Norge og Finland lider

Den første halvanden måned af 2003 har ikke været sjov for aktieinvestorerne. Heller ikke i Norden

Sten Blindkilde 13/02/2003
Facebook Twitter LinkedIn

Starten af 2003 har ikke vist sig med de befriende aktiestigninger, som investorerne drømmer om efter de seneste tre års kursfald. Således heller ikke i Norden.

For danske investorer er det ikke nogen hemmelighed, at de danske aktier har tabt terræn i årets første halvanden måned. Men de danske aktier har faktisk ikke klaret sig så meget ringere end de nordiske eller globale aktier – generelt.

De danske aktier er fem til den 12. februar faldet med 6,6 pct. (målt i dollar), mens MSCI Verden har mistet 6,2 pct. i samme periode. Stort set det samme.

Sammenlignes med MSCI Norden viser det sig dog, at det danske marked har klaret sig næsten på niveau. MSCI Norden er nemlig faldet med 6,5 pct. Den performance dækker dog over en stor spredning i det nordiske felt. Sverige har med et fald på blot 2 pct. trukket op, mens nedturen i Norge og Finland på henholdsvis 8,7 og 10,2 pct. trækker ned.

Den nordiske nedtur dækker over de samme forhold som de globale aktier. Usikkerheden på markederne, risikoen for krig, en svag økonomi og stigende oliepriser har lagt en dæmper på aktierne, og i Norden er der ikke særli9ge kræfter til at sprudle på egen hånd.

Afkast i Norden
MSCI Indeks ÅTD - lok. valuta ÅTD - USD
Sverige -4,4% -2,0%
Verden -6,6% -6,2%
Norden -8,4% -6,5%
Danmark -8,7% -6,6%
Norge -8,3% -8,7%
Finland -12,2% -10,2%Indtjening og dollar

I Norge er porteføljeforvalterne dog mere dystre i deres udsyn. Storebrand anbefaler eksempelvis en overvægt i obligationer og pengemarked frem for i norske aktier, og skyder skylden for den negative udvikling på udviklingen i USA. Den norske Bank anser ikke længere de norske aktier for billige og anbefaler på den måling i stedet japanske aktier. Den norske Bank peger på et usikkert indtjeningsbillede hos de norske selskaber som grunden.

Norge har også problemer med økonomien med en stigende arbejdsløshed og en meget stærk krone, der især rammer eksportselskaberne, og økonomer peger på behovet for en rentesænkning.

Det svenske marked klarer sig for tiden bedst i Norden. Med et minus på 2,2 pct. målt i dollar er det ikke et stort fald, som svenskerne har oplevet. Faktisk ligger General-indekset på samme niveau, som det gjorde i august – målt i dollar, der er faldet betydeligt over for den svenske krone.

I svenske kroner er markedet dog faldet mere. Men de svenske aktier er blevet billigere og betyder, at investorerne fundamentalt set venter ringere indtjening i selskaberne i 2003 og 2004.

Den generelle forventning blandt analytikerne er på kurs/indtjening på 16 og 12 i 2003 og 2004. Det kræver en generel fremgang de kommende år, men udgangspunktet er også lavt set på baggrund af de store minusser, Ericsson har haft.

Men dollaren spiller også ind i indtjeningen, og det er bemærkelsesværdigt, at aktier inden for telekom og konsumentvarer har klaret sig bedst i Sverige den senere tid, mens transport og skovindustrien, som jo eksporterer meget, har klaret sig dårligst.


Nokia og TMT

For Finlands vedkommende er det den snart vanlige Nokia-historie, som forklarer udviklingen. Bomben under TMT-sektoren rammer landets aktier hårdt, da TMT udgør en meget stor del af vægten i markedet.

Den samlede markedsværdi på børsen i Helsingfors var 122,5 mia. euro ved udgangen af januar. Selskaber i TMT-sektoren udgjorde 58 pct. af den markedskapital, og Nokia tegnede sig for 50 pct. – altså kun 8 pct. til resten af TMT-selskaberne.

En hurtig sammenligning af afkastene gennem de seneste tre år understreger da også Finlands afhængighed af TMT-sektoren. Mens MSCI Verden er faldet 47 pct. i perioden, så er de finske aktier dalet med 71,2 pct. Sjovt nok har MSCI IT-indekset mistet… 71,2 pct. Fuldstændig det samme, men det er selvfølgelig en tilfældighed, da de to indeks ikke er ens. Det vidner dog om den effekt TMT-nedturen har haft på Finland.


Aktieløft kan komme

Trods det negative billede fra Norge, er der mange som peger på, at de dårlige nyheder er indregnet i prisen. Når usikkerheden omkring Irak er bag os, skal de norske selskaber dog levere gode regnskabstal for at få gang i kurserne igen på længere sigt, selv om en afklaring på konflikten i sig selv nok vil løfte aktierne.

Det samme kan man sige om markederne i Sverige og Finland. Man venter generelt på en afklaring af konflikten mellem USA og Irak, der jo principielt allerede udspiller i det stille med øgede bombeflyvninger mod Irak. En hurtig konflikt vil dog sandsynligvis trække olieprisen ned, og det vil sætte gang i den globale økonomi.

Risikoen ligger derfor stadig i den amerikanske økonomi. Øget arbejdsløshed kan føre til ringere amerikansk forbrug, og det kan betyde yderligere dollarsvækkelse, som igen vil ramme børserne rundt om i verden. Stimulerende økonomipakker er dog allerede foreslået og flere kan komme. Det burde hjælpe økonomien på vej – hvis de bliver vedtaget.

Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Sten Blindkilde  Sten Blindkilde

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. All rights reserved.

Brugervilkår        Fortrolighedspolitik        Cookie Settings        Offentliggørelser