Blandet succes i danske aktiefonde

Mens de store danske aktier er buldret frem i år, så har afkastet i de mindre danske aktier været mere beskedent. Ser man på afkastet i fonde med danske aktier er forskellene endog meget store.

Karsten Henriksen 06/05/2007
Facebook Twitter LinkedIn

Det danske aktiemarked er blandt de markeder der igen i år har givet det højeste afkast. Således er det allerede blevet til 13,1 pct. siden nytår, målt ved MSCI Danmark og her er der ikke mange markeder der kan følge med. Men der er en betydelige forskel i forhold til tidligere år, denne gang er det nemlig de store aktier der fører an. Ser man på Small Cap indekset på fondsbørsen, er det kun blevet til knap 4,5 pct. i år.

Udvikling har eksempelvis pustet nyt liv i de to OMX C20 fonde fra hhv. Sparinvest og BankInvest. Fonde der tidligere har klaret sig rigtig skidt i forhold til de øvrige fonde med danske aktier, ikke fordi porteføljemanagerne i de to fonde er dårlige til deres arbejde, men simpelthen fordi de store aktier, som de har forpligtet sig til at investere i, ikke steg så meget som de øvrige aktier. Den udvikling er vendt, i hvert fald i perioden siden nytår og frem til i dag.

Markedsudviklingen i år, er gået fonde med small cap aktier imod. Disse fonde har de senere år ligget suverænt i toppen af afkasttabellerne, men den senere tid har markedet ikke været på deres side. Der er imidlertid stor forskel på hvor hårdt de enkelte fonde er blevet ramt når man se på de korte afkast, også blandt de som alene investerer i danske small cap aktier.


Stor forskel på afkast

Investeringsstilen, altså i dette tilfælde large cap kontra small cap, har uden tvivl en stor betydning for afkastet, men der er også andre forhold der spiller ind. Eksempelvis er der en række fonde med danske aktier, som ligger så tungt i afkast statistikken i år, at det ikke alene kan forklares ud fra den overordnede investeringsstil.

Mens de bedste fonde med danske aktier har leveret afkast mellem 12 og 14 pct. i år, så har Nordea Invest Special Danske Aktier tabt 3,3 pct. af formuen. Fonden forvaltes af Peter Bundgaard, der tidligere har gjort det godt på danske aktier i andre fonde, i indeværende år er han imidlertid 17 pct. point bagud i forhold til bedste konkurrent.

Det var ikke muligt at få en kommentar fra fondens manager Peter Bundgaard, som er bortrejst, men hans kollega Erik Mortensen forklarer, at fonden har en koncentreret portefølje af aktier, som man tror på langsigtet. I indeværende år har markedet ikke været enig i vores forventninger, men det giver ikke anledning til ændringer i strategien. ”Vi tror fortsat på selskaberne i porteføljen og mener at fire måneder er en meget kort horisont at bedømme afkastet på”, siger Erik Mortensen fra Nordea Investment Management, som er rådgiver på fonden.

Den tidligere så roste fond, BankInvest Danske Small Cap Aktier, som porteføljemanager Anders Lund stod i spidsen for frem til årsskiftet, har det næst dårligste afkast på danske aktier i indeværende år på blot 1,4 pct. Umiddelbart giver det mening, at fonden på grund af sit small cap fokus ligger i den tunge ende, men det har tilsyneladende ikke været en hindring for Dexia Invest Danske Small Cap Aktier, som ligeledes investerer i danske small cap aktier, her er afkastet nemlig 11,4 pct. siden nytår.

Peter Hugreffe Ankersen, som i dag er manager for BankInvests danske aktiefonde, har ikke ønsket at kommentere på udviklingen.


Aktier kom igen

Helt i toppen af listen ligger Dansk Invest Engros Fokus Danske aktier med et afkast på 14,1 pct. Fonden forvaltes af porteføljemanager Hans Kjær, som er en af de førende managere af danske aktier.

Hans Kjær er tilfreds med udviklingen i indeværende år og forklarer, at en del af de selskaber der har trukket afkastet op i år, var blandt dem der trak afkastet ned i 2006, et år som han betegner som lidt skuffende performancemæssigt. ”Porteføljen er smal og det medfører en større risiko. I perioder vil det gå bedre end markedet og i andre vil det gå ringere, derfor er det vigtigt at se på udviklingen over længere horisonter”, siger en beskeden Hans Kjær.

En rangering af fonde på baggrund af fire måneds afkast er ikke et udtryk for kvaliteten af de enkelte fonde, men det giver et tydeligt billede af, hvor forskellige afkast investorerne har fået i indeværende år på baggrund af fonde, som investerer i det samme marked. Listen viser ligeledes, at man ikke nødvendigvis har spredt sin risiko, blot fordi man har købt en fond, der investerer i danske aktier.

Samtidig er der en tendens til at de specialiserede fonde, hvad enten de fokuserer på small cap aktier, large cap aktier, eller blot har en snæver stockpicking portefølje, typisk vil have en større risiko end fonde med et bredere mandat. Disse fonde vil med andre ord kunne afvige markant fra den generelle markedsudvikling. Har man ikke nogen særskilt forventning til et specielt segment i markedet, vil man derfor ud fra et risikospredningssynspunkt ofte være bedst tjent med en fond, der investerer bredt i det marked den opererer i.

Afkast i danske aktiefonde
Morningstar Kategori™ Danmark - Aktier År til dato 2007 Gennemsnit 2004 til 2006
Danske Invest Engros Fokus Danske Aktier 14,1 36,1
Danske Invest Engros Danske Aktier 13,3 32,2
Danske Invest Danmark 12,8 32,9
Danske Invest Pension - Danmark 12,7 32,5
Jyske Invest Danske Aktier 12,5 35,2
LD Invest afdeling Danske Aktier 12,4 -
Sparinvest OMX C20 Aktier 12,3 22,9
BankInvest OMXC20 Aktier 12,2 23,5
Carnegie WorldWide/Danske Aktier 12,1 33,9
Dexia Invest Danske Small Cap Aktier 11,5 45,6
BG Invest Danmark 11,2 34,4
EGNS-INVEST Danmark 10,7 32,7
Danske Invest Engros Danske Small Cap Aktier 10,5 45,4
Midtinvest Danmark 10,5 33,3
Nykredit Invest Danske aktier 10,4 38,1
Alm. Brand Invest Danske Aktier 10,3 31,3
Nordea Invest Danske Aktier 10,1 -
Nykredit Invest Danske Aktier 10,0 -
Smallcap Danmark 9,8 -
Sydinvest Danmark 9,6 36,0
SEBinvest Afdeling 7 Danske Aktier 8,5 42,6
Nordea Invest Danmark 8,3 34,8
Lån & Spar Rationel Invest - Afdeling Danmark 8,3 33,3
SEBinvest Afdeling 15 Danske Aktier 8,1 -
Lån & Spar Rationel Invest Danske Aktier Pension 7,9 35,4
ABN AMRO Danmark 4,2 34,4
BankInvest Danske Aktier 2,5 35,0
BankInvest Danske Small Cap Aktier 1,4 51,0
Nordea Invest Special Danske Aktier -3,3 -

Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Karsten Henriksen  Karsten Henriksen

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. All rights reserved.

Brugervilkår        Fortrolighedspolitik        Cookie Settings        Offentliggørelser