For første gang nogensinde flyder kapital ud af artikel 9-fonde

I fjerde kvartal af 2023 registrerede artikel 8-fonde deres største kvartalsvise udstrømning af kapital nogensinde, og artikel 9-fonde deres første kvartalsvise udstrømning nogensinde i en kontekst med vedvarende makroøkonomisk pres og reduceret investorappetit på ESG og bæredygtige investeringsprodukter.

Johanna Englundh 31/01/2024
Facebook Twitter LinkedIn

portfölj med växter i

I fjerde kvartal af 2023 fortsatte investorerne med at trække penge ud af artikel 8-fondene, som for tredje kvartal i træk oplevede en nettoudstrømning. I fjerde kvartal var den samlede udstrømning på 26,7 milliarder euro, efter at have tabt næsten 21 milliarder euro i det foregående kvartal og 10,6 milliarder euro i andet kvartal.

Udstrømningen i fjerde kvartal var den højeste nogensinde og overgik den tidligere største kvartalsvise kapitaludstrømning på 25,3 milliarder euro i andet kvartal af 2022. I løbet af 2023 trak investorer i alt 27 milliarder euro ud af artikel 8-fonde.

Det fremgår af den seneste rapport om SFRD-landskabet i Europa fra Morningstar.

I mellemtiden registrerede artikel 9-fonde deres første kvartalsvise nettoudstrømning nogensinde på 4,7 milliarder euro i fjerde kvartal af 2023. For hele året forblev nettostrømmene til artikel 9-fonde positive på 4,3 milliarder euro.

Det dystre billede for artikel 8- og artikel 9-fonde i de sidste tre måneder står i kontrast til den positive indstrømning til artikel 6-fonde, som tiltrak 15,7 milliarder euro i nettilførsel af ny kapital, hvilket er på linje med tallene fra det foregående kvartal. I løbet af hele året har artikel 6-fonde registreret 93 milliarder euro i tilstrømning. 

flöden sfdr

 

"En række faktorer bidrog til faldet i investorernes appetit på artikel 8- og artikel 9-fonde sidste år, herunder det makroøkonomiske miljø, høje renter, inflation, frygt for recession blandt nogle af verdens største økonomier og geopolitiske risici. Det har blandt andet fået investorerne til at foretrække statsobligationer, et område med et begrænset udbud af ESG-produkter, da ESG-integration fortsat er en udfordring i den del af rentemarkedet," skriver Morningstar-analytikere i en rapport om SFDR-landskabet.

Rapporten siger også, at en rimelig antagelse for den mere forsigtige tilgang til ESG-investering sandsynligvis stammer fra forsigtige investorer sidste år, efter at ESG- og bæredygtighedsstrategier underpræsterede i 2022, til dels på grund af deres typiske undervægt i traditionelle energiselskaber og overvægt i teknologi og andre vækstsektorer. Mens teknologisektoren kom tilbage i 2023, fortsatte andre populære sektorer i bæredygtige strategier med at underpræstere. For eksempel har virksomheder inden for vedvarende energi været særligt hårdt ramt af stigende finansieringsomkostninger, materialeinflation og forstyrrelser i forsyningskæden, blandt andre faktorer.

Aktive fonde fører udstrømningerne, mens passive fonde fastholder momentum

Passive artikel 8-fonde fastholdt deres momentum i hele 2023, i modsætning til de udfordringer, som deres aktive modparter stod over for. I løbet af de sidste to år var det eneste tilfælde af positive nettostrømme for aktive artikel 8-strategier faktisk i første kvartal af 2023 med 15 milliarder euro, mens de andre kvartaler registrerede vedvarende udstrømninger.

I mellemtiden oplevede aktive fonde i artikel 9-kategorien fortsatte indstrømninger indtil sidste kvartal, hvor de blev udsat for udtræk på 5 milliarder euro. Passive artikel 9-strategier oplevede positive nettostrømme i alle undtagen ét kvartal. Tilstrømningen til denne gruppe af fonde er faldet markant efter omklassificeringen af mange store ETF'er og indeksfonde, der følger klimaindeks, i slutningen af 2022 og begyndelsen af 2023.

Handelsbanken Global Index Criteria højeste tilstrømning blandt artikel 9-fonde

De samlede aktiver i artikel 8- og artikel 9-fonde steg med 1,7 % i fjerde kvartal til 5,2 billioner euro, hvilket er en ny rekord. I modsætning hertil faldt aktiverne i artikel 6-fonde med 2,4%. Tilsammen øgede artikel 8- og artikel 9-fondene deres markedsandel yderligere til 59% af EU-universet. Denne absolutte og relative stigning i artikel 8- og artikel 9-aktiver kan forklares med den fortsatte omklassificering af produkter fra artikel 6 til artikel 8 eller 9 og markedsstigning.

Når det gælder individuelle fonde, toppede Handelsbanken Global Index Criteria listen over individuelle artikel 9-fonde med de største indstrømninger i kvartalet, efterfulgt af Goldman Sachs Global Social Impact Equity og Candriam Sustainable Bond Euro Short Term. Handelsbankens fond følger et Paris-tilpasset benchmark-indeks.

sfrd flöden

 

 Omklassificeringer fortsætter med at stige

I sidste kvartal af 2023 fortsatte omklassificeringerne. Rapporten beskriver, hvordan 256 fonde ændrede deres SFDR-status, herunder 231 opgraderinger. Dette skal sammenlignes med 250 opgraderinger i det foregående kvartal.

"Kapitalforvaltere opgraderer fonde ved at forbedre deres ESG-integrationsprocesser, tilføje bindende ESG-kriterier (herunder CO2-reduktionsmål) eller, i nogle tilfælde, ændre strategiens mandat fuldstændigt. Størstedelen af fondene (218) flyttede til artikel 8 fra artikel 6, mens tre blev opgraderet til artikel 9 fra artikel 6, og otte fonde flyttede til artikel 9 fra artikel 8. Samtidig blev fire fonde nedgraderet til artikel 8 fra artikel 9," står der i rapporten.

Når det gælder fondsmæglerselskaber med mest kapital i artikel 9-fonde, topper Handelsbanken listen i Europa med en markedsandel på 8,5 %. Vi skal helt ned til nummer ni på listen, før et andet velkendt nordisk navn dukker op: Nordea.

Abonnér på Morningstar.dk og få adgang til tusinde af analyser:

Tilmeld dig her

Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Johanna Englundh  is an editor for Morningstar in Sweden.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. All rights reserved.

Brugervilkår        Fortrolighedspolitik        Cookie Settings        Offentliggørelser