Porteføljer med lav ESG-risiko outperformer i krisetider

Markedsmønstre under tidligere chok tyder på, at det er en god forretning at minimere ESG-risiko

Valerio Baselli 26/06/2024
Facebook Twitter LinkedIn

Bird's eye shot of people in a square

Bæredygtige investeringer står ved en skillevej: Som følge af modreaktionen på ESG havde bæredygtige aktiefonde deres første årlige nettoudstrømning i 2023, både i USA og Europa.

Alligevel er det måske for tidligt at sige farvel til bæredygtige investeringer. I første kvartal af 2024 steg investeringerne i "lysegrønne" SFDR artikel 8-fonde igen i Europa, hvilket gav 14 milliarder euro i nye indskud, viser data fra Morningstar. På den anden side blødte de "mørkegrønne" artikel 9-fonde penge for andet kvartal i træk og registrerede nettoudstrømninger på næsten 4 milliarder euro.

Det tyder på, at mens investeringer i målrettede ESG-tiltag er på retur, vil investorer stadig gerne parkere aktiver i fonde, der udelukker højrisiko-værdipapirer.

Morningstar Sustainalytics samarbejdede med Natixis Investment Managers Solutions om en analyse af afkast- og risikorelateret adfærd for aktiver med forskellige ESG-risk ratings. De fandt ud af, at porteføljer med lav ESG-risk typisk viser bedre rå og risikojusterede afkast end porteføljer med høj ESG-risk - og de har en bedre evne til at modstå finansielle kriser.

ESG giver beskyttelse mod nedture under markedskriser

Sustainalytics brugte Morningstar Directs scenarieanalyseværktøj til at køre en række stresstest på ESG-konstruerede porteføljer under tre tidligere kriser: subprime-krisen i 2007-09, den græske krise i 2010 og den amerikanske gældsloftskrise i 2011. I alle regioner og for alle tre scenarier havde porteføljerne med lavere ESG-risiko et bedre afkast.

Det skyldes sandsynligvis, at de faktorer, der er fælles for porteføljerne med lav ESG-risiko, hvad angår volatilitet, finansiel sundhed, værdiansættelsesusikkerhed og økonomisk moat, skaber beskyttelse mod nedadgående tendenser under disse mere negative økonomiske scenarier - hvilket tyder på, at porteføljer med lav ESG-risiko har en bedre evne til at modstå finanskriser.

Lav ESG-risk giver bedre risikojusteret afkast på lang sigt

Ved at beregne gennemsnitlige afkast over den undersøgte periode (december 2014-april 2023) viser resultaterne, at porteføljer med lavere ESG-risk klarer sig bedre end deres respektive regionale porteføljer med høj ESG-risk i alle tre regioner, når det gælder afkast.

Gennemsnitligt årligt afkast på tværs af regioner

Bar chart comparing returns of low and high ESG-risk portfolios

For at se nærmere på disse afkast efter region:

  • Europa har været den region, der mest konsekvent har overpræsteret for porteføljer med lav ESG-risk siden januar 2015. Spændet mellem porteføljerne med lav og høj ESG-risk er fortsat med at vokse fra år til år i næsten fem år i træk, bortset fra et lille fald mellem november 2016 og januar 2017.
  • I Nordamerika ser de to porteføljer ud til at handle meget tæt på hinanden. Porteføljen med lav ESG-risk klarede sig markant bedre, da markedet faldt i 2015, men forskellen blev indsnævret kort tid efter og blev endda negativ i en periode, da markedet steg i 2018.
  • For Asien-Stillehavsregionen var ESG-riskpræmien stærk i 2015, så den kunne fortsætte med at give afkast i andre år. Ligesom i Europa aftog strategien fra december 2017 til januar 2018, men genvandt momentum indtil covid-19-udsalget i marts 2020.

Dette ekstra afkast var generelt ikke forbundet med højere risiko. Diagrammet nedenfor viser, at sammenlignet med porteføljer med høj ESG-risk er standardafvigelserne for porteføljer med lav ESG-risk enten lavere, f.eks. i Europa, USA og Canada, eller sammenlignelige, f.eks. i Asien og Stillehavsområdet.

Mens USA og Canada havde en mindre positiv afkastspredning i diagrammet ovenfor, er volatilitetsforskellen vist nedenfor mere betydelig - hvilket fremhæver den beskyttelse mod fald, som porteføljer med lav ESG-risk tilbyder.

Gennemsnitlig årlig standardafvigelse på tværs af regionerStandard deviations of low- and high ESG risk portfolios

Ikke alle sektorer belønner lav ESG-risk

Resultaterne viser, at investering i porteføljer med lavere ESG-risk er særligt givende i sektorerne sundhedspleje, cykliske forbrugsvarer, forsyningsselskaber og basismaterialer med en positiv afkastforskel mellem porteføljer med lav og høj ESG-risk i alle regioner. Lavere ESG-risk i industrisektoren fungerer godt i Europa, men ser ud til at have et neutralt resultat i USA, Canada og i Asien og Stillehavsområdet.

I teknologisektoren skaber lav ESG-risk stærke afkast i Europa (op til 25,9 % om året) og er moderat effektiv i Asien og Stillehavsområdet (op med 2,1 %), men underpræsterer derefter i USA og Canada (ned med 6,9 %).

Kumulativ afkastforskel efter sektor mellem porteføljer med lav og høj ESG-risk

Annualized return spread by sector

Det kan skyldes, at store amerikanske teknologivirksomheder, som har klaret sig langt bedst i de senere år, faktisk scorer dårligt på ESG-målinger: ESG-risk ratings for store navne som Amazon.com [AMZN], Meta [META] eller Alphabet [GOOG] er klassificeret som høje. I de fleste tilfælde skyldes det virksomhedernes involvering i kontroverser.

For yderligere indsigt i ESG-risici i hele verden, se vores Sustainalytics-rapport her.

Abonnér på Morningstar.dk og få adgang til tusinde af analyser:

Tilmeld dig her

Facebook Twitter LinkedIn

Papirer nævnt i artikel

Navn på papirPrisÆndring (%)Morningstar Rating
Alphabet Inc Class C183,28 USD2,17Rating
Amazon.com Inc183,42 USD0,16Rating
Meta Platforms Inc Class A485,61 USD1,85Rating

Om forfatteren

Valerio Baselli

Valerio Baselli  è Giornalista di Morningstar.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. All rights reserved.

Brugervilkår        Fortrolighedspolitik        Cookie Settings        Offentliggørelser