Danske aktier fortsat billige

Selv om de danske aktier har været ude i massiv modvind de seneste par uger, viser Morningstar Porteføljegennemlysning, at danske aktier fortsat er relativt attraktive

Facebook Twitter LinkedIn

Tilliden til de danske aktier led et mindre knæk for et par uger siden, hvor det danske aktiemarked på blot fire handelsdage faldt med 6,4 pct. målt ved KFX-indekset.

Et af de største fald oplevede den danske medicinalvirksomhed Novo Nordisk, der på blot et par dage faldt med knapt 15 procent. Men også andre indekstunge selskaber som A.P. Møller-Mærsk og Danske Bank fik alvorlige klø i den pågældende periode.

Fald i disse aktier rammer langt hovedparten af investeringsafdelinger, der investerer i danske aktier relativt hårdt. Disse tre aktier er blandt nogle af ”yndlingene” i disse investeringsafdelinger. Ud af 36 afdelinger, som Morningstar gennemlyser porteføljerne på for at se den nøjagtige sammensætning, viser disse tre aktier sig i 32 porteføljer. Sammen med Danisco og Topdanmark er disse tre aktier dermed de mest populære placeringer.


Billige danske aktier

Morningstar Kategorien™ ’Danmark – Aktier’ har været den bedste kategori, hvori man har kunnet investere i de seneste år. Både målt over de seneste tre år og det seneste år, har en investering i en gennemsnitlig fond i denne kategori givet det bedste afkast med hhv. 52,9 pct. og 32,3 pct.

Og den positive udvikling på det danske aktiemarked er fortsat i de første måneder af 2005, hvor denne kategori ligeledes har givet den bedste gennemsnitlige investering med et afkast år-til-dato på 11,7 pct.

Det danske aktiemarkeds solo-tur i de seneste år har dels skyldtes, at de danske aktier har været billige målt på aktie-specifikke nøgletal, dels at den danske økonomi generelt har udviklet sig pænt.

Aktierne er dog nu steget så meget, at flere har advaret mod de danske aktier, der er blevet drevet op af flere købere end sælgere. Aktierne er nemlig begyndt at blive dyre igen.

Tager man de internationale briller på, synes dette dog ikke helt at være tilfældet. Ser man igen på en generel gennemlysning af aktieporteføljerne, vil man blandt andet kunne se, at investeringsafdelinger, der investerer i danske aktier generelt investerer i relativt billige værdipapirer, hvis man sammenligner med fonde, der investerer i europæiske aktier.


Underliggende papirer

Når man står overfor investering i en investeringsforening, kan det være svært helt præcist at overskue hvordan foreningerne har investeret i de underliggende papirer. Dette være sig både på lande- og sektorniveau.

Noget helt andet og langt sværere er at danne sig et overblik over, om afdelingerne generelt har købt aktier, som man - vurderet ud fra forskellige aktiespecifikke nøgletal – kan betegne som enten overordnet dyre eller billige.

Hvis man som privat investor ønsker disse oplysninger, og ikke har nogen værktøjer til sin rådighed, er den eneste mulighed reelt at checke nøgletallene for hvert enkelt selskab og herefter at lave sine egne vægtede beregninger.

Hos Morningstar bliver de enkelte værdipapirer i porteføljerne matchet op imod en lang række internationale regnskabsdatabaser. Herfra kan man på en hurtig måde få en oversigt over hvor ”dyre” eller ”billige” aktier, som afdelingerne har investeret i.

Denne gennemlysning kan man gøre ved hver enkelt afdeling, og dermed sammenligne to afdelinger op imod hinanden. Men man kan også gøre det med et enkelt samlet overblik over alle de investeringsforeninger, som man har i sin private portefølje ved at benytte Morningstars Porteføljegennemlysning (Morningstar X-ray™).


Danske aktier relativt billige

Benytter man Morningstar Porteføljegennemlysning, kan man blandt andet se, at alle afdelinger, der investerer i danske aktier, har investeret i underliggende papirer med en kurs i forhold til den indre værdi på gennemsnitligt 4,9. Det vil med andre ord sige, at virksomhederne i gennemsnit er vurderet til knapt fem gange så meget i forhold til det, som virksomhederne reelt har bogførte indre værdier for.

Sammenligner vi med fonde, der investerer i europæiske aktier, bliver der i gennemsnit investeret i underliggende virksomheder med en kurs/indre værdi på 5,5 for store aktier i kategorien ’Europa Large Cap’ og 6,6 for små aktier i kategorien ’Europa Small Cap’.

Med andre ord køber man relativt dyrere underliggende papirer, ser vi på fonde, der investerer i europæiske aktier.

Ser man på andre aktiespecifikke nøgletal, kan man blandt andet se, at aktierne målt på Price/Earning – prisen som fondene giver for at købe sig til én krones overskud fra selskaberne – handles til en gennemsnitlig værdi på 18,0 for danske aktier. Til sammenligning er den for europæiske store aktier ligeledes 18,0 og for europæiske små aktier 22,3.

Samme billede gør sig gældende, hvis man ser over på den anden side af Atlanten. I den nordamerikanske region gives 23,0 kr. for én krones indtjening i de store selskaber og 28,5 kr. i mindre selskaber.

Med andre ord skal investeringsafdelingerne generelt betale mere for at købe sig til en krones overskud på de europæiske og nordamerikanske markeder i forhold til på det danske marked.


Stadig attraktive afdelinger

Oversigten over de værdipapir-specifikke nøgletal er selvfølgelig gennemsnitlig og generel, og må ikke betragtes som entydig.

Der tegner sig dog et billede af, at investeringsafdelinger med danske aktier fortsat har investeret i værdipapirer, der er værdiansat i den attraktive ende, sammenlignet med de internationale aktiemarkeder.

Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Ricky Steen Rasmussen  Ricky Steen Rasmussen

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. All rights reserved.

Brugervilkår        Fortrolighedspolitik        Cookie Settings        Offentliggørelser