Danske foreninger hitter med aktier

De danske foreninger viser specielt styrke på aktieforvaltningen og samlet set rykker de op som nummer to i Europa.

Karsten Henriksen 20/04/2009
Facebook Twitter LinkedIn

Hvad enten markederne stiger som i øjeblikket eller falder som i det seneste halvandet år, så er der nogle fonde der klarer sig bedre end andre. I de tilfælde hvor man vælger at være investeret i fonde, har det stor betydning for resultaterne, at man vælger de bedste fonde fra markedet. En måde at bedømme fondenes præstationer på er ved at se på Morningstar Rating. Antallet af stjerner giver et nemt indblik i hvor godt den enkelte fond har klaret sig i forhold til sammenlignelige fonde fra hele Europa.

Stjernerne ser på de allerede opnåede resultater. Investorerne må derefter undersøge og vurdere, om de enkelte fonde også fremover

har de rette betingelser for at klare sig som hidtil. Ratingen er også et godt redskab til at vurdere forvaltningskompetencer på tværs af kategorier og for mange fonde på en gang. Det er netop det som de månedlige ranglister på lande og foreninger gør.


Danmark nummer to

I marts måned rykkede de danske fonde op på en andenplads i europæisk sammenhæng med et snit på 3,25 stjerner på baggrund af samtlige 431 bedømte fonde. Danmark blev kun overgået af Schweiz som lå marginalt foran med et snit på 3,26 stjerner. I alt deltager 15 lande i landelisten, hvor sidstepladsen indtages af Belgien med et snit på 2,86 stjerner. Gennemsnittet af alle ratings er 3,00 stjerner, så et tal over dette betyder at fondsudbuddet er over middel, mens det i Belgiens tilfælde er under middel. De danske fonde er således i snit blandt de bedste, men snittet dækker over en betydelig spredning i udbuddet både i de danske fondes præstationer, men ligeså i de øvrige landes. Det er derfor den flotte placering til trods, væsentligt at forholde sig kritisk til de enkelte fonde i en investeringssituation. Eksempelvis har 21 af de danske fonde opnået den dårligste bedømmelse på bare en stjerne, mens 75 fonde har opnået den næst dårligste bedømmelse på to stjerner. Her skal der altså gode argumenter på banen før der investeres.

Det er især på aktiesiden at de danske foreninger skiller sig ud. Laves rangliste alene på baggrund af den gennemsnitlige rating af aktiefonde landene imellem, så ligger Danmark til en klar førsteplads med et snit på 3,33 stjerner. Det er pænt foran nummer to på aktier, som er Norge med et aktiesnit på 3,24 stjerner. På obligationssiden ser det derimod mere dystert ud, her ligger Danmark fjerde sidst med et snit på 2,92 stjerner. Vi har udeladt fonde med danske aktier og obligationer, da stort set alle disse kommer fra Danmark, hvorfor et snit naturligt vil gå mod 3,00 for disse.


LD stabilt i top

I den nationale rangliste deltager 16 danske foreninger, som alle har minimum fem fonde bedømt i Morningstar Rating. Her ligger LD Invest i den absolutte top med seks bedømte fonde og et snit på 4,17 stjerner. Det er fjerde måned i træk at foreningen har opnået denne bedømmelse og placering. På anden og tredjepladsen ligger Sparinvest med et snit på 3,71 stjerner på baggrund af 14 bedømte fonde og herefter Sparindex med 11 passive aktiefonde med et snit på 3,55 stjerner.

Der er en række foreninger som har under fem fonde bedømte i Morningstar Rating og derfor ikke kan være med i den officielle rangliste. Flere af disse foreninger har imidlertid fonde som har klaret sig godt. ValueInvest har tre aktiefonde der hver har opnået topkarakteren 5 stjerner og to af disse fonde vandt desuden en Morningstar Fund Award i år. Independent Invest har to fonde, der hver har opnået 4 stjerner og Nielsen Global Value, samt Atrium Value Partner har hver en 4 stjernet fond.


Bag om stjernerne

Morningstar Rating er en europæisk sammenligning, hvor fondene bliver bedømt på, hvor godt et risiko- og omkostningsjusteret afkast de har opnået gennem de seneste tre, fem og ti år i forhold til tilsvarende fonde indenfor samme kategori i hele Europa.

Den samlede rating beregnes som et vægtet snit af 3, 5 og 10 års ratingen. Morningstar opdeler de mange forskellige fonde i Europa i 160 kategorier. I marts var der i alt 431 danske fonde, som indgik i bedømmelsen og på europæisk plan var tallet ikke mindre end 38.142 fonde. På berlingske.morningstar.dk kan man under fanebladet ’Risiko og rating’ se både den samlede rating, samt de underliggende ratings på de tre perioder for hver enkelt fond. Morningstar Rating vil ofte give et godt fingerpeg om hvor god en fond er, men man bør altid vurdere en fond på mere end et nøgletal inden der investeres.

Foreningernes rangliste i Morningstar Rating™
Forening Snit - Marts Antal Snit - Februar
LD Invest 4,17 6 4,17
Sparinvest 3,71 14 3,86
Sparindex 3,55 11 3,55
SEB 3,37 19 3,26
Nordea Invest 3,36 47 3,43
Lån & Spar Rationel Invest 3,33 9 3,22
Danske Invest 3,25 76 3,29
Jyske Invest 3,21 28 3,21
Nykredit Invest 3,07 15 3,20
BankInvest 2,92 36 2,83
Alfred Berg Invest 2,89 9 2,89
EgnsINVEST 2,81 16 2,63
Sydinvest 2,81 21 2,81
Alm. Brand Invest 2,75 8 2,88
Carnegie WorldWide 2,71 7 2,86
Handelsinvest 2,56 9 2,11


Landenes rangliste i Morningstar Rating™
Land Snit - Marts Snit - Februar
Schweiz 3,26 3,33
Danmark 3,25 3,24
Holland 3,21 3,26
Norge 3,20 3,16
Finland 3,18 3,14
Sverige 3,17 3,18
Frankrig 3,17 3,17
Tyskland 3,07 3,12
Storbritannien 3,07 3,08
Spanien 3,06 3,02
Italien 2,99 2,98
Østrig 2,92 2,98
Irland 2,92 2,87
Luxembourg 2,85 2,83
Belgien 2,83 2,85

Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Karsten Henriksen  Karsten Henriksen

© Copyright 2022 Morningstar, Inc. All rights reserved.

Brugervilkår        Fortrolighedspolitik        Cookie Settings