Positive aktiemarkeder i 2005

De europæiske fondshuse er moderat positive over for aktiemarkedernes udvikling næste år

Sten Blindkilde 20/12/2004
Facebook Twitter LinkedIn

Næste år kan de private investorer se frem til endnu et positivt aktieår, ligesom 2004 indtil nu har været det. Sådan lyder prognosen fra de europæiske fondshuse i Morningstars seneste European Fund Trends.

Det bliver dog ifølge spådommen en moderat fremgang, og man skal passe på de amerikanske aktier og den amerikanske dollar. Til gengæld er Japan, Asien og Europa favoritregionerne.

Blot fem pct. af de adspurgte fondshuse venter et negativt aktiemarked i 2005, mens alle andre spår om en mild til moderat positiv udvikling i de globale aktier. Flest – 68 pct. – venter en stigning i de globale markeder på 5 til 10 pct.

De svar er på linie med buddene på udviklingen i nogle af de mest kendte børsindeks i verden. Mest tiltro har fondshusene til de toneangivende japanske aktier i Nikkei 225-indekset, som ventes at være steget med næsten 10 pct. ved udgangen af næste år, men også til de franske aktier og aktierne på Nasdaq er forventningerne pæne med et gennemsnitligt bud på stigning på cirka 7,5 pct.

Mindst tiltro har fondshusene i Europa til de toneangivende amerikanske aktieindeks. Forventningerne til Dow Jones-indekset og det bredere S&P 500 indeks er således begge på mere beskedne plusser omkring fire pct.

Fondshusenes forventning til de kendte børsindeks
Børsindeks Niveau ultimo 2005 Niveau 15-12-2004 Udvikling
Nikkei 225 11970 10956 9,3%
CAC 40 4088 3803 7,5%
Nasdaq Composite 2322 2163 7,4%
FTSE 100 4976 4728 5,2%
DAX 30 4413 4214 4,7%
Dow Jones Industrial Average 11127 10691 4,1%
S&P 500 1253 1206 3,9%Bedst i Asien

Harmonien i svarene er god set i forhold til fondshusenes forventninger til de forskellige overordnede regioner. 28 pct. af de adspurgte fondshuse pegede i december på, at Asien ex. Japan vil blive den bedste region de kommende 12 måneder. Det var lidt flere end de 23 pct., som pegede på henholdsvis Japan og Europa.

Det er især tilliden til japanske aktier, som er tiltagende, da blot 17 pct. anså markedet i Tokyo som det mest favorable på 12 måneders sigt i november.

Anderledes upopulære er de amerikanske aktier. Hele 54 pct. – altså mere end halvdelene af de adspurgte – direkte peger på de amerikanske aktier som de ringeste i det nye år. I dette perspektiv skal det tages med, at mere end totredjedele af fondshusene i Europa venter en fortsat svækket dollar i det nye år, hvilket vil trække fra i afkastet for de fonde i Europa, der investerer i USA, og som ikke sikrer sig mod valutakursens udvikling.

Trods den flotte udvikling i år i Østeuropa – hvis man ser bort fra uroen i Rusland – med plusser på 75 pct. for de ungarske aktier og mere end 65 pct. for de tjekkiske – mener kun otte pct. af fondshusene, at Østeuropa bliver den bedste region det kommende år. Til gengæld peger ikke en eneste på regionen, som den ringeste.


Tele-renæssance

Teleselskaberne anses for at blive den mest interessante sektor. Næsten hver tredje fondshus i Europa peger på telekommunikation, som favoritten i det kommende års tid. Det er noget af en fremgang i forhold til for et år siden, da blot 7 pct. havde den holdning, og bare i november var det kun 19 pct.

Forsyningssektoren og forbrugervarer deler derimod pladsen som mindst populære sektorer. Hver især får de 21 pct. af fondshusenes stemmer i valget af den ringeste sektor det kommende år.

Small Cap-aktierne har gennem de seneste år klaret sig en del bedre end de store selskaber. Herhjemme har vi i den grad oplevet den tendens, da de fem bedste fonde indtil nu i år alle er fonde med fokus på de små danske selskaber med afkast mellem 38 og 43 pct. siden nytår, og på tre års sigt blander Dexia Invest Danske Small Cap Aktier og Danske Invest Engros Danske Small Cap Aktier sig også blandt de fem bedste fonde.

Den tendens mener fondshusene dog er fortid. For 2005 spår mere end halvdelen nemlig, at Large Cap vil klare sig bedst, mens den anden halvdel stiller sig neutrale i spørgsmålet mellem store og små selskaber. Spørgsmålet er så, om trendskiftet også slår igennem i vores egen lille andegård, der jo de senere år har haft flere smukke svaner end andre børser.


Forventningsstyring

Fondshusene i Europa tror på positive aktieafkast, men måske er den moderate forventning ikke nok til at stille kunderne tilfredse. I al fald svarede halvdelen af de adspurgte fondshuse i december, at investorerne ikke har realistiske forventninger til afkast og risiko. Heldigvis peger flere af de svarende på, at der et behov for at uddanne salgsleddet, det vil sige bankerne, bedre, således at de private investorers forventninger i højere grad kan bringes på niveau med virkeligheden.

Generelt mener de europæiske fondshuse, at det især er oplysninger om risikoen ved investeringer i fonde og strategien bag de forskellige fonde, som er de vigtigste områder at sætte ind på, når informationen til de private investorer skal forbedres. Ikke overraskende er det derimod kun otte pct., som mener, at bedre information vedrørende omkostningerne, er det vigtigste.

Fondshusene, der i december deltog i Morningstars European Funds Trends, administrerer i snit 50 mia. euro og udbyder typisk cirka 70 fonde til private investorer – i snit. Fra Danmark deltog Danske Invest, Jyske Invest og Sydinvest.

Læs hele Morningstars European Fund Trends (på engelsk).

Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Sten Blindkilde  Sten Blindkilde

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. All rights reserved.

Brugervilkår        Fortrolighedspolitik        Cookie Settings        Offentliggørelser