Investorerne vendte tilbage til aktier i november

Langsigtede fonde med domicil i Europa registrerede en nettotilstrømning på 13 milliarder euro. Efter tre måneder med røde tal tiltrak aktiefonde igen ny kapital. Boomet i obligationer og passiv forvaltning fortsatte.

Valerio Baselli 22/12/2023
Facebook Twitter LinkedIn

Flussi

 

Efter at have registreret en nettoudstrømning på 43,2 milliarder euro i oktober, er de langsigtede fonde med domicil i Europa igen ved at komme oven vande med en nettoindstrømning på 13 milliarder euro i november. Investorstemningen ser ud til at være blevet positiv på baggrund af tegn på en afkølende økonomi og svagere inflationsdata, som igen førte til en lempelig vending fra den amerikanske centralbank.

I november steg de globale aktier med 9 % i amerikanske dollar, og de globale statsobligationer steg med 3 % (i amerikanske dollar), takket være fortsat økonomisk styrke, faldende inflation og en voksende fornemmelse af, at renterne på de store markeder måske har toppet.

Aktiefonde vendte tilbage til positivt territorium efter tre måneder med 9,7 milliarder euro i indstrømning. De seneste måneder, med undtagelse af juni, blev udstrømningen udelukkende tilskrevet aktivt forvaltede produkter, som tabte 10,1 milliarder euro i november. I mellemtiden tiltrak passive aktiefonde 19,8 milliarder. Globale og amerikanske large-cap aktiefonde samt teknologisektorstrategier var de mest populære kategorier.

De store centralbankers pause i renteforhøjelserne har givet ny fremdrift til rentebranchen: Obligationsfonde har tiltrukket 22,2 milliarder euro. I dette tilfælde har både aktive og passive produkter delt byttet. Euro-obligationsfonde og virksomhedsobligationsfonde tiltrak henholdsvis 5,7 mia. euro og 5,3 mia. euro.

Balancerede og alternative strategier fortsatte dog med at miste aktiver med nettoudstrømninger på henholdsvis 11,6 milliarder euro og 3,1 milliarder euro. Råvarefonde havde også en dårlig måned med næsten 2 milliarder euro i nettoudstrømninger i november, hvilket skyldtes 1,7 milliarder euro fra ædelmetalprodukter, primært guld-ETC'er.

Endelig registrerede pengemarkedsfonde en nettoindstrømning på 48 milliarder euro i sidste måned, hvilket viser, at appetitten på likviditet stadig er meget stor.

Ved udgangen af november var aktiverne i langsigtede fonde med domicil i Europa steget til 10,637 billioner euro fra 10,380 billioner euro i den foregående måned.

Flussi

Aktiv vs passiv forvaltning

Langsigtede indeksfonde registrerede en indstrømning på 29,5 milliarder euro i november, sammenlignet med 16,4 milliarder euro i udstrømning fra aktivt forvaltede fonde. (Tabellen nedenfor omfatter kun de vigtigste kategorigrupper.) I sidste måned var det kun råvarefonde, der registrerede nettoudstrømning, både aktivt og passivt forvaltede.

Markedsandelen for langsigtede passive fonde lå på 26,81 % i november 2023, en stigning fra 24,08 % i november 2022. Hvis man medregner pengemarkedsfonde, som er de aktive forvalteres domæne, lå markedsandelen for de indekserede på 23,17 %, fra 21,02 % 12 måneder tidligere.

Flussi

Den bæredygtige bølge


Fonde, der falder ind under artikel 8 i den europæiske SFDR-forordning, mistede 6,9 milliarder euro i nettoudstrømning i løbet af måneden, hvilket markerer den sjette måned i træk med nettoudstrømning for denne gruppe af fonde. Aktiefonde og blandede fonde er dem, der har oplevet de største investeringer.

På den anden side trak investorerne 1,5 milliarder netto ud af "mørkegrønne" (artikel 9) strategier i løbet af måneden.

Men set ud fra et organisk vækstperspektiv har artikel 9-fonde haft en organisk vækstrate på 1,77 % indtil videre i år. I samme periode har produkter, der er omfattet af artikel 8-gruppen, haft en organisk vækstrate på -0,55%; men mellem januar og november har fonde, der ikke betragtes som artikel 8 eller artikel 9 under SFDR, haft en gennemsnitlig organisk vækstrate på mellem 2,42% og -0,82%.

Forvaltningsselskaberne med de højeste og laveste flows

Nedenfor er de ti forvaltningsselskaber, der registrerede de højeste og laveste nettostrømme i Europa i november 2023, fordelt på passiv og aktiv forvaltning.

Abonnér på Morningstar.dk og få adgang til tusinde af analyser:

Tilmeld dig her

Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Valerio Baselli

Valerio Baselli  è Giornalista di Morningstar.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. All rights reserved.

Brugervilkår        Fortrolighedspolitik        Cookie Settings        Offentliggørelser