En russisk elastik

Trods store op- og nedture, er de russiske aktier stadig gået frem i år, og set i forhold til de øvrige nye markeder har Østeuropa været det bedste i 2004

Sten Blindkilde 24/06/2004
Facebook Twitter LinkedIn

De russiske aktier har indtil nu oplevet et meget svingende 2004. Siden starten af juni har de russiske aktier, målt på MSCI Rusland, oplevet en stigning på godt to pct., men de underliggende bevægelser har været meget, meget store – både i negativ og positiv retning.

I år har MSCI Rusland tre gange oplevet fald på mere end 5 pct. på en dag, og to gange i juni har indekset tabt mere end 4,5 pct. på en enkelt dag. På den baggrund faldt MSCI Rusland i de to første uger af juni med næsten ti pct., men som en elastik fra at være i fuldt stræk accelererede det russiske marked op igen den 17. juni og steg med mere end 11 pct. på en dag, og samlet set har de russiske aktier siden årets start opnået et plus på 11,7 pct.

Den fremgang har været med til at sikre, at fondene i Morningstar Kategorien™ ’ Central- og Østeuropa – Aktier’, der typisk har mellem 40 og 50 pct. placeret i russiske aktier, en placering blandt de tre bedste investeringsuniverser i år. Til glæde for de private investorer, der har valgt at placere en del af opsparingen i Østeuropa.

Således er fondene fra hele Europa i denne kategori i snit steget med 15 pct. i år, mens de danske fonde i kategorien har oplevet et noget mindre plus på 13,1 pct.


Stærk økonomi

Overordnet set har det russiske marked altså klaret sig godt i år blandt andet på baggrund af en stærk økonomisk vækst og høje oliepriser, der har gavnet de mange energi-relaterede aktier på børsen i Moskva.

- Den underliggende økonomi er meget stærk uden ubalancer i det offentlige budget eller på betalingsbalancen, og landet har en stærk valutareserve. Vi venter, at den russiske økonomi vil vokse med 7,2 pct. i år sammenlignet med 7,3 pct. i 2003, forklarer Christian Frandsen, porteføljemanager hos Danske Capital, som rådgiver fonden Danske Invest Østeurope.

Den stærke økonomi til trods, så har det russiske aktiemarked alligevel oplevet meget store udsving og stor usikkerhed. Det skyldes Yukos-affæren.


Yukos i overskrifterne

Den fortsættende saga om Yukos, landets største olieselskab, sætter stadig dagsorden for investorerne i russiske aktier. Selskabets tidligere chef, Mikhail Khordorkovskij, har nu siddet fængslet i mere end otte måneder blandt andet anklaget for skattesvig, og Yukos er blevet præsenteret for en skatteregning på 3,5 mia. dollar eller mere end 21 mia. kr.

I midten af juni foreslog Yukos de russiske myndigheder, at selskabet ville skaffe pengene via en aktieudstedelse, men hvis det skulle betale her og nu – deadlinen var forrige fredag – så ville selskabet gå i betalingsstandsning. Denne nyhed sendte selskabets aktie ned med 8,1 pct. på en dag, og aktiens kurs nåede sit laveste i toethalvt år. På det tidspunkt havde Yukos-aktien, der er blandt de tre største på børsen i Moskva, tabt næsten 60 pct. på en måned.

De russiske aktier sprang dog tilbage i topform i sidste uge, da den russiske præsident, Vladimir Putin, om torsdagen fortalte pressen, at han ikke ønsker, at Yukos går konkurs.

Den bemærkning sendte Yukos-aktien i den syvende himmel, da mange investorer længe har ment, at forfølgelsen af selskabet og dets ledelse var udtryk for et ønske fra politisk side om knuse Yukos. Aktien steg mere end 40 pct. samme dag, inden handelen blev suspenderet, fordi stigningen var nået over børsens tilladte niveau. MSCI Rusland steg med mere end 11 pct. samme dag.

- Vi har aldrig forventet, at Yukos ville gå konkurs. Vores mest negative scenario er, at staten vil overtage kontrollen med selskabet. Putin har ingen interesse i, at selskabet går ned, hvilket understreges af hans langsigtede arbejde med at opnå udenlandske investorers tillid, lyder det fra Christian Frandsen fra Danske Capital.


Rabat i Østeuropa

De østeuropæiske aktier har overordnet set klaret sig bedre end andre nye markeder med et plus på 15 pct. mod et minus på 4,5 pct. på de nye markeder i Asien og et lille plus i Latinamerika. Blandt de øvrige østeuropæiske markeder har især Tjekkiet og Ungarn klaret sig godt i år med positive afkast på henholdsvis 23 og 30 pct.

- Den positive udvikling skyldes investorernes fokus på de nye medlemmer af EU, men der har også været positive nyheder fra selskaberne i Ungarn og Tjekkiet, især fra tele- og finans-sektorerne, mens eksempelvis Polen oplever en god økonomisk udvikling, forklarer Christian Frandsen.

Og trods den store tumult i Rusland omkring Yukos, så er porteføljemanageren fra Danske Capital positivt stemt over for de russiske og de øvrige østeuropæiske markeder.

- Det russiske marked er domineret af energi- og råvare-selskaber, men der er en meget stærk vækst i forbrugssektorerne, så vi prøver at drage nytte af kommende børsintroduktioner inden for detailhandelen og elektronik.

Danske Capital er især optimistisk med hensyn til mobiltelefoni i Rusland. Både i 2002 og 2003 steg antallet af abonnenter i Rusland med mere end 100 pct.

Christian Frandsen understreger også, at prissætningen på aktierne i Østeuropa ligger på linie med eller under det tilsvarende niveau i andre nye markeder, mens der er en rabat på mellem 40 og 50 pct. til de udviklede markeder.

- For de russiske aktier er rabatten nok i toppen af det bånd, slutter han.

Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Sten Blindkilde  Sten Blindkilde

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. All rights reserved.

Brugervilkår        Fortrolighedspolitik        Cookie Settings        Offentliggørelser