Seks milliarder i tyske aktiefonde

Fire investeringsforeninger lancerede sidste år fonde med udelukkende tyske aktier og det har indtil nu været en god investering, dog med lidt blandede resultater på den korte bane.

Karsten Henriksen 21/05/2007
Facebook Twitter LinkedIn

Først kom der en, så en anden og på kort tid var der fire investeringsforeninger med tyske aktiefonde. Egns-Invest og Sydinvest var de første foreninger på banen i foråret sidste år. Kort efter kom Danske Invest og til sidst kom BankInvest på banen i september 2006.

De nye fonde blev søsat på et tidspunkt hvor efterspørgslen efter tyske aktier var stor. Alene her hos Morningstar modtog vi i året frem til lanceringen af de nye fonde mange spørgsmål fra vore brugere om, hvordan man bedst muligt kunne deltage i det tyske aktiemarked via investeringsforeninger. På daværende tidspunkt var der ingen danske fonde med tyske aktier, der henvendte sig til danske private investorer, men i dag er der hele fire forskellige udbydere at vælge imellem og der er allerede investeret næsten 6 mia. kroner i de nye fonde.

Også investorer under virksomhedsordningen har nu mulighed for at investere i tyske aktier, idet både BankInvest og Egns-Invest har oprettet akkumulerende kopier af deres tysklandsfonde (det er dem med ’Akk’ i navnet her på siden).


Både top og bund

Der er endnu ikke megen kurshistorik på de danske tysklandsfonde. Kun Egns-Invest og Sydinvest har til nu haft etårs fødselsdag. Fondene fra de fire foreninger har imidlertid alle et år-til-dato afkast og her er det blevet til pæne stigninger. Det højeste afkast står Danske Invest Tyskland for med 15,43 pct. Sammenlignes afkastet med samtlige tysklandsfonde på det europæiske marked i kategorien Tyskland Large Cap – Aktier, så ligger Danske Invest Tyskland blandt de ti procent bedste i indeværende år, ud af i alt 115 fonde. Konkurrenten Egns-Invest Tyskland, med et afkast på 8,68 procent, ligger derimod i den ringeste tiendedel af markedet, også selvom der sammenlignes på et års afkastet. I tabellen her på siden er der til højre for hvert afkast vist et tal mellem 1 og 100 i kursiv og det viser hvordan den enkelte fond har klaret sig i forhold til de europæiske konkurrenter. Jo lavere tallet er, des bedre har fonden klaret sig i forhold til konkurrenterne.

Morningstar Kategori™: Tyskland Large Cap - Aktier
Fond navn Afkast ÅTD %Rang i Kategori Afkast 6 måneder %Rang i Kategori Afkast 1 år %Rang i Kategori
Danske Invest Tyskland Udb 15,43 9 21,91 3 - -
Sydinvest Tyskland Udb 13,37 32 16,41 37 25,83 26
BankInvest Tyske Aktier Udb 10,91 85 13,81 88 - -
BankInvest Pension Tyske Aktier Akk 10,69 88 13,61 91 - -
EGNS-INVEST Tyskland Udb 8,68 94 11,14 95 15,99 97
EGNS-INVEST Tyskland Akk 8,45 95 - - - -
Data per: 15-05-2007

Det er meget korte perioder at måle afkastet på, men det er af gode grunde ikke muligt at se på længere perioder, endnu i hvert fald. Det er ligeledes for tidligt at vurdere om Danske Invest har opnået det højeste afkast, fordi fonden er bedre end de øvrige danske konkurrenter, eller blot på grund af tilfældigheder, det vil tiden vise. Tallene viser til gengæld, ligesom så ofte før, at der er forskel på hvad man som investor får i afkast fra fonde der hedder stort set det samme.


Stadig positive udsigter

Investering i tyske aktier har hidtil givet et attraktivt afkast. Og der er meget der tyder på at den positive udvikling fortsætter. Væksten i den tyske økonomi er fortsat høj og meget tyder på at den tager yderligere til. Arbejdsløsheden er faldende, endda i et tempo, som har overrasket positivt. Både forbrugertilliden og erhvervstilliden er stadig høj og væksten i de årlige investeringer ligger på et pænt niveau. Sidst men ikke mindst vil den tyske økonomi fortsat nyde godt af den positive udvikling i den globale økonomi, som er med til at stimulere den tyske eksport.

Trods de positive udsigter for den tyske økonomi, skal man som investor være opmærksom på at udviklingen på det tyske aktiemarked også bliver påvirket af den generelle stemning på aktiemarkederne. Blot fordi det går godt i tysk økonomi er det således ikke ensbetydende med, at tyske aktier er immune overfor eventuelle uroligheder på aktiemarkederne. Det så man senest i foråret, hvor de globale aktiemarkeder tog sig en ordentligt dyk og her gik de tyske aktier ikke fri. Så længe aktieklimaet er positivt, så er der meget der tyder på, at tyske aktier er blandt de etablerede markeder, som har et pænt potentiale.


Hvor meget har du i forvejen?

Inden man investerer i snævre fonde med fokus på en enkelt sektor eller som i tilfældet med tysklandsfondene et enkelt land, så bør man undersøge, hvor meget man allerede har investeret via andre fonde. Eksempelvis indgår tyske aktier i både globale fonde og i ofte endnu højere grad i fonde med europæiske aktier.

En analyse af porteføljerne fra samtlige danske fonde med europæiske aktier viser, at den gennemsnitlige fond har investeret knap 16 procent i Tyskland, men tallet dækker over store udsving, så nogle af fondene har helt op til en tredjedel af deres investeringer i tyske aktier.

Også de globale aktiefonde har tyske aktier i porteføljen. På grund af deres brede univers er andelen dog lid mindre, gennemsnittet er på 7 procent af formuen, men igen er der fonde, som har helt op til en fjerdel investeret i Tyskland, mens andre kun har et par procent. Der er derfor god grund til at undersøge de fonde man selv har investeret i, inden man kaster sig ud i nye investeringer. For selvom udsigterne for tyske aktier er positive, bør man stadig sprede sine investeringer og ikke satse for meget på en hest.

Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Karsten Henriksen  Karsten Henriksen

© Copyright 2022 Morningstar, Inc. All rights reserved.

Brugervilkår        Fortrolighedspolitik        Cookie Settings