Flere fonde forvaltes af en "Anders" end en kvinde

Hvis du ejer en danskregistreret fond, er det mere sandsynligt, at din forvalter hedder Anders, end at den er forvaltet af en kvinde.

Facebook Twitter LinkedIn

man och kvinna med skottkärra med pengar

Det siges ofte, at finansbranchen, og især fondsforvaltningsbranchen, er domineret af mænd. I 2023 fandt Morningstar ud af, at der var flere fonde, der blev forvaltet af en person ved navn "Johan", end der var kvindelige fondsforvaltere i Sverige.

Meget sigende, ikke sandt? Man tænker straks på situationen i Danmark. Ser fordelingen mellem kvindelige og mandlige forvaltere lige så markant ud herhjemme? På trods af at vi generelt har sværere ved at finde den slags statistikker i de nordiske lande (da der ikke er noget lovkrav om at rapportere kønnet på fondsforvaltere), tog jeg sagen i egen hånd og undersøgte kønsfordelingen blandt vores danske fondsforvaltere.

Når det gælder kvindelige forvaltere og antallet af fonde, er tallene de samme. Kvinder forvalter under 1% af fondene i Danmark og hvis vi medregner kvinder som en del af et ledelsesteam med mænd, stiger andelen til lidt over 5%. Men 77% af fondene forvaltes af mænd alene eller et team af mænd. Ud af i alt 56 fondsmæglerselskaber undersøgt i denne artikel (kategoriseret under "Branding Name") har 48 af de fondsmæglerselskaber, eller ca. 85%, kun fonde som udelukkende forvaltes af en mandelig forvalter eller et rent mandeligt team. 

Flere fonde forvaltes af en "Anders" end der er kvinder

For at sætte det hele i perspektiv har jeg fundet ud af, hvilket forvalternavn der optræder på flest fonde i Danmark. Det viste sig at være Anders. Hele 71 danskregistrerede fonde forvaltes af en Anders, mens det samlede antal kvindelige fondsforvaltere blandt de danske fondsmæglerselskaber er 19. Det betyder, at det er fire gange mere sandsynligt, at din fondsforvalter hedder Anders end at det er en kvinde.

Hvis vi ser nærmere på, hvilke fondsselskaber i Danmark der er bedst, når det gælder fordelingen af fonde kun forvaltet af kvindelige forvaltere, finder vi kun SEB og Danske Invest. Disse 2 fondshuse har begge kun 2 fonde, hvor fondene forvaltes alene af enten en kvinde eller et kvindeligt ledelsesteam. Vi ser også, at ud af deres samlede antal fonde udgør kvindelige forvaltere en lille del med lidt over 13% i SEB og kun 1,77% i Danske Invest. Listen nedenfor illustrerer altså de fondsmæglerselskaber, der har mindst én fond, der udelukkende forvaltes af en kvinde eller et kvindeligt team.

 

 

Ser vi dog på fonde med blandede teams, altså som forvaltes af et team af både kvinder og mænd, kommer flere fonde frem. Statistikken afslører en bedring i repræsentationen af kvinder i forskellige investeringsfonde sammenlignet med kun kvindelige forvaltede fonde. Blandt de analyserede fonde fører ValueInvest med en perfekt kønsbalance, hvor kvinder indgår i teamet i 100% af fondsforvaltningen. Andre fonde halter dog bagefter med hensyn til kønsdiversitet. Sparinvest følger efter med 31,25% kvinder, mens Danske Invest, SEB, BankInvest, Jyske Invest, Nordea og Nykredit har endnu lavere procentdele, der spænder fra 15,04% og helt ned til 1,85% af fonde, hvor kvinder indgår i et forvaltningsteam.

Listen nedenfor illustrerer de fondsmæglerselskaber, der har mindst én fond, der forvaltes af et blandet team bestående af både kvinder og mænd.

 

 

Kvinder forvalter langt under 1% af fondsaktiverne i Danmark

Ved at se på navnene på forvalterne og udlede, om det er en kvinde eller en mand, finder vi, at under 0,09% af fondsaktiverne i Danmark forvaltes alene af en kvinde eller et team bestående udelukkende af kvinder. Hvis vi inkluderer fonde, hvor en kvinde er en del af et større team, stiger andelen til 4,82%. Det er også tydeligt, at kvinder er mere tilbøjelige til at være en del af et team af mandlige forvaltere end en enkelt kvinde eller et team udelukkende bestående af kvinder. Altså består kvindelige forvaltere alene for en meget lille del af den forvaltede kapital her i Danmark, mens størstedelen af kapitalen i danske fonde forvaltes af mandlige forvaltere med tæt på 80% af den samlede forvaltede kapital i danske fonde undersøgt i forbindelse med denne artikel. 

 

 

Er dette et problem? 

Flere undersøgelser har gentagne gange vist, at kvindelige ledere leverer mindst lige så gode afkast som deres mandlige kolleger. Så problemet ser ikke ud til at ligge i kvindernes præstationer inden for ledelsesfaget. Ikke desto mindre er der en ujævn kønsfordeling.

Ser vi mod vores nordiske nabo i Sverige indenfor investment banking, værdipapirhandel, analyse og markeder indenfor det svenske værdipapirmarked anslåes det at der er 25-30 % kvinder, og at lønforskellen er så stor som 60%. De bemærker også, at ubalancen er direkte synlig i rekrutteringsfasen fra svenske handelshøjskoler.

I forbindelse med samme undersøgelse af kvinder i fonde i Sverige var Healthinvest, et mindre svensk fondsforvaltningsselskab, et af de fondshuse som toppede listen over andelen af kvindelige og mandlige fondsforvaltere. De bemærkede i en kommentar til Morningstar, at flere mænd søger lederstillinger. Unge kvinder synes også at være underrepræsenterede, når det gælder om at søge ind i finansbranchen og fondsbestyrelse som deres første job.

Den lave andel af kvinder i ledelsesfaget betyder, at branchen sandsynligvis går glip af et meget vigtigt perspektiv på alt fra kundernes præferencer, adfærd og tankegang, da halvdelen af befolkningen er kvinder.

"Desuden er mange af de dygtigste studerende piger, så hvis man går efter akademiske meritter alene, burde der være en stor andel af nye bestyrelsesmedlemmer, som er piger. Derudover vil en mere afbalanceret arbejdsplads sandsynligvis være mere behagelig for alle involverede, mere dynamisk og tolerant," siger Anna Larris, CEO for HealtInvest. Disse udtalelser må siges at kunne overføres til det danske fondsmarked og repræsentationen af kvinder her hjemme.

Kvindelige rollemodeller er vigtige - arbejdsgivere skal tage ansvar

Kvindelige rollemodeller er en vigtig brik i puslespillet, der viser, at det er muligt at avancere til ledende stillinger i finansbranchen og til lederjobbet. En arbejdsgiver, der åbent går ind for at rette op på ubalancen og har konkrete tiltag for at tiltrække og fastholde kvindelige talenter, er en anden.

"Det ville nok hjælpe, hvis der var flere kvindelige rollemodeller i ledende stillinger. Den forandring ser ud til at være i gang, men det tager lang tid. Astrid Samuelsson og Ellinor Hult, ledere af svenske HealthInvest Sustainable Healthcare, har tidligere arbejdet i et af Sveriges største fondsforvaltningsselskaber. Deres tidligere arbejdsgiver havde en relativt høj andel af kvindelige ledere og gjorde miljøet mere tiltalende. Hvis en arbejdsgiver ønsker at tiltrække kvinder, er det nok klogt også at nævne, at de arbejder på at rette op på ubalancerne, og at de er åbne over for ansøgernes input og tanker. Måske skal det nævnes, at virksomheden bidrager med op til en større del af lønnen i forbindelse med forældreorlov, gerne til både unge mænd og kvinder i interviewsituationer", argumenterer Anna.

Anna Larris, Astrid Samuelsson og Ellinor Hult opfordrer unge kvinder, der er interesserede i branchen, til at have modet til at søge et job som kapitalforvalter.

"Det er et fantastisk job, som passer til både kvinder og mænd. Det vigtigste er selvfølgelig, at man er interesseret i området og har lyst til at lære hele tiden. Hvis du er utryg ved at arbejde på en alt for mandsdomineret arbejdsplads, så kig efter en leder, der har kvindelige seniorer. Der er nogle derude!"

Mangfoldighed handler om mere end køn

Vi må ikke glemme, at mangfoldighed handler om mere end kønsfordeling. En undersøgelse som denne inddrager eksempelvis ikke repræsentation fra folk, der er født i udlandet. Samtidig gør manglen på data det svært at undersøge præcis, hvordan mangfoldigheden ser ud blandt f.eks. ledere. I mange andre lande er det kutyme at føre statistik over folks baggrund, etnicitet, køn og så videre. Men det er noget, der længe har været kontroversielt og sat spørgsmålstegn ved i Danmark.

Tallene, der præsenteres i denne artikel om kvinder i fonde i Danmark, er baseret på Morningstar data og research frem til udgivelsesdatoen. Der er gjort en indsats for at sikre nøjagtigheden, men læserne rådes til at foretage deres egen research og verificere oplysningerne, før de træffer investeringsbeslutninger eller drager konklusioner. Indholdet er kun til informationsformål og skal ikke opfattes som finansiel rådgivning.

Denne artikel er skrevet af Johanna Englundh, med dataindsamling om antallet af kvindelige fondsforvaltere i Danmark foretaget af Mads Pihl, som også oversatte artiklen.

Abonnér på Morningstar.dk og få adgang til tusinde af analyser:

Tilmeld dig her

Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Johanna Englundh  is an editor for Morningstar in Sweden.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. All rights reserved.

Brugervilkår        Fortrolighedspolitik        Cookie Settings        Offentliggørelser