I amerikanernes spor

Ligesom det danske marked er det øvrige Norden stærkt korreleret med USA og de internationale aktier. Store fald i juli kunne derfor også registreres i Norge og Sverige; Sverige var endda særligt hårdt ramt. I august er de nordiske aktier dog vendt – sammen med resten af verden

Sten Blindkilde 20/08/2002
Facebook Twitter LinkedIn

En vending? Næsten da. De nordiske aktier har indtil nu i august oplevet fremgang. Norge og Sverige taber dog fortsat terræn, men sammenlignet med udviklingen i juli, er det nok de færreste, som brokker sig.

Målt på MSCI’s indeks er Finland det nordiske land, som hidtil har klaret sig bedst i august. MSCI Finland er målt i dollar steget med knap 7 pct. frem til og med den 19. august, mens MSCI Danmark har vundet 1,4 pct. Sverige og Norge har begge tabt henholdsvis 3,1 og 0,5 pct.

Overordnet set har de fire nordiske lande ifølge MSCI Norden vundet 1,4 pct., mens det er gået bedre i USA og på verdensindekset. MSCI USA er steget med 4,3 pct., mens MSCI Verden er gået frem med 3,2 pct.

Udviklingen har altså været mildt positiv i Norden, der ligesom så mange andre pænt følger stemningen i USA – dog med mindre volatilitet; men i al fald den overordnede trend.

Sverige og Norge er ikke gået frem i august, men sammenlignet med udviklingen i juli, er det næppe noget, der forfærder i de to broderlande.

MSCI Indeks - sorteret på 'juli - USD'
MSCI Indeks Juli - lokal valuta Juli - USD
USA -7,3% -7,3%
Verden -8,5% -8,5%
Norge -8,7% -10,1%
Europa -11,7% -11,2%
Danmark -12,1% -12,8%
Norrden -12,2% -13,8%
ØMU -13,6% -14,3%
Finland -13,8% -14,4%
Euroland -13,9% -14,5%
Sverige -11,7% -14,6%


Ikke længere bare Ericsson

I Sverige viste juli sig som en halsbrækkende måned. Mens verdensindekset tabte 8,5 pct., og MSCI USA smed 7,3 pct., gjorde det svenske marked det endnu værre med et fald i MSCI Sverige på 14,6 pct. – målt i dollar.

Generalindekset, som svenskerne kalder det samlede svenske marked, faldt alt i alt 11 pct. På et tidspunkt i løbet af måneden var faldet så stort som 19 pct. og 38 pct. for hele året, men et mindre rally i slutningen af måneden pyntede på resultatet.

Det var ikke bare Ericsson, der igen havde en dårlig måned. Ericsson faldt ganske vist, men udgør efterhånden blot 5 pct. af det samlede svenske marked. Brancher som media, finans og forsikring faldt nemlig også mere end 11 pct.

Mange halvårsregnskaber og anden økonomisk statistik, der viser en fortsat haltende global økonomi (især den ringe BNP-vækst i USA i andet kvartal), trak markedet ned. Det svenske marked, er nu på niveau med foråret 1997.

Blandt andet på den baggrund er der flere, som ser gode opkøbsmuligheder i Sverige, for gennem de seneste fem år, har de svenske virksomheder øget deres indtjening og styrket balancerne, og med det nuværende kursniveau taler det for, at aktierne i dag er billige. På den anden side er argumentet om, at aktierne allerede i 1997 var overvurderede, da Stockholm Fondbörs gennem de foregående fem år tredoblede sin værdi.

Det er dog værd at huske på, at økonomien i 1997 var inde i en højkonjunktur.

MSCI Indeks - sorteret på 'MTD - USD' - den 20. august 2002
MSCI Indeks MTD - Lokal valuta ÅTD - Lokal valuta MTD - USD ÅTD - USD
Finland 7,4% -43,5% 6,9% -38,1%
USA 4,3% -17,5% 4,3% -17,5%
Euroland 4,2% -25,4% 3,8% -18,2%
ØMU 3,8% -24,5% 3,4% -17,3%
Verden 3,4% -17,5% 3,2% -14,6%
Europa 4,0% -20,6% 2,8% -14,1%
Norden 1,3% -36,2% 1,4% -29,2%
Danmark 1,7% -20,1% 1,3% -12,3%
Norge -1,4% -19,9% -0,5% -4,9%
Sverige -3,7% -39,0% -3,1% -32,2%


Stærk norsk krone

Oslo Børs Hovedindeks faldt med 8 pct. i juli, mens MSCI Norge tabte 10,1 pct. i dollar og 8,7 pct. i norske kroner. Ligesom i Danmark har Norge været gennem en sommerstilhed med ringe omsætning, men enkelte aktier var i stor fokus og oplevede meget aktivitet.

Et af dem var energiselskaber PGS (Petroleum Geo-Services), der oplevede, at Veritas trak sig fra en planlagt fusion. Det kostede 81 pct. af kursværdien i PGS.

Det norske marked er endnu nervøst, men den lavere prissætning efter et fald i år på knap 20 pct. (i nkr.) kan måske lokke investorerne, som på det seneste har fundet alternative investeringer, tilbage i aktierne.

Norsk økonomi er også fortsat sund med en stærk krone – markedet har målt i dollar blot tabt 4,9 pct. i år, hvilket vidner om styrken – boligpriserne er stabile og forbrugernes lånevækst fortsætter. Den nuværende høje oliepris er også et plus på kontoen, selv om faldet i dollaren her selvfølgelig udhuler indtægterne.


Positive udsigter – nervøst og langsomt

For de nordiske markeder gælder, at udsigterne ser lysere ud. De forskellige økonomier er i relativ god form, men det hjælper stort, hvis de internationale markeder og den globale økonomi ikke vender. Billige prissætninger gør markederne attraktive, og stives markederne af med en fremgang i den globale økonomi, som USA svinger taktstokken over, er der udsigt til relativt gode, positive afkast. Det kommer dog efter al sandsynlighed til at være en nervøs og behersket fremgang under en del volatilitet.

Risikoen er fortsat den internationale stemning og den globale økonomi. Med den stærke korrelation til USA og Europa, ser de nordiske markeder ikke ud til at ville køre sit eget løb. Fokus vil derfor være på de amerikanske aktier, den amerikanske økonomi og den amerikanske centralbank, der senest signallerede, at den er klar til at skride ind med rentesænkninger.

I Danmark snævrede Nationalbanken for godt to uger siden rentespændet til ECB, den Europæiske Centralbank, ind. Ganske vist minimalt, men mange tager også dette som et tegn på, at ECB ikke er på vej med rentestigninger, men formentlig snart vil gå den anden vej.

Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Sten Blindkilde  Sten Blindkilde

© Copyright 2022 Morningstar, Inc. All rights reserved.

Brugervilkår        Fortrolighedspolitik        Cookie Settings