Er festen slut for denne gang?

Meget tyder nu på, at den fest, som de europæiske aktiemarkeder har oplevet i de første måneder af 2005, er ved at være slut for denne gang

Facebook Twitter LinkedIn

”Om lidt bli´r her stille, om lidt er det forbi……” synger Kim Larsen. Halvdelen af dette passer pt. godt på de europæiske aktiemarkeder. Stille bliver der næppe, - dertil er aktiemarkederne alt for ustabile. Men det ser nu alligevel ud til at festen er ved at være forbi.

Set over det seneste år, har investorer, der har sat deres penge i langt de fleste fonde i Morningstar Kategorien™ ’Europa Large Cap – Aktier’, ikke haft meget at klage over. Blandt de danske fonde indenfor kategorien har der været afkast på op mod 11,3 pct. fra Sparinvex afd. 5 Europe Value Index. Og kun en enkelt fond – Alm. Brand Invest Europæiske Aktier – har givet et negativt afkast.

Gennemsnittet for alle fonde i hele Europa indenfor kategorien har da også vist et afkast på 7,0 pct. i de seneste tolv måneder.


Begyndte godt

De europæiske aktiemarkeder er da også begyndt 2005 godt. Målt ved bechmark-indekset MSCI Europa, gav de europæiske aktiemarkeder set under ét, et afkast på 5,2 pct. med de største stigninger i januar og februar, mens aktiemarkederne generelt set faldt en smule i marts.

Den negative tendens er fortsat ind i april, hvor aktiemarkederne har tabt endnu et par procent. Og der er ikke meget, der tyder på, at man kan genoptage årets første måneders feststemning. Konjunkturerne peger ganske simpelt i den forkerte retning.

Med andre ord: Noget tyder på, at festen er ved at være forbi – for denne gang.


For lav vækst

Skønnet over væksten er blevet nedjusteret til 1,6 pct. mod tidligere ventet 2,0 pct. For ikke alt for lang tid siden talte man endnu højere vækstforventninger i Europa.

Nu ser det imidlertid ud til, at væksten vil komme til at gå uden om den europæiske økonomi. Konklusionen fra en rapport fra OECD, der for nyligt blev lækket, samt nye prognoser fra den Internationale Monetære Fond, IMF, viser således, at den europæiske økonomi vil gå ramt forbi i forhold til øget vækst. Derimod vil det især være USA og Asien – hovedsageligt Kina – der vil trække væksten i 2005.


Olieprisen dæmper

Forleden kom direktøren for EU-Kommisionens økonomiske afdeling, Klaus Regling på banen med nogle endnu mere dystre økonomiske forudsigelser.

I markedet har det længe været håbet, at den historisk høje oliepris snart ville falde, og at væksten dermed atter ville tage til. Den høje oliepris lægger nemlig en massiv dæmper på vækstudsigterne – ikke kun for Europa, men for det meste af verdensøkonomien.

Klaus Regling mener imidlertid, at man kan komme til at stå med en regulær oliekrise i hænderne, hvis efterspørgslen i Kina og Indien bliver ved med at vokse. Allerede nu er der visse problemer med at følge med efterspørgslen, - hvilket har været med til at presse priserne op i sit nuværende leje.

Og der er ikke meget, som tyder på, at efterspørgslen vil falde. Vi går godt nok lysere tider i møde, hvilket fører til lavere forbrug, da vi ikke skal varme så meget op. Til gengæld bliver der i Asien flere og flere biler og andre olieforbrugerne ”luksus”-varer, hvilket trækker den modsatte vej.

Både IMF og den anerkendte investeringsbank Goldmann Sachs har da også for ikke alt for langt tid siden været ude med vurderinger om, at olieprisen kan være på vej op mod 100 dollars pr. tønde inden for en overskuelig årrække. Til sammenligning ligger den nuværende pris på omkring 50 dollars pr. tønde.


Unfair konkurrencefordel

Et andet stort problem for de europæiske økonomier i øjeblikket er, at man bliver ramt af lave valutakurser i Asien.

Én ting er nemlig, at varerne i forvejen som regel er billigere i Asien. En helt anden ting er så, at man med den nuværende stærke Euro står over for det problem, at to varer der ellers ville være lige dyre på tværs af regionerne, nu vil være billigere i Asien, fordi deres valutakurser er så lave.

Især de kinesiske varer er meget billige. Den kinesiske valuta yuan har i mere end ti år været låst op på den amerikanske dollar. Og efter at dollaren er faldet i kurs, er yuanen også faldet i kurs. Dermed er det blevet endnu mere fordelagtigt at købe varerne i Kina end i Europa.

Det andet problem i denne forbindelse er, at man for at få gang i væksten i Kina i sin tid fastlåste kursen overfor dollar, så kinesiske varer i forvejen blev meget billige. En praksis der blev internationalt ”godkendt”, men som nu USA meget gerne vil have ændret, så Kina ikke længere har en unfair konkurrencefordel.


Kig ekstra på porteføljen

Alt peger dog ikke i den forkerte retning for Europa. Renterne er lave, hvilket giver virksomhederne gode muligheder for at øge deres investeringer. Lønomkostningerne er som følge af den lave vækst holdt nogenlunde i ave i langt de fleste sektorer. Og generelt fremviser virksomhederne nogle rigtigt gode regnskabsresultater.

For de enkelte forbrugere ser situationen heller ikke helt dårlig ud. Skattelettelser flere steder har givet folk flere penge mellem hænderne og øget forbruget. Samtidig har de stigende boligpriser været med til, at den samlede økonomiske situation for mange befolkningsgrupper ser rigtig god ud.

Under alle omstændigheder kan dette være et godt tidspunkt for de enkelte investorer til at tage et ekstra kig på sin egen portefølje. Det kan nemlig være nødvendigt at justere sammensætningen i forhold til den nye vækst-situation, som Europa står overfor.

Tror man for eksempel på, at Europa står overfor en situation med manglende vækst, kan det således være en god idé at skifte fra fonde med stor vægt i aktier i mindre vækst-orienterede selskaber, til fonde med en større vægt i større mere konjunktur-ufølsomme virksomheder.

Forstør ved at klikke på figuren

Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Ricky Steen Rasmussen  Ricky Steen Rasmussen

© Copyright 2022 Morningstar, Inc. All rights reserved.

Brugervilkår        Fortrolighedspolitik        Cookie Settings