5 top-rated ETF'er til udbytteinvestorer

Udbytte-ETF'er er designet til at tilbyde regelmæssigt udbytte med lav volatilitet, uanset markedsforholdene

Valerio Baselli 24/05/2024
Facebook Twitter LinkedIn

EM Currency Main EMEA

I denne temauge om udbytte fremhæver vi fem udbyttebetalende børshandlede fonde (ETF'er) med en Morningstar Medalist Rating på sølv eller guld.

For investorer, der er på udkig efter fonde, der genererer en regelmæssig indkomststrøm, er fonde med eksponering mod virksomheder med de højeste udbytter en attraktiv mulighed.

Disse produkter er designet til at give regelmæssigt udbytte med lav volatilitet, uanset markedsforholdene.

Hvad er en god strategi for passive fonde med højt udbytte? I dag er udbytteinvestorer i stigende grad tiltrukket af ETF'er, fordi de er nemme at købe, gennemsigtige og billige.

Investorer bør også kigge efter fonde med stabile udbetalinger og konstant udbyttevækst i alle tilfælde, snarere end det højeste udbytte.

For investorer i udbytteaktier er der altid mulighed for at falde i en »udbyttefælde«, hvilket er, når et højt udbytte dækker over problemer med høj gæld og rentabilitet, og et udbytte bliver skåret ned eller skrottet.

Udbytte-ETF'er forsøger at undgå dette ved at afbalancere afkastet fra den løbende indkomst med den langsigtede kapitalvækst i porteføljen. Strategierne kan dog variere fra fond til fond, og det er værd at forstå, hvor ofte porteføljen rebalanceres, og hvilket indeks ETF'en replikerer.

Fem top-rated udbytte ETF'er

Nedenfor viser vi fem udbytte-ETF'er med en Morningstar Medalist Rating på sølv og guld, som hver især dækker en enkelt geografisk region. Vi har fremhævet kommentarer fra vores team af analytikere om passive strategier nedenfor:

iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF EUR (QDVX)

  • Morningstar Medalist Rating: Guld
  • Morningstar kategori: Europe Equity Income
  • Løbende omkostninger: 0,28 %.
  • 12 måneders yield: 3,36%.

Denne strategi har en Morningstar Medalist Rating  på guld. En analyse af porteføljen viser, at den har opretholdt en overvægt i likviditetseksponering og en undervægt i volatilitetseksponering i forhold til sammenlignelige kategorier. Høj likviditetseksponering tilskrives aktier med høj handelsvolumen, hvilket giver forvalterne mere fleksibilitet. Lav volatilitetseksponering er forankret i aktier, der har en lavere standardafvigelse i afkast. Denne særlige ETF har en overvægt af teknologi på 4,9 procentpoint i form af aktiver sammenlignet med gennemsnittet for kategorien. Porteføljen er investeret i 81 beholdninger og er relativt højt vægtet i de største positioner. Af strategiens aktiver er 30,5 % koncentreret i de 10 største beholdninger sammenlignet med kategoriens gennemsnit på 19,0 %. Gebyrerne (0,28 %) er blandt de laveste i kategorien.

SPDR® S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF (UDVD)

• Morningstar Medalist Rating: Sølv
• Morningstar Kategori: US Equity Income
• Løbende omkostninger: 0.35%
• 12 måneders Yield: 2.14%

Denne USA-fokuserede strategi har en højere andel af mid- og small-cap-aktier end de tilsvarende i Morningstar kategorien, og porteføljen har fastholdt en overvægt af likviditets- og kvalitetsaktier. I løbet af de sidste par år har denne fond konsekvent bevæget sig mod aktier med større volumen end sine sammenlignelige fonde. Det giver forvalterne mere fleksibilitet til at sælge i nedgangstider uden at påvirke kurserne negativt. I de seneste måneder har strategien været mere udsat for likviditetsfaktorer end sine direkte konkurrenter. Strategien har også haft en defensiv bias.

Med hensyn til resultater har ETF'en underpræsteret på kort sigt, men været stærk på lang sigt. I løbet af de sidste fem år har fonden klaret sig lidt dårligere end kategoriindekset (et benchmark valgt af Morningstar for peer-gruppen) med 0,36 procentpoint, men bedre end den gennemsnitlige peer-gruppe med 1,4 procentpoint. Endnu vigtigere er det, at denne aktiefond på 10-årig basis har ført indekset med 0,75 % på årsbasis. Den har også ført an i indekset med et højere risikojusteret afkast i løbet af den seneste 10-årige periode. Ofte er højere afkast forbundet med højere risiko. Men denne strategi har været på linje med benchmarkets standardafvigelse. Sammen med de lave omkostninger (0,35 %) giver disse faktorer fonden en Morningstar Medalist Rating på sølv.

L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions UK UCITS ETF (LDUK)
• Morningstar Medalist Rating: Sølv
• Morningstar Kategori: UK Equity Income
• Løbende omkostninger: 0.24%
• 12 måneders Yield: 5.00%

Analysen af denne strategis portefølje viser, at den har opretholdt en betydelig overvægt i kvalitetseksponering og afkasteksponering sammenlignet med sine konkurrenter i kategorien. Strategien investerer i aktier med lav finansiel gearing og stærke afkast på egenkapitalen, hvilket giver en høj kvalitetseksponering. Disse beholdninger har også en tendens til at være aktier med højt udbytte eller tilbagekøb. Porteføljen - som er fordelt på 37 beholdninger og er relativt toptung - har en overvægt i finansielle tjenesteydelser og basismaterialer i forhold til gennemsnittet i kategorien på henholdsvis 29,9 og 3,6 procentpoint. Denne ETF opretholder en betydelig omkostningsfordel i forhold til sine konkurrenter, prissat inden for den billigste gebyrkvintil blandt sine konkurrenter (0,24%), og modtager en Morningstar Medalist Rating på sølv.

Fidelity Global Quality Income ETF (FGQI)
• Morningstar Medalist Rating: Guld
• Morningstar kategori: Global Equity Income
• Løbende omkostninger: 0.40%
• 12 måneders Yield: 2.68%

Denne strategi har en Morningstar Medalist Rating på guld. I løbet af de seneste tre år har den slået kategoriindekset med 0,65 procentpoint på årsbasis og overgået kategorigennemsnittet med 3,1 procentpoint. Og endnu vigtigere, når man ser på en længere horisont, kom strategien ud som vinder. Over fem år klarede den sig bedre end indekset med 3,8 procentpoint på årsbasis.

Fondens risikojusterede resultater får dens profil til at se endnu bedre ud. Fondsklassen førte indekset i løbet af en periode på fem år. Disse stærke risikojusterede resultater har ikke resulteret i en mere ujævn tur for investorerne. Denne strategi påtog sig samme risiko som benchmark, målt ved standardafvigelse.

Porteføljen har en overvægt i teknologi og cykliske forbrugsvarer sammenlignet med kategorigennemsnittet på henholdsvis 4,4 % og 2,7 %. Sektorerne med lav eksponering, i forhold til kategoriens benchmark, er defensive forbrugsgoder og finansielle tjenesteydelser. Det løbende gebyr er 0,40 %.

Fidelity Emerging Markets Quality Income UCITS ETF (FEME)
• Morningstar Medalist Rating: Guld
• Morningstar Kategori: Global Emerging Markets Equity
• Løbende omkostninger: 0.35%
• 12 måneders Yield: 3.62%

Fonden har en betydelig omkostningsfordel i forhold til sine konkurrenter og ligger i den næstbilligste gebyrkvintil blandt sammenlignelige fonde. Porteføljen har allokeringer i sine to største sektorer - industri og basismaterialer - som svarer til kategorien. Sektorerne med lav eksponering i forhold til andre sektorer i kategorien er defensive forbrugsgoder og kommunikationstjenester, men fordelingen svarer til kategorien. Porteføljen består af 179 beholdninger og er diversificeret på tværs af disse beholdninger. I den seneste portefølje var 20,2 % af porteføljens aktiver koncentreret i de 10 største beholdninger i fonden sammenlignet med 35,5 % for gennemsnittet i kategorien.

Fondens langsigtede resultater er stort set ikke længere anvendelige, da de ikke nødvendigvis er repræsentative for den nuværende strategi. Det nye investeringsteam overtog posten i marts 2022, og når man ser på fondens resultater indtil nu, har den vist beundringsværdige resultater. I løbet af den sidste toårige periode gav strategien et afkast på 1,1 % ved udgangen af måneden, hvilket var bedre end det gennemsnitlige tab på 1,7 % for de sammenlignelige fonde og kategoriens indekstab på 1,0 %. Når man tager højde for risiko, havde strategien en lignende standardafvigelse, et mål for variationen i afkast, som benchmarket i løbet af det sidste år. Morningstars analytikere tildeler den en Medalist Rating på guld.

Abonnér på Morningstar.dk og få adgang til tusinde af analyser:

Tilmeld dig her

Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Valerio Baselli

Valerio Baselli  è Giornalista di Morningstar.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. All rights reserved.

Brugervilkår        Fortrolighedspolitik        Cookie Settings        Offentliggørelser