. Og det er faktisk til gavn for investorerne.

Det er en udbredt misforståelse blandt investorer i investering

sforeninger, at et højt udbytte i sig selv er godt. Når udbyttet udbetales til investorerne, så falder værdien af investeringsbeviset nemlig tilsvarende og dermed bliver man som investor hverken rigere eller fatigere af at få udbetalt udbytte. Faktisk er det typisk en ulempe at få udbyttet ud, med mindre man alligevel står og skal bruge pengene; man skal nemlig betale skat af udbytterne, så hvis man ønsker at geninvestere pengene i samme fond som har udbetalt dem, ja så er værdien af den samlede opsparing blevet mindre efter skatten er betalt.

Størsteparten af de tab som aktiefondene led i 2008 er efterhånden genvundet, men der er stadig lidt vej endnu for de fleste og det betyder at udbytterne også de kommende år kan blive mindre end man umiddelbart skulle forvente ud fra årets kursudvikling.


Udbytte i danske obligationer

Næsten samme konklusion gør sig gældende for en lang række fonde med risikable obligationer, som ligeledes led store tab i 2008 og efterfølgende er skudt op igen. Dog er det ikke ualmindeligt at se udbyttebetalinger fra nogle af disse fonde, idet flere har genvundet mere end det tabte sidste år. Dog er udbyttebetalingen i disse fonde ganske beskeden sammenlignet med hvad den ville have været, hvis ikke der kunne modregnes i tidligere tab.

Fonde med både korte og lange danske obligationer, udbetaler derimod ganske høje udbytter i år. Disse fonde gav nemlig solide afkast sidste år på grund af de kraftigt faldende renter, som fik kurserne til at stige. Også tilliden til realkreditobligationerne blev genvundet, som typisk fylder en del i danske obligationsfonde. Det gode ved danske obligationer er at de er ganske sikker havn, også under en finanskrise og derfor er der ikke tab som kan bruges til at modregne gevinsterne i og det uløser derfor ganske betydelige udbyttebetalinger ved de kommende generalforsamlinger i foråret.


Vælg ex kupon

Det er en ganske betydelig del af afkastet i fonde med danske obligationer, som stammer fra udbytter, og da det udløser beskatning, så skal man her i starten af året være påpasselig med at investere i obligationsfonde, der står overfor en stor udbyttebetaling. Af samme årsag opretter de danske investeringsforeninger typisk en række kopier af de fonde, der står overfor at udbetale et stort udbytte i foråret. De midlertidige kopier af disse fonde kaldes ex kupon fonde og er fuldstændig identiske med den originale fond, bortset fra der ikke udbetales udbytte i indeværende år. Efter generalforsamlingen, fusioneres ex kupon fondene ind i de originale fonde og herefter er man med i fonden på helt almindelige vilkår.

Et lille regneeksempel kan illustrere fordelen ved ex kupon systemet. Investeres der eksempelvis for 100 kroner i en obligationsfond der udbetaler et udbytte på 6 kroner i morgen, så har man i morgen en fond der er 94 kroner værd, samt 6 kroner kontant i hånden. Nu skal der betales udbytteskat på op til 59 pct. af de 6 kroner. Derefter har investor 2,46 kroner tilbage som atter skal investeres i fonden. Herefter har investor 96,46 kroner investeret. Forskellen til de 100 er 3,54 kroner, som er betalt til skat. Samtidig har investor et kurstab på 6 kroner, som kan fratrækkes fremtidig gevinster, så over tid går regnskabet altså op, men her og nu får man et skattesmæk.

Havde investor derimod valgt at investere i en ex kupon version af fonden eller ventet til efter fonden havde betalt udbytte ville investeringen stadig være 100 kroner værd.

Tidligere år har man både kunne købe ex kupon versioner er af en række aktiefonde og obligationsfonde, men i år er det af gode grunde typisk kun obligationsfondene der bliver lanceret i ex kupon versioner. Står man og skal investere i en fond fra nu af og frem til generalforsamlingen, så er det en god ide at undersøge, hvorvidt der eksisterer en ex kupon version af fonden, det vil være en klar fordel, da man således undgår at få tilbagebetalt en del af investeringen som skattepligtigt udbytte igen allerede i marts eller april.

Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Karsten Henriksen  Karsten Henriksen

© Copyright 2022 Morningstar, Inc. All rights reserved.

Brugervilkår        Fortrolighedspolitik        Cookie Settings