Årsanalyse: De bedste fonde og foreninger

Morningstar Fund Awards sætter fokus på de bedste fonde og foreninger på det danske marked. Læs her hvem der har vundet årets prisuddeling.

Karsten Henriksen 18/02/2008
Facebook Twitter LinkedIn

Som noget nyt kåres årets bedste forening på aktier og obligationer hver for sig. Der er forskel på at være en god aktieforvalter og en god obligationsforvalter og det anerkender Morningstar Fund Awards ved at udpege en vinder på hvert område. I bedømmelsen ses der på foreninger med minimum fem aktiefonde eller tre obligationsfonde med mindst fem års historik.

I kåringen af årets foreninger er der lagt vægt på de seneste fem års præstationer og der er på baggrund af Morningstar europæiske Fund Awards metodik taget højde for såvel afkast og risiko, som omkostninger i den samlede bedømmelse af foreningernes udbud.

=0 cellpadding=3 cellspacing=0 width="300">

Årets 10 vinderfonde indenfor hver deres kategori
Vinderfonde Bedømmelses kategorier
Carnegie WorldWide/Globale Aktier Globale Large Cap - Aktier
Danske Invest Erhverv Europæiske Aktier E Europæiske Large Cap - Aktier
Danske Invest Indeks Danmark Danmark - Aktier
Jyske Invest Nye Aktiemarkeder Globale Nye Markeder - Aktier
Jyske Invest USA Aktier USA Large Cap - Aktier
Sydinvest Fjernøsten Asien - Aktier
BankInvest Udenlandske Obligationer Globale - Obligationer
SEB Inst. Korte Danske Obligationer DKK Korte - Obligationer
SEBinvest Mellemlange Obligationer DKK Øvrige - Obligationer
Sydinvest Virksomhedsobligationer Højrente - Obligationer

SEB bedst på aktier

Årest investeringsforening på aktiefonde er SEB, der sammenfatter både SEBinvest og SEB Institutionel, som begge er foreninger, der udbyder deres fonde til private investorer. Foreningen har flere fonde end de ni aktiefonde, der ligger til grund for kåringen. Men for at undgå at resultaterne i foreningens fonde blot er udtryk for et enkelt eller få heldige år, så er der set på de seneste fem års præstationer. Alle ni aktiefonde har leveret resultater rangerende fra middel- til toppræstationer i konkurrence med sammenlignelige fonde fra hele Europa.

Fondsudbudet dækker over en bred og relevant palet af aktiefonde indenfor europæiske, danske, japanske, amerikanske og globale aktier. Foreningen benytter sig af interne såvel som eksterne managere. Udbuddets svage led er SEB Inst. Verden, som kun har leveret middelmådige præstationer. Fonden er hovedsageligt investeret i andre regionalt orienterede SEB fonde.

I nedenstående tabel ses anden og tredjepladsen på årets bedste aktieforening.

Årets Forening: Aktiefonde
Plads Forening Antal bedømte Point
1 SEB 9 4,222
2 Carnegie WorldWide 5 4,200
3 Jyske Invest 15 3,933

Nykredit Invest bedst på obligationer

På obligationssiden er årets vinder Nykredit Invest. Efter at have taget højde for dubletter af samme fonde fra foreningen, bliver udbudet indsnævret til de fire fonde som danner grundlaget for førstepladsen. Foreningen har vist styrke på lange danske obligationer og europæiske erhvervsobligationer, mens foreningens korte obligationer har ligget middel til i den femårige periode der ligger til grund for kåringen. Alligevel ligger foreningen pænt foran kollegaerne i årets kåring.

Nummer to og tre på obligationer er vist i tabellen nedenfor.

Årets Forening: Obligationsfonde
Plads Forening Antal bedømte Point
1 Nykredit Invest 4 4,250
2 BankInvest 7 3,714
3 Sparinvest 8 3,625

De ti enkeltfonde

For en uge siden blev 30 fonde nomineret i ti forskellige investeringskategorier og her på siden afsløres nu årets ti vindere. Der har været tæt konkurrence i flere kategorier, men der har alligevel været én fond i hver, der specielt har skilt sig ud med flotte præstationer på både det korte og længere sigt. Risikoen i fondene er blevet straffet med hård hånd og derfor er det ikke nødvendigvis de fonde, der har givet de højeste absolutte afkast, som har vundet. Der er ligeledes langt vægt på konsistens i topplaceringerne inden for forskellige afkastperioder og de endelige vindere har således leveret gode præstationer set fra mange vinkler.

Den absolut største europæiske kategori af fonde er Globale Large Cap aktier, hvor der findes over 2000 fonde med mere end fem års historik. Det er både en meget relevant kategori for investorerne, og som antallet af fonde indikere ligeledes en investeringskategori med stor konkurrence, da der er mange om buddet.

Årets bedste globale aktiefond er Carnegie WorldWide/Globale Aktier. Fonden har en fokuseret portefølje på under 30 aktier og investeringshorisonten er lang. Fonden har blandt andet udmærket sig sidste år ved at klare sig gennem det faldende marked uden at blive trukket ned i samme grad som mange andre globale fonde. Også på længere sigt har fonden leveret solide afkast. Eksempelvis har foreningen en fem stjernet Morningstar Rating på både 3, 5 og 10 års sigt, hvilket betyder at fond har ligget blandt de ti pct. bedste i Europa på alle tre perioder. Til trods for den smalle portefølje med ganske få papirer så er den målte risiko på de historiske afkast kun en anelse over snittet af konkurrenterne.

De øvrige ni investeringskategorier er udvalgt på baggrund af deres relevans for danske private investorer. Årets vindere kan ses på tabellen her på siden.

Inden man investerer i en fond bør man sætte sig grundigt ind i alle forhold omkring fonden. Nogle af disse vil være at læse prospektet, undersøge investeringsstrategi og målsætning, porteføljemanager og investeringsrådgiver, omkostningsstruktur, hidtidige resultater m.m. Først når man har dannet sig et selvstændigt og objektivt beslutningsgrundlag og i øvrigt mener at fonden passer ind i ens eksisterende portefølje, er man parat til at træffe den endelige investeringsbeslutning.


Metodik bag kåringerne

Foreningspris

Bedste forening er fundet ved at se på foreninger med minimum fem aktiefonde eller tre obligationsfonde med mindst fem års historik. Bedømmelsen er foretaget på baggrund af fondenes fem års rating, der bedømmer afkast, risiko, omkostninger som emissionstillæg og indløsningsfradrag over en femårig periode i kalenderårene 2003 til 2007. I tilfælde hvor en fond markedsføres under flere binavne er der korrigeret herfor, således at hver ægte fond kun tæller en gang. Som udgangspunkt er foreningernes totale udbud medtaget, dog med undtagelse af almene bolig og kommune fonde.


Fondspris

Bedste fonde er fundet indenfor ti forskellige brede investeringskategorier, som består af Morningstar Kategorier eller grupperinger af sådanne. Kun fonde inden for de ti kategorier er medtaget ligesom det er et krav at fondene har minimum fem års historik og er tilgængelige for private investorer. I beregningerne af vinderne bedømmes afkast på tre forskellige perioder nemlig 1, 3 og 5 år. Herudover inddrages risikoen på henholdsvis 3 og 5 års sigt. I kåringen af årets fond er der lagt størst vægt på det seneste års afkast. Fonde der ikke har ligget over middel i minimum tre ud af de seneste fem kalenderår er taget ud af bedømmelsen. Afkast såvel som risiko er bedømte indenfor selvstændige Morningstar Kategorier ved at se på fondenes relative placering i forhold til de øvrige fonde.

Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Karsten Henriksen  Karsten Henriksen

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. All rights reserved.

Brugervilkår        Fortrolighedspolitik        Cookie Settings        Offentliggørelser